Raadhuisstraat 47, 48, 49, 50, 51 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 101, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 113  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 174, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Raadhuisstraat 47, 48, 49, 50, 51  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Raadhuisstraat 47 hisgiscode: 1187

eigenaren

eigenaar in 1715: Beernt Lubberts
eigenaar in 1762: Pieter Wildeboer
eigenaar in 1832 OAT: Lieuwe Klazens Visser, visser te Balk
verkoop in 1862 aan: Thijs Piers Piersma, koopman te Balk
verkoop in 1891 aan: Wiebren Hanzes Boersma, verver te Balk
verkoop in 1921 aan: Stoffel Hendriks Doorenspleet houtbaas te Ruigahuizen (A 833 ged.)
verkoop in 1921 aan: Meindert Schotanus, koopman te Balk ( A 992)
   
  familie Rollema
verkoop in 1976 aan: familie Schotanus
verkoop in 2007 aan: familie Herrema
   
   
voorgevel
2013
Balk A 447, 448 Raadhuisstraat 51
Balk A 174 rond 1909     brocante
verkoop in 1921 aan: Markus Bouwman timmerman te Balk
verkoop in 1924 aan: Annigje Smit zonder beroep te Balk
verkoop in 1932 aan: Meindert Schotanus, koopman te Balk
   
   
   
   
<<< 1909 2013 >>>
   
   
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

174 vernummerd in 1865 naar 447, 448, 449
447 en 448 ongewijzigd tot 1928
449 vernummerd in 1906 naar 833, 834, 835, 836
833 vernummerd in 1922 naar 992, 993
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
Balk A 174 rond 1909
rond 1909

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

 
verkopen
 
verkoop verkoop
bron: Leeuwarder Courant 28 augustus 1891 bron: Leeuwarder Courant 15 september 1891
 
verkoop
bron: Balkster Courant van ?? ?? 1954
 
Raadhuisstraat 47
bron: Leeuwarder Courant 18 september 1976 bron: Leeuwarder Courant 2 oktober 1976
 
verbouwingen
 
Meindert Schotanus
Koopman Meindert Schotanus laat in 1926 het dak van het voorste deel (Raadhuisstraat 47 (48) vernieuwen. ook krijgt het pand een nieuwe voorgevel en een nieuwe zoldervloer. De werkzaamheden worden uitgevoerd door timmerman Bauke Piet Boersma.
tekeningen: nieuwe voorgevel, doorsnede, plattegrond verdieping
bron: bouwvergunning 12 april 1926 verstrekt door de gemeente Gaasterland.
 
Wiebren hanzes Boersma
In 1905 laat Wiebren Hanzes Boersma 2 arbeiderswoningen bouwen achter de woning, nu Raadhuisstraat 47. Links naast de woningen is ook nog een houten schuur gebouwd.
tekeningen: voorgevel, plattegrond
Korte omschrijving van de werkzaamheden volgens het bestek:
- Afbreken van de schuur thans in gebruik bij Teernstra en Van Randen.
- Het bouwen van eene dubbele werkmanswoning.
- Het bouwen van eene houten schuur.
- Het bouwen van eene werk- en bergplaats.
- Vervloeren van bestratings, herstellen stoep enz.
Een en ander achter en bij de huizen thans bewoond door Eelke Lafra, Rinse Feenstra en weduwe Hogendorf te Balk.
bron: bouwvergunning gemeente Gaasterland verstrekt op 15 februari 1905
 
bewoners

huisnummers: 1812 - 1859 Balk 113; 1859 - 1890 Balk 160; 1890 -1910 Balk 162; 1910-1914 Balk 256; 1914 - 1920 Balk 286; 1920 - 1930 Balk 316; 1930 - 1953 Balk 310;1953 - heden Raadhuisstraat 47

