Raadhuisstraat 54, 55 en 56 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 99, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 112  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 175, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Raadhuisstraat 54, 55 en 56  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Raadhuisstraat 54 hisgiscode: 1189

eigenaren

eigenaar in 1715: Poulus Pieters
eigenaar in 1730: Hans Willems, jenerverstoker te Balk
eigenaar in 1758: Jan Binnes
eigenaar in 1762: Wytse Wytses (de Jong), jeneverstoker te Balk
eigenaar in 1804: A.C. Hornstra
eigenaar in 1832 OAT: Pieter Roelofs Jongstra, slager te Balk
verkoop in 1842 aan: Jouke Huberts Boertje, koopman en winkelier te Balk
   
   
verkoop in ???? aan: jonkheer van Swinderen
verkoop in 1898 aan: Maatschappij Gaasterland te 's Gravenhage
verkoop in 1903 aan: Pieter Boersma, timmerknecht te Balk
bij boedelscheiding in 1925 aan: Bauke Pieters Boersma, timmerman te Balk
  Piet Boersma
verkoop in 2017 aan:  
   
2013
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

175 vernummerd rond 1846 naar 354, 355
354 ongewijzigd tot 1928
355 zie Raadhuisstraat 52 en 53
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
 
 
 

 

 

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

verkopen
 
Wijtse Wijtzes de Jong
bron: Leeuwarder Courant van 23 januari 1802
Wypkjen Dirks Agricola, weduwe Wytze Wytzes de Jong, verkocht in 1802 haar woning waar ze jarenlang met haar man Wytze de Jong een jeneverstokerij hebben gerund. Naast de woning stond een schuur, nu Raadhuisstraat 52 en 53.
 
bron: Leeuwarder Courant van 15 maart 1842
Na het overlijden van Dieuwke Foekes Landman, de vrouw van slager Pieter Roelofs Jongstra, in december 1841 werden de eigendommen van Pieter Roelofs Jongstra verkocht. Die bestonden uit een pand met woonhuis en slagerij aan de Wijckelerzijde in Balk, het huidige (2018) Raadhuisstraat 54. De naastgelegen schuur, het huidige Raadhuisstraat 52 en 53. Een huis in Sloten en weiland te Ruigahuizen en Harich.
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 112; 1859 - 1910 Balk 158; 1910 - 1914 Balk 241; 1914 - 1920 Balk 278; 1920 - 1930 Balk 308; 1930 - 1953 Balk 303; 1953 - heden Raadhuisstraat 54
  zie ook: Raadhuisstraat 52 zie ook: Raadhuisstraat 53
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1716 Poulus Pieters / zelfs; blad 83, nummer 99, huysinghe
1717 - 1718 Poulus Pieters / zelfs; blad 85, nummer 99, huysinghe
1721 - 1729 Poulus Pieters / zelfs; blad 115, nummer 99, huysinghe
1730 - 1750 Hans Willems / zelfs; blad 115, nummer 99, huysinghe
1758 Jan Binnes / Wytze Wytzes; blad 115, nummer 99, huysinghe
1762 - 1772 Wytze Wytzes / zelfs; blad 115, nummer 99, huysinghe
1773 - 1774 Wytze Wytzes de Jong / zelfs; blad 115, nummer 99, huysinghe
  % Wytse Wytsis de Jong uit Gorredijk trouwde (ondertrouw) 12 maart 1757 te Sneek met Wypkjen Dirks Agricola uit Sneek
1775 Wytze Wytzes de Jong / zelfs; blad 168, nummer 105, te voren 99, huysinghe
1777 - 1780 Wytze Wytzes de Jong / zelfs; blad 168, nummer 105, huysinghe
1782 - 1785 Wytze Wytzes de Jong weduwe/ zelfs; blad 168, nummer 105, huysinghe
1788 - 1803 Wytze Wytzes de Jong weduwe/ zelfs; blad 169, nummer 105, huysinghe
1804 A.C Hornstra / zelfs; blad 169, nummer 105, huysinghe
speciekohieren 1748 - 1806
1805  
periode 1811 - 1812; huisnummer Balk 112
1811 Roelof Pieters, 74 jaar oud, overleden op nummer 112
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 112
1812 weduwe Roelof Pieters, volgnummer 161
1812 Simon Roelofs, volgnummer 161
periode 1813 - 1829; huisnummer Balk 112
1825 Dutje, dochter van Pieter Roelofs Jongstra en Dieuwke Foekes Landman geboren op nummer 112
volkstelling 1829 blad 164; huisnummer Balk 112
1829 Pieter Roelofs Jongstra
periode 1830 - 1840; huisnummer Balk 112
   
