Raadhuisstraat 53 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 100, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 112  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 175, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Raadhuisstraat 53  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Raadhuisstraat 53 hisgiscode: 1188

eigenaren

eigenaar in:
1715 Durk Lubberts
1733 Beernt Lubberts
1739 Hans Willems, jenerverstoker te Balk
1758 Jan Binnes
1762 Wytze Wytzes (de Jong), jeneverstoker te Balk
1804 A.C. Hornstra
OAT = Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel
1832 Pieter Roelofs Jongstra, slager te Balk
verkoop in .... aan:
1842 Hendrik Jans Dorenspleet koopman te Balk
   
1909 Lieuwe Johannes Dooper, grossier te Balk
1921 Sjoerd Tijsses Tijsma, schipper te Balk
1945 dj Hijlke Sjoerds Tijsma, houthandelaar te Balk
1964 dj Willem schaper
1969 dj Jacobus de Vries te Balk
   
   
  Oeke
   
Raadhuisstraat 53
2013
 
 
 
 
 
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

175 vernummerd rond 1846 naar 354, 355
355 vernummerd in 1872 naar 487, 488, 489, 490, 491, 492
487 vernummerd in 1912 naar 881 en 882
488, 489, 490 vernummerd in 1912 naar 882
491, 492vernummerd in 1912 naar 881
882 zie Raadhuisstraat 52
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
Balk A 175 rond 1900
Foto genomen rond 1900. Het huis bij de rode pijl is Balk A 492 voordat het gesloopt werd voor de bouw van het huidige pand; Balk A 881

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

A 881 / legger Balk 1990 Lieuwe Johannes Dooper, grossier in sterke drank te Balk  
A 881 / legger Balk 3515 Sjoerd Tijsma, koopman te Balk dj 1945 scheiding
A 881 / legger Balk 4211 Hijlke Tijsma, houthandelaar, timmerman te Balk dj 1964 verkoop
A 881 / legger Balk 5905 Willem Schaper naar australië dj 1969 verkoop
A 881 / legger Balk 6361 Jacobus de Vries te Balk dj 1977 vernieuwing
A 881 / legger Balk 7853 Jacobus de Vries te Balk  
A 882 / legger Balk 1990    
verkopen
 
bron: Leeuwarder Courant van 15 maart 1842
Na het overlijden van Dieuwke Foekes Landman, de vrouw van slager Pieter Roelofs Jongstra, in december 1841 werden de eigendommen van Pieter Roelofs Jongstra verkocht. Die bestonden uit een pand met woonhuis en slagerij aan de Wijckelerzijde in Balk, het huidige (2016) Raadhuisstraat 54. De naastgelegen schuur, het huidige Raadhuisstraat 52 en 53. Een huis in Sloten en weiland te Ruigahuizen en Harich.
 
