Raadhuisstraat 72, 73, 74, 75, 76 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, geen nummer  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 104  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 183, huis en erf  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 183a, huis en erf  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 183b, huis en erf  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 183c, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Raadhuisstraat 72, 73, 74, 75 en 76  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Raadhuisstraat 72 hisgiscode: 1197

eigenaren

1e eigenaar in 1774: Haring Uilkes erven
eigenaar in 1780: Johannes Harkes
eigenaar in 1784: Rimmer Reins
eigenaar in 1832 OAT: Diakonie Hervormde gemeente te Balk
verkoop in 1965 aan: Gemeente Gaasterland
verkoop in 1985 aan: Stichting Rosenberg
verkoop in 1987 aan: Gemeente Gaasterland
verkoop in 1987 aan: Jan Haga en Geertje Zwerver
verkoop in 2005 aan: Urker Vispaleis
   
   
   
   
Raadhuisstraat 72
2013
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

183 vernummerd in 1899 naar 726
183a vernummerd in 1899 naar 726
183b vernummerd in 1899 naar 725
183c vernummerd in 1899 naar 724
726 vernummerd in 1899 naar 732, 733
733 vernummerd in 1912 naar 885
725 vernummerd in 1912 naar 883, 885
724 vernummerd in 1912 naar 883, 884
732, 883, 884, 885 ongewijzigd tot 1928
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
 
 
Roelofje Rosenberg
 
Roelofje Rosenberg in de deuropening van de kleine winkel. Pogingen om het winkeltje na het overlijden van de gezusters Rosenberg een museum te maken zijn mislukt. De hiervoor opgerichte Stichting Rosenberg kwam in 1987 tot de conclusie dat een dergelijk museum niet levensvatbaar was.
 

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

bewoners A 183
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 104; 1859 - 1869 Balk 145; 1890 - 1910 Balk 148; 1910 - 1914 Balk 221; 1914 - 1920 Balk 256; 1920 - 1930 Balk 285; 1930 - 1953 Balk 284;1953-heden Raadhuisstr 72
     