schematische reconstructie huisnummering: 1839 - 1900 / 1900 - 1953
     
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1716 Beernt Lubberts / Mink Rijckholts; blad 84, nummer 101
1717 - 1718 Beernt Lubberts / Beernt Lammerts; blad 86, nummer 101
1721 - 1722 Beernt Lubberts / Fopjen Coolbranders weduwe, nu Gerrit Berents; blad 116, nummer 101, gratis bewoont
1725 Berent Lubberts / Murk Rijkholts; blad 116, nummer 101, gratis bewoont
1729 - 1730 Beerend Lubberts / mr. ten Dam; blad 116, nummer 101
1733 - 1739 Beerent Lubberts / Johannes Lieuwes; blad 116, nummer 101
1742 Beerent Lubberts / Douwe Geerts; blad 116, nummer 101
1745 - 1758 Beerent Lubberts erven / Willem Messing; blad 116, nummer 101
1762 - 1774 Pieter Wildeboer / zelfs; blad 116, nummer 101
1775 Pieter Wildeboer / zelfs; blad 169, nummer 107, te voren 101
1777 Pieter Wildeboer / Tjerk Pieters; blad 169, nummer 107
1779 - 1785 Pieter Wildeboer / Tjerk Wildeboer; blad 169, nummer 107
1786 - 1789 Pieter Wildeboer / Tjerk Wildeboer; blad 170, nummer 107
1790 - 1791 Pieter Wildeboer / Hendrik Jans; blad 170, nummer 107
1792 - 1803 Pieter Wildeboer / Rinke Pieters; blad 170, nummer 107
1804 Pieter Wildeboer / hr. A. Coopmans; blad 170, nummer 107
speciekohieren 1748 - 1806
1805  
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 113
1812 Thee Thees, volgnummer 205
1812 Rinke Pieters Wildeboer, volgnummer 231
periode 1811 - 1829
1811 Lijsbert, dochtervan Thee Thees Rijpsma en Sierd Tijsses Tijsma geboren op nummer 113
1812 Douwe, zoon van Thee Thees Rijpsma en Sierd Tijsses Tijsma geboren op nummer 113
1813 Douwe, zoon van Thee Thees Rijpsma en Sierd Tijsses Tijsma geboren op nummer 113
1814 - 182? Sybe Jans Bandstra , schoenmaker ( * 3 juni 1773 te Terband)
1827 Hendrik, zoon van Evert Hendriks de Koe en Antje Dirks Gatsonides overeleden op nummer 113
1827 Marten Jans Homma, zoon Jan geboren op dit adres
1826 Johannes Bernardus Rodenburg, winkelier (1826)
1829 Rudgerus, zoon van Johannes Bernardus Rodenburg en Sjoukje Ulbes Wijnja geboren op huisnr. 113
1829 Trijntje, dochter van Johannes Bernardus Rodenburg en Sjoukje Ulbes Wijnja geboren op huisnr. 113
volkstelling 1829 blad 165; huisnummer Balk 113
1829 Hendrik Hendriks Roorda, werkman
volkstelling 1829 blad 166; huisnummer Balk 113
1829 Lieuwe Klazes Visser, visser
volkstelling 1829 blad 167; huisnummer Balk 113?
1829 Betze Dooitjes Schram, arbeider
periode 1830 - 1840
1838 Sake, zoon van Betze Dooitjes Schram en Trijntje Sakes Haanstra overleden op nummer 113
1840 Dooitje Betzes Schram, leeftijd 85 jaar, overleden op huisnummer Balk 113
volkstelling 1840; huisnummer Balk 113
1840 Betze Dooitjes Schram, koopman
1840 Harmen Gerlofs Postma, werkman
1840 Hendrik Hendriks Roorda, werkman ( * 24 februari 1799 te Wijckel)
periode 1841 - 1849
1844 Trijntje Sakes Haanstra, getrouwd met Betze Dooitjes Schram overleden op nummer 113
woningregister 1849 - 1859 blad 224; huisnummer Balk 113 / 160
1849 - 1859 Gettje L. Bosma, kramersche ( * 24 augustus 1788 te Balk)
woningregister 1849 - 1859 blad 225; huisnummer Balk 113 / 160
1849 - 1854 Janke van der Bank, winkeliersche ( * 1808? Sloten)
1849 - 1852 Wiepkje van der Zee, werkvrouw ( * 1784 te IJlst)
18?? - 1859 Jan Rintjes van der Goot, rentenier ( * 1 november 1803 te Wijckel)
woningregister 1849 - 1859 blad 226; huisnummer Balk 113 / 160