verkoop raadhuisstraat 52 en 53
bron: Nieuwsblad van Friesland 19 april 1921
 
verbouwingen
 
aanbesteding
bron: Nieuwsblad van Friesland 29 januari 1910
 
bewoners 1715 - 1806
 
     
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1716 Durk Lubberts / zelfs; blad 83, nummer 100, huysinghe, dogh is niet waerdigh
1717 - 1718 Durk Lubberts / zelfs ; blad 85, nummer 100, huysinghe
1721 - 1730 Durk Lubberts / zelfs ; blad 115, nummer 100, olde en vervallende huysinghe en onderhoud niet waerdigh
1733 Beernt Lubberts / Durks weduwe ; blad 115, nummer 100, olde huysinghe en onderhoud niet waerdigh
1739 - 1750 Hans Willems / zelfs; blad 115, nummer 100, een schuur
1758 Jan Binnes / Wytze Wytzes; blad 115, nummer 100, een schuur onder nummer 99 verantwoord
  % Wytse Wytsis de Jong uit Gorredijk trouwde (ondertrouw) 12 maart 1757 te Sneek met Wypkjen Dirks Agricola uit Sneek
1762 - 1772 Wytze Wytzes / zelfs; blad 115, nummer 100, een schuur onder nummer 99 verantwoord
1773 - 1774 Wytze Wytzes de Jong / zelfs; blad 115, nummer 100, een schuur onder nummer 99 verantwoord
1775 Wytze Wytzes de Jong / zelfs; blad 168, nummer 106, te voren 100, een schuur onder nummer 105 verantwoord
1777 - 1780 Wytze Wytzes de Jong / zelfs; blad 168, nummer 106, een schuur onder nummer 105 verantwoord
1782 - 1785 Wytze Wytzes de Jong weduwe / zelfs; blad 168, nummer 106, een schuur onder nummer 105 verantwoord
1786 - 1803 Wytze Wytzes de Jong weduwe / zelfs; blad 169, nummer 106, een schuur onder nummer 105 verantwoord
1804 A.C. Hornstra / zelfs; blad 169, nummer 106, een schuur onder nummer 105 verantwoord
   
speciekohieren 1748 - 1806
1805  
   
bewoners 1812 - 1910
huisnummers: zie Raadhuisstraat 52
 
bewoners 1910 - heden
huisnummers: 1910 - 1914 Balk 245; 1914 - 1920 Balk 279; 1920 - 1930 Balk 309; 1930 - 1953 Balk 304;1953 - heden Raadhuisstraat 53
     
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 20; huisnummer 244 / 279
1910 - 1913 Feike Dooijtze Hoekstra
1913 - 1915 Marijke Reekers (wed. P de Winter)
1915 - 1916 P de Winter
1916 - 1920 Janke de Vries, weduwe Lieuwe Dooper
bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 56; huisnummer Balk 244 / 279
1911 - 1913 Feike Dooijtze Hoekstra, boekdrukker ( * 26 november 1850 te Ytens); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 W-Z blad 69, huisnummer Balk 244 / Balk 279
1913 - 1915 Marijke Reekers, weduwe Pieter de Winter, zonder beroep ( * 29 oktober 1845 te Balk) hoofd
 
  Pieter de Winter ( * 22 november 1886 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 37, huisnummer Balk 279
1916 - 1920 Janke de Vries, weduwe Lieuwe Dooper, zonder beroep ( * 22 mei 1839 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 274; huisnummer 309
1921 - 1921 Janke de Vries, weduwe Lieuwe Dooper ( * 6 juni 1870 te Staveren); hoofd
1921 - 1930 Sjoerd Tijsma, houthandelaar ( * 6 september 1871 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 258; huisnummer 304
1931 - 1939 Sjoerd Tijsma, houthandelaar ( * 6 september 1871 te Balk); hoofd
1933 - 1933 Berend van den Bosch, schipperknecht ( * 22 mei 1912 te Woudsend)
1935 - 1935 Aafje Boersma, dienstbode ( * 27 mei 1892 te Wier)
1935 - 1936 Gooitske Hoekstra, dienstbode ( * 6 december 1912 te Koudum)
1936 - 1936 Reinou Hoekstra, dienstbode ( * 11 november 1915 te Heidenschap)
1936 - 1937 Aaltje Hoekstra, dienstbode ( * 22 februari 1909 te Idskenhuizen)
1937 - 1938 Jilkje Anema, dienstbode ( * 2 september 1908 te Arum)
1936 - 1939 Akke van der Werf, dienstbode ( * 30 april 1920 te Oudega HON)
1938 - 1939 Rintje van der Goot, houthandelaar ( * 17 mei 1913 te Kolderwolde)
1939 - 1939 Antje Falkena, dienstbode ( * 6 oktober 1903 te Koudum)
 
   
     
 
 
Raadhuisstraat
 
Deze foto is genomen in 1913 ter gelegenheid van de honderdjarige bevrijding van de Franse overheersing.
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 17-01-2024