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1774 geen vermelding
1775 - 1779 Haring Uilkes erven / zelfs; blad 167, nummer 97, een oud huysinghe, eigenaars dood arm
1780 - 1783 Johannes Harkes / zelfs; blad 167, nummer 97, een oud huysinghe
1784 - 1785 Rimmer Reins / zelfs; blad 167, nummer 97
1786 - 1804 Rimmer Reins / zelfs; blad 168, nummer 97
  % = Rimmert Reins Ottema in 1817 overleden op huisnummer Balk 79
speciekohieren 1748 - 1806
1805  
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 104
1812 Jacobje Beerents, volgnummer 16
1812 weduwe Jan Gerrits, volgnummer 60
1812 Durk Piers, volgnummer 152
periode 1811 - 1829
1815 Jan, zoon van Gerrit Jans Jansma en Aukje Tijsses Tijsma geboren op huisnummer Balk 104
1819 Wypkjen Dirks Agricola, weduwe Wijtze Wijtzes de Jongh overleden op huisnummer Balk 104
1826 Jacobjen, dochter van Berend Pieters Pietersma en Hiltje Hepkes Luinenburg geboren op Balk 104
1825 Jacobjen, dochter van Berend Pieters Pietersma en Hiltje Hepkes Luinenburg overleden op Balk 104
volkstelling 1829 blad 145; huisnummer Balk 104
1829 Pier Willems Bouma
volkstelling 1829 blad 146; huisnummer Balk 104
1829 Hylkjen Arents Wildeboer, weduwe Geert Jans Wolda
volkstelling 1829 blad 147; huisnummer Balk 104
1829 Wessel Roelofs Bosma
periode 1830 - 1840; huisnummer Balk 104
1830 Pier Willems Bouma(n) overleden op nummer 104
1833 Antje Gerrits Woudstra (de Boer), weduwe Pier Willems Bouma overleden op nummer 104
1835 Roelofke, dochter van Wessel Roelofs Bosma en Sjouw Gerrits de Vries geboren op nummer 104
volkstelling 1840; huisnummer Balk 104
1840 Rinkje Johannes Betzema, werkvrouw
1840 Angenietje Johannes Herkstra, naaister
1840 Rinze Aukes Overzee, schoenmaker
periode 1841 - 1849; huisnummer Balk 104
1849 Wessel Roelofs Bosma overleden op nummer 104
woningregister 1849 - 1859 blad 194; huisnummer Balk 104 / 145
1849 - 1859 Rink Johannes Betzema, weduwe Bauke Lykles Bosma, werkvrouw ( * 1797 te Balk); hoofd
1849 - 1859 Antje Bosma, dochter, naaister ( * 28 december 1823 op nummer 100 te Balk)
woningregister 1849 - 1859 blad 195; huisnummer Balk 104 / 145
1849 - 1850 Hendrik Kuiper, werkman ( * 1805 te Balk); hoofd
1850 - 1859 Jan Sybes Bandstra, schoenmaker ( * 6 april 1806 te Balk); hoofd
185? - 1856 Wiepkje voor de Wind, zonder beroep ( * 1781 te Dronrijp)
woningregister 1859 - 1869 blad 65; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 183, huisnummer Balk 145
1859 - 1869 Rink Johannes Betzema, weduwe Bauke Lykles Bosma, werkvrouw ( * 1797 te Balk); hoofd
1859 - 1869 Antje L Bosma
1859 - 1869 Jan S Bandstra
1859 - 1869 Peerkjen Seldenthuis
woningregister 1869 - 1879 blad 27; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 183, volgnummer 104 / 91
1869 - 1879 Rink Johannes Betzema, weduwe Bauke Lykles Bosma, werkvrouw ( * 1797 te Balk); hoofd
1869 - 1879 Fokke Jurjens Stuurman, schoonzoon, schipper ( * 18 januari 1837 te Balk); inwonend
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 29; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 183
1879 - 1885 Rink Johannes Betzema, weduwe Bauke Lykles Bosma, werkvrouw ( * 1797 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 198; huisnummer Balk 148
1890 - 1890 Pietje van der Werf, ( * 2 november 1815 te Makkum); hoofd
1890 - 1900 Anne Rosenberg, kruidenier ( * 11 april 1869 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 206; huisnummer Balk 148 / 221
1900 - 1910 Anne Rozenberg, arbeider
register van huisnummering 1910-1920 blad 18 huisnummer Balk 221 / 256
1910 - 1920 Anne Rosenberg
bevolkingsregister 1911 - 1920 N-R blad 183; huisnummer Balk 221 / 256
1911 - 1920 Anne Rosenberg, arbeider ( * 11 april 1869 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 284; huisnummer Balk 285
1920 - 1930 Anne Rosenberg, koopman in hout en kaas ( * 11 april 1869 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 241; huisnummer Balk 284
1931 - 1939 Anne Rosenberg, brandstoffen koopman en winkelier ( * 11 april 1869 te Balk); hoofd
 
  Roelofje en Jantje Rosenberg, kruideniers
  winkel in 1965 Balk A 732 Balk 284 = Raadhuisstraat 72
     
bewoners A 183a
huisnummers: 1812 - 1859 Balk ??; (1859) - (1869) Balk 146; 1890 - 1910 148a; 1910 - 1914 Balk 220; 1914 - 1920 Balk 255; 1920 - 1930 Balk 284 1930 - 1953 Balk 283; 1953 - heden Raadhuisstr 73
     