1849 - 1859 Hendrik Hendriks Roorda, werkman ( * 24 februari 1799 te Wijckel)
woningregister 1859 - 1869 blad 75; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 174, huisnummer Balk 160
1859 - 1869 Jan Rintjes van der Goot, ? ( * 1 november 1803 te Wijckel)
1859 - 1869 Hendrik Hendriks Roorda, ? ( * 24 februari 1799 te Wijckel)
1859 - 1869 Gettje L Bosma, ( * 24 augustus 1788 te Balk)
1859 - 1869 Cornelis Jans Postma, ( * 2 september 1835 te Sneek)
1859 - 1865 Hinke Aukes Terpstra, ( * 1791 te Balk)
1859 - 1869 Harmen Y de Vos, ( * 12 augustus 1810 te Balk
woningregister 1869 - 1879 blad 21; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 449, volgnummer 69 / 56
1869 - 1879 Tijs Piers Piersma, koopman ( * 30 juli 1817 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 107; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 449
1880 - 1890 Tijs Piers Piersma, koopman ( * 30 juli 1817 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 234; huisnummer Balk 162
1890 - 1891 Tijs Piers Piersma, winkel in kruiden ( * 30 juli 1817 te Balk)
1890 - 1892 Martje Durks Piersma, nicht, huishoudster ( * 17 januari 1854 te Balk)
1892 - 1892 Berend Schram, timmerman ( * 29 augustus 1867 te Balk)
1892 - 1893 Pieter Kornelis Wildeboer, politieagent ( * 27 decmber 1856 te Balk)
1893 - 189? Jelle de Boer, schoenmaker ( * 14 mei 1849 te Oudemirdum)
1895 - 1900 Johannes Douwes Lam, schoenmaker ( * 28 januari 1859 te Balk); hoofd
1895 - 1900 Douwe Lam, vader, zonder beroep ( * 12 april 1826 te Harich); inwonend
1895 - 1900 Pier Kok, schoonvader, zonder beroep ( * 20 september 1820 te Balk); inwonend
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 239; huisnummer Balk 162 / 256
1900 - 1903 Johannes Douwes Lam, schoenmaker ( * 28 januari 1859 te Balk); hoofd
1900 - 1901 Douwe Lam, vader, zonder beroep ( * 12 april 1826 te Harich); inwonend
1900 - 1901 Pier Kok, schoonvader, zonder beroep ( * 20 september 1820 te Balk); inwonend
1903 - 1903 Siebren de Jong, koperslagersknecht ( * 31 mei 1876 te Wijckel); hoofd
1903 - 1905 Hylke Jans Banning, barbier ( * 24 januari 1880 te Sneek); hoofd
1904 - 1905 Akke Jans Banning, zuster ( * 27 oktober 1874 te Sneek); inwonend
1905 - 1906 Eelke Laffra, barbier en schoenmaker ( * 3 mei 1875 te Franeker); hoofd
1906 - 1910 Bonne Dijkstra, schoenmaker ( * 5 november 1866 te Heerenveen); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 20; huisnummer Balk 256 / 286
1910 - 1920 Bonne Dijkstra
bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 63: huisnummer Balk 256 / 286
1911 - 1920 Bonne Dijkstra, schoenmaker ( * 5 november 1866 te Heerenveen); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 281: huisnummer Balk 316
1921 - 1921 Bonne Dijkstra, schoenmaker ( * 5 november 1866 te Heerenveen); hoofd
1921 - 1921 Stoffel Doornspleet, houthandelaar ( * 7 februari 1877 te Balk); hoofd
1921 - 1930 Meindert Schotanus, winkelier ( * 13 mei 1886 te Balk); hoofd
1926 - 1926 Engelina Jordans, dienstbode ( * 25 juli 1910 te Bettenhaven, Duitsland); inwonend
bevolkingsregister 1930 - 1939 blad 264; huisnummer Balk 310
1930 - 1939 Meindert Schotanus, groenten- en fruithandelaar ( * 13 mei 1886 te Balk); hoofd
1930 - 1936 Harmen Brouwer, los arbeider ( * 1 juli 1905 te Sloten, Frl)
1932 - 1938 Romkje Portijk, ??? ( * 26 mei 1917 te Oosterzee)
 