volkstelling 1840; huisnummer Balk 112
1840 Pieter Roelofs Jongstra, slager
periode 1841 - 1849; huisnummer Balk 112
   
1847 Jouke Huberts Boertje overleden op nummer 112
woningregister 1849 - 1859 blad 214, huisnummer Balk 112 / 158
1849 - 1859 Eelke de Winter, tapper ( * 27 december 1820 te Nijega, HON); hoofd
1849 - 1850 Hidde Bruinenberg, werkman ( * 1815 te Spanga)
1849 - 1854 Lijsbert Folmer, dienstmeid ( * 1834 Sint Nicolaasga)
woningregister 1849 - 1859 blad 215, huisnummer Balk 112 / 158
1849 - 1859 Hans van der Veer, werkman ( * 1815 te Balk)
  Berend Wenningh, werkman ( * 1823 te Balk)
  Tettje Abes Geldersma, zonder beroep ( * 1776 te Balk)
  Grietje Eysch, zonder beroep ( * 1779 te Oldemarkt)
 

Sjoeke de Vries, weduwe Wessel Roelofs Bosma, zonder beroep ( * 1790 te Woudsend); hoofd

  Roelof van den Akker, werkman ( * 1783 Rotstergaast);
  Hendrik van der Akker, timmerknecht ( * 1833 te Balk)
woningregister 1849 - 1859 blad 216, huisnummer Balk 112 / 158
1849 - 1859 Hubert de Boer, werkman ( * 1815 te Balk)
woningregister 1849 - 1859 blad 217, huisnummer Balk 112 / 158
1849 - 1859 Jan Wolda, timmerknecht ( * 1824 te Harich)
   
woningregister 1859 - 1869 blad 72; kadastrale gemeente Balk A nummer 354, huisnummer Balk 158
1859 - 1869 Eelke Pieters de Winter, ?? ( * 27 december 1820 te Nijega, HON); hoofd
1859 - 1869 Hubert Hendriks de Boer (Boertje),
woningregister 1859 - 1869 blad 73; kadastrale gemeente Balk A nummer 354, huisnummer Balk 158
1859 - 1869 Jan Jans Postma
1868 - 1869 Pier Meinderts Frankena
woningregister 1869 - 1879 blad 22; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer A 354, volgnummer 79 / 66
1869 - 1870 Pier Meinderts Frankena, bosarbeider
1870 - 1879 Stoffel Popkes Schram, arbeider
woningregister 1869 - 1879 blad 23; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 354, volgnummer 80 / 67
1869 - 1879 Hubert Boertje, bosarbeider
woningregister 1869 - 1879 blad 23; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 354, volgnummer 81 / 68
1869 - 1879 Halbe Jans Doele, timmerman
woningregister 1869 - 1879 blad 23; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 354, volgnummer 82 / 69
1869 - 1879 Eelke Pieters de Winter ( * 27 december 1820 te Nijega, HON); hoofd
   