volkstelling 1840; huisnummer Balk 104a
1840 Wessel Roelofs Bosma, werkman
woningregister 1849 - 1859 blad 197; huisnummer Balk 104 / 146
1849 - 1850 Lutske Steenkampen, spinster ( * 1785 te IJlst); hoofd
1849 - 185? Pier Mulder, schoenmaker ( * 1785 te Sint Jacobie parochie)
1849 - 1851 Roelofke Mulder, zonder beroep ( * 1817 te Balk)
1849 - 185? Wouter Jonkman, werkman ( * 1817 te Wolvega)
1852 - 1859 Klaas Piers Jongsma, werkman ( * 9 juli 1803 te Hemelum); hoofd
woningregister 1859 - 1869 blad 66; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 183a, huisnummer Balk 146
1859 - 1860 Klaas Piers Jongsma, werkman ( * 9 juli 1803 te Hemelum); hoofd
1859 - 1869 Imkje Jacobs Bremer, weduwe Klaas Piers Jongsma ( * 25 november 1814 te Sondel); hoofd vanaf 1860
woningregister 1869 - 1879 blad 27; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 183a, volgnummer 103 / 90
1869 - 1879 Jan Siebes Bandstra, schoenmaker ( * 6 april 186 te Balk); hoofd
1869 - 1879 Peerkjen Seldenthuis, weduwe Jacob Fokkes Klijnsma, (* 15 januari 1823 te Lemmer); inwonend
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 29; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 183
1880 - 1890 Pierkjen Zeldenthuis, weduwe Jacob Fokkes Klijnsma, (* 15 januari 1823 te Lemmer); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 199; huisnummer Balk 148a
1890 - 1890 Wimke van der Zee, zonder beroep ( * 9 juni 1813 te Gorredijk); hoofd
1891 - 1895 Johannes Douwes Lam, schoenmaker ( * 28 januari 1859 te Balk); hoofd
1891 - 1895 Douwe Lam, vader, inlands kramer ( * 12 april 1826 te Harich); inwonend
1891 - 1895 Pier Kok, schoonvader, zonder beroep ( * 20 september 1820 te Balk); inwonend
1891 - 1895 Klaas Kok, zwager, werkman ( * 12 augustus 1864 te Balk); inwonend
1895 - 1900 Hendrik Kortekamp, koopman ( * 25 november 1838 te Sloten); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 207; huisnummer Balk 148a / 220
1900 - 1902 Dooitje Jelles Koornstra, werkman ( * 26 oktober 1869 te Balk); hoofd
1902 - 1910 Meine Pieters Bosma, goud- en zilversmidsknecht ( * 24 januari 1873 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 144; huisnummer Balk 220 / 255
1910 - 1920 Meine Pieters Bosma goud- en zilversmidsknecht ( * 24 januari 1873 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad ?; huisnummer Balk 284
1921 - 1930 Meine Pieters Bosma, goudsmidsknecht ( * 24 januari 1873 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 240; huisnummer Balk 283
1931 - 1939 Meine Pieters Bosma, goudsmid ( * 24 januari 1873 te Balk); hoofd
 
  woning in 1965 Balk A 885 Balk 283 = Raadhuisstraat 73
     
bewoners A 183b
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 104; 1859 - 1869 Balk 147; 1890 - 1910 148b; 1910 - 1914 Balk 219; 1914 - 1920 Balk 254; 1920 - 1930 Balk 283; 1930 - 1953 Balk 282; 1953 - heden Raadhuisstr 74
     
volkstelling 1840; huisnummer Balk 104b
1840 Wietske Duijes Gleistra,
1840 Hendrik Wanders Meijer
1840 Pieter Hepkes Hornstra
woningregister 1849 - 1859 blad 196; huisnummer Balk 104 / 147
1849 - 1850 Sjoeke de Vries, weduwe Wessel Roelofs Bosma, spinster ( * 1790 te Woudsend); hoofd
1850 - 1859 Hendrik Kuiper, werkman ( * 1805 te Balk); hoofd
woningregister 1859-1869 blad 66 kad.nr A 183b, huisnummer Balk 147
1859 - 1869 Hendrik J Kuiper
woningregister 1869-1879 blad 26; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 183b volgnummer 102 / 89
1869 - 1879 Hendrik Hendriks Roorda, bosarbeider ( * 24 februari 1799 te Wijckel); hoofd
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 28; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 183
1880 - 1890 Hendrik Hendriks Roorda, arbeider ( * 24 februari 1799 te Wijckel); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 200; huisnummer Balk 148b
1890 - 1891 Hendrik Hendriks Roorda, arbeider ( * 24 februari 1799 te Wijckel); hoofd
1891 - 1891 Antje Hoekstra, zonder beroep ( * 1 maart 1804 Sint Johannesga); hoofd
1891 - 1900 Simkje Visser, zonder beroep ( * 15 april 1837 te Follega); hoofd vanaf 1891
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 208; huisnummer Balk 148b / 219
1900 - 1910 Eibert Schram, arbeider ( * 31 maart 1860 te Balk); hoofd
1900 - 1906 Baukje Jongstra, zonder beroep ( * 5 juni 1826 te Balk); hoofd
  vervallen
     
bewoners A 183c
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 104; 1859 - 1869 Balk 148; 1890 - 1910 148c; 1910 - 1914 Balk 218a;
     
volkstelling 1840; huisnummer Balk 104
1840 Lutske Gatses Steenkampen,
woningregister 1849 - 1859 blad 198; huisnummer Balk 104 / 148
1849 - 1859 Jan Hendriks Doele, kuipersknecht ( * 21 december 1807 te Zuider Drachten); hoofd
woningregister 1859 - 1869 blad 66; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 183c, huisnummer Balk 148
1859 - 1869 Jan Hendriks Doele
woningregister 1869-1879 blad 26; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 183c nummer 100 / 87
1869 - 1879 Iene Rimmers Ottema, bosarbeider ( *
1869 - 1876 Elske van der Hol
1869 - 1870 Aldert Z. Voetman, ketelboeter
woningregister 1869-1879 blad 26; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 183c volgnummer 101 / 88
1869 - 1879 Wiebe Klazes Pelsma, bos arbeider ( * 14 april 1832 te ); hoofd
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 29; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 183
1880 - 1890 Aukje van de Bosch
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 201; huisnummer Balk 148c
1890 - 1900 Eibert Schram, werkman ( * 31 maart 1860 te Balk); hoofd
 