  familie Schotanus
19?? - 1976 familie Rollema
1976 - 2007 familie Schotanus
     
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 113; (1859) - 1890 Balk 160; 1890 -1910 Balk 162a; 1910-1914 Balk 255; 1914 - 1920 Balk 285; 1920 - 1930 Balk 315; 1930 - 1953 Balk 309;1953 - 1976 Raadhuisstraat 48
     
woningregister 1859 - 1869 blad 76; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 174, huisnummer Balk 160
1859 - 1865 Hinke Aukes Terpstra
1865 - 1869 Harmen Y de Vos
woningregister 1869 -1879 blad 21; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 449, volgnummer 68 / 56
1869 - 1879 schuur
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 107; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 449
1880 - 1881 Pier Tijsses Piersma, koopman ( * 5 september 1842 te Balk); hoofd
1881 - 18?? Bokke Gerbens van der Wal ( * 3 december 1851 te Nijega); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 235; huisnummer Balk 162a
1890 - 1890 Riemke Cnossen ( * 21 december 1811 te Hommerts); hoofd
1890 - 1893 Yttje Pot, dochter ( * 9 december 1836 te Woudsend)
1893 - 1900 Antke Doornspleet, werkman ( * 4 september 1863 te Balk); hoofd
1893 - 1900 Pierkjen Zeldenthuis, weduwe Jacob Fokkes Klijnsma, (* 15 januari 1823 te Lemmer); inwonend
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 240; huisnummer Balk 162a / 255
1900 - 1904 Antke Doornspleet, machinst ( * 4 september 1863 te Balk); hoofd
1900 - 1903 Pierkjen Zeldenthuis, weduwe Jacob Fokkes Klijnsma, (* 15 januari 1823 te Lemmer); inwonend
1904 - 19?? Rinse Feenstra, smidsknecht ( * 10 oktober 1881 te Dokkum); hoofd
190? - 190? Sjoerdje Zandstra ( * 3 april 1841 te Woudsend); hoofd
190? - 1906 Johannes Haringsma, zoon, vrachtrijder ( * 12 juli 1883 te Harich)
19?? - 1910 Rein Haringsma, vrachtrijder ( * 4 juni 1868 te Harich); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 20; huisnummer Balk 255 / 285
1910 - 1920 Rein Haringsma
bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 33: huisnummer Balk 255 / 285
1911 - 1920 Rein Haringsma, vrachtrijder ( * 4 juni 1868 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 280; huisnummer Balk 315
1921 - 1924 Rein Haringsma, vrachtrijder ( * 4 juni 1868 te Balk); hoofd
1924 - 1930 Johannes Eelkes de Winter, veekoopman ( * 13 augustus 1854 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 23; huisnummer Balk 309
1931 - 1939 Johannes Eelkes de Winter, petroleumventer ( * 13 augustus 1854 te Balk); hoofd
1939 - 1939 Johannes Schotanus, groentenkweker ( * 11 oktober 1917 te Balk); hoofd
     
Meindert Schotanus, groenten en fruit
 
Meindert Schotanus
bron: programmaboekje classicale zendingsdag op 17 juli 1929 te Rijs
 
Meindert Schotanus
bron: programmaboekje volksfeesten te Balk op 2 en 3 september 1930
 
Meindert Schotanus
bron: programmaboekje muziek- en zangconcours te Rijs op Hemelvaartsdag 14 mei 1931
 
Meindert Schotanus
bron: programmaboekje classicale zendingsdag op 13 juli 1932 te Rijs
 
Meindert Schotanus
bron: programmaboekje classicale zendingsdag op 26 juli 1933 te Rijs
 
Meindert Schotanus
bron: programmaboekje Oranjefeesten te Balk op 6, 7 en 8 september 1938
 
Meindert Schotanus
bron: Balkster Courant van 28 augustus 1948
 
Meindert Schotanus
bron: programmaboekje muziek- en zangconcouers te Balk op 16 en 17 augustus 1950
 
horlogerie Jan Roelof Jongstra
 
uithangbord J.R. Jongstra
 
Jongstra

 