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 76; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 354
1880 - 1882 Eelke Pieters de Winter, tapper ( * 26 december 1820 te ?) hoofd
1880 - 1890 Berendina de Zwart, weduwe Eelke de Winter ( * 15 juni 1816 te Kuinre); hoofd vanaf 1882
1880 - 1890 Frederik Johannes Schaafsma, zadelmaker ( * 24 januari 1835 te ?)
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 76; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 354
1880 - 1882 Hubert Boertje, arbeider ( * 12 januari 1816 te ?); hoofd
1880 - 1890 Gatske L Bouma, weduwe Hubert Boertje ( * ); hoofd vanaf 1882
1885 - 1890 Johan Reuhman, ? ( * 17 december 1861 te Koudum); hoofd
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 76; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 354
1880 - 1890 Johannes Jelles Koornstra, arbeider ( * 8 april 1853 te ?); hoofd
1881 - 1890 Johannes Ages Huitema, ? ( * 15 juni 1860 te Woudsend); hoofd
   
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 222; huisnummer Balk 158
1890 - 1900 Pieter Boersma, timmerknecht ( * 22 juni 1859 te Woudsend); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 229; huisnummer Balk 158 / 241
1900 - 1910 Pieter Boersma, timmerknecht ( * 22 juni 1859 te Woudsend); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad ? ; huisnummer Balk 241 / 278
1910 - 1920 Pieter Boersma
bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 115; huisnummer Balk 241 / 278
1911 - 1920 Pieter Boersma, timmerman ( * 22 juni 1859 te Woudsend); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 273; huisnummer Balk 308
1921 - 1924 Pieter Boersma, timmerman ( * 22 juni 1859 te Woudsend); hoofd
1921 - 1930 Tettje van der Hoff, weduwe Pieter Boersma ( * 26 mei 1859 te Oudemirdum); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 257; huisnummer Balk 303
1931 - 1939 Tettje van der Hoff, weduwe Pieter Boersma ( * 26 mei 1859 te Oudemirdum); hoofd
     
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 112; 1859 - 1890 Balk 158; 1890 - 1910 Balk 158a; 1910 - 1914 Balk 242; 1914 - 1920 Balk 277; 1920 - 1930 Balk 307; 1930 - 1953 Balk 302; 1953 - 19?? Raadhuisstraat 55
   
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 223; huisnummer Balk 158a
1890 - 1894 Berendina de Zwart, weduwe Eelke Pieters de Winter ( * 15 juni 1816 te Kuinre); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 230; huisnummer Balk 158a / 242
1900 - 190? Pieter Eelkes de Winter, veekoopman ( * 6 april 1846 te Balk); hoofd
  Geert Liemburg, postbode ( * 22 maart 1860 te Aegwirden); hoofd
  Marten Abrahams van Dijk, fabrieksarbeider ( * 26 mei 1866 te Parrega); hoofd
190? - 190? Johannes Ages Huitema, arbeider ( * 15 juni 1850 te Woudsend); hoofd
  Cornelis Hofstra, timmerknecht ( * 16 december 1833 te Balk); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad ??; huisnummer Balk 242 / 277
1910 - 1910 Pieter S. Postma
1910 - 1911 Janke Durkstra
1911 - 1918 Froukjen van der Veen
1919 - 1920 Gerrit de Lange
bevolkingsregister 1911 - 1920 N-R blad 113; huisnummer Balk 242
1910 - 1910 Pieter Sakes Postma, venter ( * 15 april 1843 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 51; huisnummer Balk 242 / 277
1910 - 1911 Janke Durkstra, weduwe Hendrik Roorda, naaister ( * 24 april 1837 te Terzool); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 T-V blad 59; huisnummer Balk 277
1911 - 1918 Froukjen van der Veen, zonder beroep ( * 22 januari 1838 te Langweer); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 134; huisnummer Balk 277
1919 - 1920 Gerrit de Lange, arbeider ( * 8 juli 1879 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 272; huisnummer Balk 307
1921 - 1924 Johannes Hijlkema, arbeider ( * 28 februari 1860 te Harich); hoofd
1924 - 1925 Geeske Hijlkema, vroedvrouw ( * 29 oktober 1892 te Balk); hoof
1925 - 1926 Johannes Hijlkema, arbeider ( * 28 februari 1860 te Harich); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 256; huisnummer Balk 302
1931 - 1939 Bauke Boerma, timmerman ( * 6 december 1899 te Balk); hoofd
     