   
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 18; huisnummer Balk 218a
1910 - 1910 Jan Wierda
1910 - 1912 wed. Anne Bosma
  vervallen
  nieuwe woning gebouwd in 1912 op het achtererf met hetzelfde huisnummer
bevolkingsregister 1911 - 1920 W-Z blad 44; huisnummer Balk 218a
1910 - 1910 Jan Wierda, weipomper ( * 27 mei 1883 te Nijemirdum); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 137; huisnummer Balk 218a
1911 - 1912 Jantje Kuperus, weduwe Anne Bosma, zonder beroep ( * 17 december 1837 te Idskenhuizen); hoofd
   
     
bewoners
huisnummers: Balk A 183c: 1812 - 1859 Balk 104; 1859 - 1890 Balk 148; 1890 - 1910 148d; 1910 - 1914 Balk 218;
     
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 28; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 183
1880 - 1890 Grietje Jelles Hornstra, weduwe Bauke Bosma, zonder beroep ( * 27 januari 1835 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 202; nummer 148d
1890 - 1900 Grietje Jelles Hornstra, weduwe Bauke Bosma, zonder beroep ( * 27 januari 1835 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 209; huisnummer Balk 148c / 218
1900 - 1910 Grietje Jelles Hornstra, weduwe Bauke Bosma, zonder beroep ( * 27 januari 1835 te Balk); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 18; huisnummer Balk 218 / 252
1910 - 1912 Grietje Jelles Hornstra,
  - vervallen
bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 88; huisnummer Balk 218 / Balk 252
1911 - 1912 Grietje Jelles Hornstra, weduwe Bauke Bosma, zonder beroep ( * 27 januari 1835 te Balk); hoofd
   
  familie    
  familie van der Zee   achterste deel woning (885)
      voorste deel woning (732)
      gehele woning (732 en 885)
       
Anne Klazes Rosenberg
 
Anne Klazes Rosenberg
bron: Balkster Courant van 17 juni 1916
 
Rosenberg's Kruidenierswinkel "Roefke"
 
Rosenberg's Kruidenierswinkel
 
blik
blik 065-027 beschikbaar gesteld door Bram Wijkhuijs
Dit blik is afkomstig uit de winkel van de dames Rosenberg
 
nota van Rosenberg's Kruidenierswinkel 16 juli 1959
bron: archief De Bolster
 
tante Roelie tante Roelie en kamp Wyldemerck
 
Voor de dagelijkse boodschappen hoefden de bewoners van kamp Wyldemerk het kamp niet uit want de middenstanders bleven graag komen.
De bekendste was Tante Roelie die samen met haar zus Jantsje een klein winkeltje had in Balk. Iedere dag kwam ze op de fiets naar het kamp. Voorop stond een grote mand die helemaal vol zal en achterop een paar zware tassen. De mensen hadden veel ontzag voor haar want wat voor het ook was, ze kwam altijd. Ze bracht niet alleenboodschappen maar ook gezelligheid en nieuwtjes uit de omgeving.
Je kon bij haar bestellen en dat nam ze dan de volgende dag mee.. Ze ging bij iedereen langs en bleef meestal even hangen om wat te eten, te drinken of zomaar voor een praatje. Ze zette haar fiets tegen de barak en in het voorbij lopen werd er door de kinderen nogal eens wat uit haar tassen gepikt. De boodschappen die ze die dag niet had verkocht wilde ze 's avonds niet mee naar huis nemen. Bij een paar mensen kon ze dat laten staan. Als die het dan verkochten schreven ze het op en gaven dat briefje de volgende dag aan haar. later had ze een voorraad kamer in een leeggekomen barak
 
foto en tekst uit: Wyldemerck, kamp voor islamitische Molukkers door Ghani van den Bergh
 
Zegelkaart van de NGV merkleverancier
 
Roelofke Rosenberg
foto 130-005 beschikbaar gesteld door de familie Haga
Roelofke Rosenberg achter de toonbank in de winkel.
 