Jongstra
Jongstra
bron: Balkster Courant van 3 april 1953
 
Op 5 juli 1954 neemt Jan Jongstra de zaak over van de weduwe ten Brink in de van Swinderenstraat 16
 
Raadhuisstraat 51
 
  Oan 'e Luts
brocante aan de Luts
bron: Balkster Courant van 13 juni 2013
 
 
 
Oan 'e Luts
 
 
 
 
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 113; 1859 - (1869) Balk 160; 1890 -1910 Balk 161; 1910-1914 Balk 250; 1914 - 1920 Balk 281; 1920 - 1930 Balk 311; 1930 - 1953 Balk 306;1953 - 1976 Raadhuisstraat 51
     
woningregister 1859 -1869 blad 76; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 174, huisnummer Balk 160
1859 - 1869 schuur
woningregister 1869 - 1879 blad 21; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 447, volgnummer 71 / 58
1869 - 1879 Harmen Y dc Vos
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 106; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 447
1879 - 1890 Grietje Eppinga ( * 5 juli 1810 te )
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 233; huisnummer Balk 161
1890 - 1891 Johannes Eelkes de Winter, koopman ( * 13 augustus 1854 te Balk); hoofd
1891 - 1900 Aaltje de Vos, weduwe Thaeke Hogendorff (* 4 maart 1842 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 237; huisnummer Balk 161 / 250
1900 - 1910 Aaltje de Vos, weduwe Taeke Hogendorff (* 4 maart 1842 te Balk); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 20; huisnummer Balk 250 / 281
1910 - 1920 Aaltje de Vos
bevolkingsregister 1911 - 1920 T-V blad 119; huisnummer Balk 250 / 281
1911 - 1920 Aaltje de Vos, weduwe Taeke Hogendorff, zonder beroep (* 4 maart 1842 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 276; huisnummer Balk 311
1921 - 1922 Aaltje de Vos, weduwe Taeke Hogendorff ( * 4 maart 1842 te Balk); hoofd
1922 - 1930 Annigjen Smit, weduwe Bouwe de Boer, zonder beroep ( * 11 maart 1860 te Wijckel); hoofd
1929 - 1930 Eile Walstra, monteur ( * 26 maart 1911 te Nijemirdum)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 260; huisnummer Balk 306
1931 - 1932 Annigjen Smit, weduwe Bouwe de Boer, zonder beroep ( * 11 maart 1860 te Wijckel); hoofd
1932 - 1939 hok
1939 - heden hok
     
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 113; 1859 - (1869) Balk 160; 1890 -1910 Balk 161a; 1910-1914 Balk 251; 1914 - 1920 Balk 282; 1920 - 1930 Balk 312; 1930 - 1953 Balk 306; 1953 - 1976 Raadhuisstraat 51
     
woningregister 1859 - 1869 blad 76; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 174, huisnummer 160
1859 - 1869 schuur
woningregister 1869 - 1879 blad 21; kadastrale gemeente Balk sectie A nr. 448, huisnummer 70 / 57
1869 - 1879 Grietje Wigles Jongsma
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 106; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 448
1879 - 1890 Antje Hisses van der Wal (* 6 juni 1812)
1883 - 1890 Riemke Cnossen (* 2 december 1811)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 233; huisnummer 161a
1890 - 1890 Antje van van der Wal ( * 6 juni 1812 te Lippenhuizen); hoofd
1890 - 1891 Sjoerd Hartmans Sjoerds, werkman ( * 5 maart 1865 te Balk); hoofd
1891 - 1900 Fimke Mous ( * 23 maart 1810 te Wijckel); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 238; huisnummer 161a /251
1900 - 1905 Fimke Mous ( * 23 maart 1810 te Wijckel); hoofd
1905 - 1910 Lolkjen Douwes Rekers, wed. Anne Coldeweijer, zonder beroep ( * 8 februari 1838 te Balk); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 20; huisnummer 251 / 282
1910 - 1913 Lolkjen Douwes Rekers
1913 - 1914 Gabe Grouwstra
1914 - 1920 Hielkjen Visser
1920 - 1920 Dooitjen Tuinman
bevolkingsregister 1911 - 1920 N-R blad 155; huisnummer Balk 251 / 282
1910 - 1913 Lolkjen Douwes Rekers, wed. Anne Coldeweijer, zonder beroep ( * 8 februari 1838 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 N-R blad 211; huisnummer Balk 282
1913 - 1914 Gabe Grouwstra, zonder beroep ( * 8 augustus 1841 te Ruigahuizen); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 T-V blad 101; huisnummer Balk 282
1914 - 1920 Hielkjen Visser, zonder beroep ( * 16 februari 1865 te Balk), hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 T-V blad 29; huisnummer Balk 282
1920 - 1920 Dooitjen Tuinman, schipper ( * 17 januari 1882 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 277; huisnummer 312
1921 - 1922 Dooitjen Tuinman, schipper, los werkman ( * 17 januari 1887 te Balk); hoofd
1922 - 1930 in gebruik bij Annigjen Smit
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 260; huisnummer 306
1931 - 1932 Annigjen Smit, weduwe Bouwe de Boer, zonder beroep ( * 11 maart 1860 te Wijckel); hoofd
1932 - 1938 hok
 