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 112; 1859 - 1890 Balk 158; 1890 - 1910 Balk 158b; 1910 - 1914 Balk 243; 1914 - 1920 Balk 276;
   
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 223; huisnummer Balk 158b
1890 - 1900 Petrus Eelkes de Winter, koopman in vee ( * 6 april 1846 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 360; huisnummer Balk 158b / 243
1900 - 190? Jelle Schaafsma, hersteller van uurwerken ( * 30 maart 1833 te Joure); hoofd
190? - 1910 Hilbert de Vries, timmerknecht ( * 22 oktober 1846 te Oudega); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad ??; huisnummer Balk 243 / 276
1910 - 1911 Hilbert de Vries
1911 - 191? Jurjen Schram
  onbewoond
bevolkingsregister 1911 - 1920 T-V blad 155; huisnummer Balk 243
1911 - 1911 Hilbert de Vries, timmerman ( * 22 oktober 1846 te Oudega HO); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 S blad 63; huisnummer Balk 243 / 276
1911 - 191? Jurjen Dooitjes Schram, arbeider ( * 5 februari 1865 te Wijckel); hoofd
     
bewoners
huisnummers: 1920 - 1930 Balk 306; 1930 - 1953 Balk 301; 1953 - 19?? Raadhuisstraat 56
   
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 224; huisnummer Balk 158c
1890 - 1900 Durk F Haarsma, waagmeester ( * 17 oktober 1820 te Hemelum); hoofd
 
   
register van huisnummering 1920 - 1930 blad ??; huisnummer Balk 306
1920 - 1930 schuur
register van huisnummering 1920 - 1930 blad ??; huisnummer Balk 301
1930 - 1939 timmerwerkplaats
     
 
 
Eelke de Winter
bron: archief grietenij en gemeente Gaasterland 1816-1936 toegang 1048
Lijst van localilteiten waar op 1 mei 1881 en op 1 november 1881 sterke drank in het klein verkocht werd in de gemeente Gaasterland.
 
De Drankwet 1881
In 1881 werd uiteindelijk de eerste Drankwet aangenomen, de wet tot beteugeling van het misbruik van sterke drank. In deze wet werd openbare dronkenschap en de verkoop van sterke drank aan kinderen onder 16 jaar strafbaar gesteld. Ook werd bepaald dat uitspanningen waar sterke drank verkocht werd een vergunning moesten vragen bij de gemeente. Aan het aantal te verlenen vergunningen werd een maximum verbonden, afhankelijk van het aantal inwoners in een gemeente. Over de verkoop en de consumptie van bier en wijn werd in de wet niet gesproken.
bron: www.isgeschiedenis.nl
 
bouwbedrijf Boersma
 
bouwbedrijf Boersma
: bron: archief grietenij en gemeente Gaasterland 1816-1936
Briefhoofd van de werkomschrijving voor het maken van een een nieuw dak op de woning van Albert Weerman waarvoor op 3 april 1933 vergunning is gegeven door B&W van de gemeente Gaasterland.
 
bouwbedrijf Boersma bouwbedrijf Boersma
bron: Leeuwarder Courant van 17 oktober 1962 bron: Friesche Koerier van 6 april 1963
 
bouwbedrijf Boersma
bron: Balkster Courant van 28 maart 1964
 
bouwbedrijf Boersma
foto: eigen collectie
 
  bouwbedrijf Boersma
bouwbedrijf Boersma
bron: Balkster Courant van 9 november 1968
 
bouwbedrijf Boersma
bron: Leeuwarder Courant van 30 maart 1973
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 8-02-2024