Roelofke Rozenberg
foto 130-001 beschikbaar gesteld door de familie Haga
 
Het bijzondere winkeltje trok eind jaren zeventig de aandacht van diverse verslaggevers van dag, week- en maandbladen.
Friesland Post februari 1979, pagina 1, pagina 2
 
Roelofke Rosenberg
 
gezusters Rosenberg
artikel en foto 121-001 uit een onbekend blad van 10 december 1979 beschikbaar gesteld door Hendrik Spoelstra
Bij hetzelfde artikel een foto van een deel van de voorgevel met een oude sigarettenautomaat
 
de kleine beurs
foto 130-002 beschikbaar gesteld door de familie Haga
v.l.n.r. Feike Steenbergen, Berend Bakker, Hendrickus Slippens
 
Winkeltje Rosenberg
 
Roelofke Rosenberg
 
In oktober 1985 steunt de raad van de gemeente Gaasterlân-Sleat het voorstel om het pand van wijlen de dames Rosenberg voor het symbolisch bedrag van één gulden te verkopen aan de Stichting Rosenberg.
bron: Leeuwarder Courant van 2 oktober 1985
 
interieur voorgevel interieur
foto 130-011 foto 130-012 foto 130-010
foto's beschikbaar gesteld door de familie Haga
 
Rondom de winkel was het altijd een drukte van belang. De vaste klanten van de Balkster "beurs" waren hier bijna elke dag te vinden.
de beurs
foto 130-002 beschikbaar gesteld door de familie Haga
v.l.n.r. Bauke Haga, Ernst Bakker, Geert Kanninga, Gerrit de Vos, Marten van Dijk, Jentje Schilstra, Piet Dijkstra, Hendrik Bouma
 
In de zomer van 1987 komt het bestuur van de Stichting Rosenberg tot de conclusie dat het in stand houden van de museumwinkel niet mogelijk is. De gemeente Gaasterlân-Sleat verkoopt het pand aan de toenmalige exploitant Geartsje Zwerver.
bron: Leeuwarder Courant van 23 juni 1987
 
Na een ingrijpende verbouwing wordt de winkel op 14 en 15 oktober 1988 feestelijk heropend.
heropening
bron: Balkster Courant van ?? oktober 2010
 
eerste lustrum winkeletje Rosenberg
foto 130-017 beschikbaar gesteld door de familie Haga
Met een heus draaiorgel wordt in 1990 het eerste lustrum van de opening van de winkel gevierd.
 
bouw ijssalon
foto 130-015 beschikbaar gesteld door de familie Haga
In juli 1992 start de ijsverkoop op het terras aan de achterzijde. Het ijsloket bevindt zich in de woning aan de Erasmustraat in het pand waar ook de Speel-o-theek gevestigd is. Hierboven de oude situatie.
 
verbouwwerkzaamheden
foto 130-013 beschikbaar gesteld door de familie Haga
 
het terras
foto 130-014 beschikbaar gesteld door de familie Haga
 
artikel uit Frysk en Fry van oktober 1994 over 'Winkeltje Rosenberg'
 
Bij Winkeltje Rosenberg kon je in de voorverkoop terecht voor toegangskaarten van diverse concerten in de regio.
bron: advertenties uit de Leeuwarden Courant van:
17 november 1989: kerstconcerten met Marco Bakker, 20 november 1998: De Kast
5 maart 1999: Herman Brood, 18 mei 2001: Dobbe festival, 13 september 2002: september pop
 
In 1998 wordt stil gestaan bij het honderd jarig bestaan van wat eens als kruidenierswinkeltje is begonnen.
bron: Balkster Courant van 17 februari 1998
 
winkeltje Rosenberg
bron: Balkster Courant van 18 augustus 2005
 
winkeltje Rosenberg
foto 130-023 beschikbaar gesteld door de familie Haga
bron: Balkster Courant van 25 augustus 2005
Na 20 jaar achter de toonbank van winkeltje Rosenberg neemt Geartsje Zwerver afscheid van haar klanten.
 
winkeltje Rosenberg
bron: voorpagina Balkster Courant van 25 augustus 2005
 
Urker Vispaleis
Balk A 183 opening vispaleis Dinsdagavond 8 november 2005 is het Urker Vispaleis officieel geopend. Met de komst van de vishal kreeg het nostalgische pand op de hoek bij de Teernstrabrug een nieuwe invulling. De opening werd verricht door de kleinzoon van het beheerdersechtpaar Baarssen, de twee jarige Jelle Baarssen. Op de foto een kijkje in de winkel.
bron: Balkster Courant 10 november 2005, foto: Doede de Vries
 