1939 - heden hok  
     
Raadhuisstraat 49 en 50
 
achtererf
 
Bovenstaande foto zal gemaakt zijn rond 1920. De dubbele woning, Raadhuisstraat 49 en 50, gebouwd in 1905 en gesloopt in 1966, met de kadastrale nummers Balk A 834 en 835. De naastgelegen houten schuur is de timmerwerkplaats met kadastraal nummer A 836. De boerderij werd het laatst bewoond door Jacob Bremer en is gesloopt in 1929 ten behoeve van de bouw van de Rooms Katholieke Lagere school.
 
Raadhuisstraat 47
bron: Leeuwarder Courant 17 september 1966
 
bewoners Raadhuisstraat 49
huisnummers: 1905 - 1910 Balk 162b; 1910 - 1914 Balk 254; 1914 - 1920 Balk 284; 1920 -1930 Balk 314; 1930 - 1953 Balk 308;1953 - 1966 Raadhuisstraat 49 (sloop in 1966)
     
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 365; huisnummer Balk 162b / 254
1905 - 190? Antke Doorenspleet. machinist ( * 4 september 1863 te Balk); hoofd
190? - 1910 Pieter Hendriks Weerman, schoenmaker ( * 16 maart 1882 te Joure); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 20; huisnummer Balk 254 / 284
1910 - 1914 Pieter Hendriks Weerman
1914 - 1920 Durk Jan Jaarsma
bevolkingsregister 1911 - 1920 W-Z blad 23; huisnummer Balk 254 / 284
1910 - 1914 Pieter Hendriks Weerman, schoenmaker ( * 16 maart 1882 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 168; huisnummer Balk 284
1914 - 1920 Durk Jan Jaarsma, winkelier / fabrieksarbeider ( * 16 februari 1886 te Joure); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 27; huisnummer 314
1921 - 1927 Durk Jan Jaarsma, molenaarsknecht ( * 16 februari 1886 te Joure)
1927 - 1929 Idskjen Hulscher, naaister ( * 11 juni 1871 te Balk); hoofd
1929 - 1930 Grietje Jansma, broodnvenstster ( * 12 november 1861 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 262; huisnummer 308
1932 - 1935 Grietje Jansma, zonder beroep ( * 12 november 1861 te Balk); hoofd
1932 - 1936 Hendrikje Jansma, dochter, zonder beroep ( * 13 augustus 1882 te Balk); hoofd (1932)
1936 - 1939 Beant Haarsma, zonder beroep ( * 6 augustus 1876 te Harich); hoofd
     
bewoners Raadhuisstraat 50
huisnummers: 1905 - 1910 Balk 162c; 1910 - 1914 Balk 253; 1914 - 1920 Balk 283; 1920 -1930 Balk 313; 1930 - 1953 Balk 307;1953 - 1966 Raadhuisstraat 50 (sloop in 1966)
     
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 366; huisnummer Balk 162c / 253
1905 - 1910 Gerben van Dijk, verversknecht ( * 22 maart 1856 te Balk); hoofd
1905 - 190? Jan van Stralen, smid / bankwerker ( * 13 mei 1879 te Grouw); kostganger
1905 - 190? Foppe de Groot, rijwielhersteller ( * 15 augustus 1878 te Heerenveen); kostganger
190? - 1910 Harmen Kouwenhoven, ( * 29 december 1856 te Oudemridum); kostganger
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 20; huisnummer 253 / 283
1910 - 1920 Gerben van Dijk
bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 55; huisnummer Balk 253 / 283
1911 - 1921 Gerben van Dijk, verversknecht ( * 22 maart 1856 te Balk); hoofd
1911 - 191? Harmen Kouwenhoven, gemeenteveldwachter ( * 29 december 1856 te Oudemirdum); kostganger
1911 - 191? Broer Sitenga, tuinman ( * 11 april 1883 te Wym); kostganger
1911 - 1911 Gerlof Smidt, smidsknecht ( * 22 juni 1883 te Oldeboorn); kostganger
1912 - 1912 Johannes van Dam, koopman ( * 19 februari 1888 te Oldeberkoop); kostganger
1912 - 1913 Reinder de Jong, smidsknecht ( * 27 augustus 1892 te Cubaard); kostganger
1913 - 1918 Wieberen van der Heide, smidsknecht ( * 16 okober 1893 te Beetsterzwaag); kostganger (Landstorm)
1914 - 1914 Stoffel van der Bijl, timmerknecht ( * 10 april 1892 te Lem); kostganger
1914 - 1915 Ype Nooitgedagt, fabrieksarbeider ( * 14 november 1892 te IJlst); kostganger
1915 - 1916 Jacobus Cornelis Sterkenburg, chauffeur ( * 23 september 1889 te Leeuwarden);
1916 - 1916 Siebe Terband, chauffeur / bankwerker ( * 9 april 1896 te Sneek); kostganger
1915 - 191? Jan de Vries, plaatwerker ( * 21 december 1886 te Oosterzee); kostganger
1915 - 191? Hans Hoogeveen, plaatwerker ( * 14 maart 1893 te Delfstrahuizen); kostganger
1916 - 1916 Doeke Molenaar, chauffeur / bankwerker ( * 21 februari 1895 te Pingjum); kostganger
1916 - 191? Marten de Jong, zonder beroep ( * 10 oktober 1889 te Oosterlittens);kostganger (Landstorm)
1917 - 1917 Jan Steensma, smid in opleiding ( * 21 mei 1893 te Lemmer); kostganger
1917 - 191? Janna Pruiksma, ? ( * 12 juli 1889 te Oosterzee); inwonend
1917 - 191? Minne Sieger van der Lende, ( * 24 augustus 1909 te Oosterzee); inwonend
1917 - 1917 Siemon Veenstra, commies bij de Rijksbelastingen ( * 28 januari 1891 te Heerenveen); kostganger
191? - 191? Harmen Hoogeveen, smidsknecht ( * 10 februari 1891 te Rohel); kostganger
1919 - 1920 Jan van der Wijk, bankwerker ( * 15 maart 1896 te 't Meer); kostganger (Landstorm)
1919 - 1920 Jan Gouma, reiziger ( * 16 augustus 1895 te Nijeholtwolde); kostganger
1920 - 1920 Tjerk Boorsma, bankwerker ( * 19 oktober 1899 te Nijega, HON); kostganger
1920 - 1920 Jan van der Wijk, bankwerker ( * 15 maart 1896 te 't Meer); kostganger (Landstorm)
1920 - 1920 Gerrit Hoekstra, machinist ( * 15 januari 1899 te Idskenhuizen); kostganger
   
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 278; huisnummer Balk 313
1921 - 1922 Gerben van Dijk, schilder ( * 22 maart 1856 te Balk); hoofd
1922 - 1924 Bokke Douwes Miedema, smid ( * 21 augustus 1868 te Hennaard); hoofd
1924 - 1930 Johannes Haringsma, los werkman ( * 12 juli 1883 te Harich); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 261; huisnummer Balk 307
1931 - 1939 Johannes Haringsma, los arbeider ( * 12 juli 1883 te Harich); hoofd
     
(Balk A 836)
1910 - 1920 timmerwerkplaats register van huisnummering 1910-1920 blad 20; nummer 252 / vervallen
     

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 4-11-2023