Urker vispaleis
Het interieur van het vispaleis heeft een facelift ondergaan. Op de foto Gerrit Ras, Lolle Zandstra en Jan Ras
bron: Balkster Courant van 14 juli 2011
 
steegwoningen
 
Balk A 183 gevels
Werkomschrijving gemaakt door Douwe van der Meer, gemeentearchitekt voor het afbreken van het pakhuis en woning in gebruik bij Anne Rozenberg en anderen en het bouwen van een dubbele werkmanswoning op genoemd terrein. Op 18 mei 1910 is verleend. Timmerman Lucas Bouwman heeft de woningen gebouwd in 1911.
 
Balk A 183 plattegrond
Nu (2017) worden de woningen gebruikt door de speelotheek en het Vispaleis.
 
bewoners
huisnummers: 1912 - 1914 Balk 219; 1914 - 1920 Balk 254; 1920 - 1930 Balk 283; 1930 - 1953 Balk 282; 1953 - ???? Raadhuisstraat 74 / Erasmusstraat 1a
     
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 18; huisnummer Balk 219 / 254
1912 - 1920 bergplaats
register van huisnummering 1921 - 1930 blad 25; huisnummer Balk 283
1921 - 1930 bergplaats
register van huisnummering 1931 - 1939 blad 22; huisnummer Balk 282
1931 - 1939 pakhuis (A. Rozenberg)
  bergplaats in 1965 Balk A 883 Balk 282 = Raadhuisstraat 74
     
bewoners
huisnummers: 1912 - 1914 Balk 218a; 1914 - 1920 Balk 253; 1920 - 1930 Balk 282; 1930 - 1953 Balk 281; 1953 - ???? Raadhuisstraat 75 / Erasmusstraat 1a
     
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 18; huisnummer Balk 218a / 253
1912 - 1920 Stoffel Schram
bevolkingsregister 1911 - 1920 S blad 68; huisnummer Balk 218a / Balk 253
1912 - 1920 Stoffel Schram, arbeider ( * 24 september 1841 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 252; huisnummer Balk 282
1921 - 1923 Stoffel Schram, zonder beroep ( * 24 september 1841 te Balk); hoofd
1923 - 1929 Durk Gouma, handlanger ( * 3 maart 1868 te Nijega HON); hoofd
1929 - 1930 Pieter Kuperus, groentenventer ( * 4 december 1872 te Balk); hoofd
1929 - 1930 Lijkele Kuperus, broer, arbeider ( * 10 augustus 1883 te Balk)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 22; huisnummer Balk 281
1930 - 1935 Pieter Kuperus, los arbeider ( * 4 december 1872 te Balk); hoofd
1935 - 1939 Lijkle Kuperus, los arbeider ( * 10 augustus 1883 te Balk); hoofd vanaf 1935
 
  woning in 1965 Balk A 883 / 884 Balk 281 = Raadhuisstraat 75
     
bewoners
huisnummers: 1912 - 1914 Balk 218; 1914 - 1920 Balk 252; 1920 - 1930 Balk 281; 1930 - 1953 Balk 280; 1953 - ???? Raadhuisstraat 76 / Erasmusstraat 1a
     
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 18; huisnummer Balk 218 / 252
1912 - 1920 Janke Durkstra, weduwe Hendrik Roorda
bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 51; huisnummer Balk 252
1912 - 1920 Janke Durkstra, weduwe Hendrik Roorda, naaister ( * 27 april 1837 te Terzool); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 251; huisnummer Balk 281
1921 - 1930 Janke Durkstra, weduwe Hendrik Roorda, zonder beroep ( * 27 april 1837 te Terzool); hoofd
1921 - 1923 Peekje de Jager, dienstbode ( * 8 juli 1903 te Balk)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 238; huisnummer Balk 280
1931 - 1932 Janke Durkstra, weduwe Hendrik Roorda ( * 27 april 1837 te Terzool); hoofd
1932 - 1939 Hartman Bets, broodventer ( * 15 september 1878 te Balk); hoofd
1932 - 1939 Rinske Bets, zuster, zonder beroep ( * 25 juli 1881 te Balk)
 
  woning in 1965 Balk A 884 Balk 280 = Raadhuisstraat 76
     
speelotheek
 
 
 
 
 
 
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 4-11-2023