Mientwei 1 te Rijs "hotel Jans"
 
Mientwei 1
google streetview 2009
 
hotel Rijs
foto 080-315 beschikbaar gesteld door Auke Hylkema
Het hotel te Rijs rond 1925
 
eigenaren
in 1832: Constantia Johanna Rengers, legger Balk 215
in 1898: Maatschappij Gaasterland te Den Haag
 
kadastrale gegevens
 
Balk F 156, huis en erf in 1832
Balk F 157, bos in 1832
kadastrale gemeente Balk sectie F nummer 156 vernummerd in 1900 naar F 2061
kadastrale gemeente Balk sectie F nummer 157 vernummerd in 1900 naar F 2061
kadastrale gemeente Balk sectie F nummer 2061 vernummerd in 1924 naar F 2661, 2662
kadastrale gemeente Balk sectie F nummers 2661 en 2662 ongewijzigd tot 1929
 
Mientwei 1 Mientwei 1
minuutplan 1832 netteplan 1887
bron: www.tresoar.nl
Balk F 156 Register Hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 41/134
Balk F 156 Register Hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 106/611
Balk F 2061 Register Hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 108/767 , 125/600
Balk F 2661 Register Hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 126/468
Balk F 2662 Register Hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: --/--
bron: www.tresoar.nl
 
Mientwei 1
bron: www.hisgis.nl
In de rode cirkel Mientwei 1 op de topografische militaire kaart uit 1864
 
bewoners
huisnummering: 1812 - 1859 Mirns en Bakhuizen 7; 1859 - 1879 Mirns en Bakhuizen 11; 1880 - 1890 Mirns en Bakhuizen 12; 1890 - 1910 Mirns en Bakhuizen 16; 1910 - 1920 Mirns en Bakhuizen 35; 1920 - 1930 Mirns en Bakhuizen 54; 1930 - 1953 Mirns en Bakhuizen 69; 1953 - heden Mientwei 1
   
   
volkstelling 1744
1744 Petrus de Blij
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1791 - 1799 ?? Rengers / Meijne Tjeerds weduwe; blad 111, nummer 92 (huizinge en herberg op Rijs)
1800 - 1804 L. A. A. Rengers en J.L.D.V. Burmania / Gerrit Piers; blad 111, nummer 92 (huizinge en herberg op Rijs)
  >> Lamoraal Albertus Aemillius Rengers te Rijs
  >> Jan Lodewijk Doijs van Burmania trouwt 1780 te Hemelum met Helena Rengers
Registratieboek van Patenten in 1808
1808 Gerrit Piers, tapper, herbergier (beëdigd) te Rijs onder Mirns
1808 Gerrit Piers, voerman te Rijs onder Mirns
1808 Gerrit Piers, winkelier het laagste debiet te Rijs onder Mirns
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Mirns en Bakhuizen 7
1812 Gerrit Piers, Chastelain, volgnummer 42
   
 
1815 Gerrit Piers Jongsma, kastelein te Rijs
1830 Sjoerd Johannes Duim, overleden te Oosterzee, kastelein te Rijs
bevolkingsregister 1849 - 1859 blad 530; huisnummer Mirns en Bakhuizen 7
1849 - 1855 Aaltje Putter, tappersche ( * 1800 te Koudum); hoofd
bevolkingsregister 1859 - 1879 blad 228; huisnummer Mirns en Bakhuizen 11
1859 - 1863 Willem Siemens Vlink, tapper ( * 19 november 1828 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
bevolkingsregister 1859 - 1879 blad 228; volgnummer 695
1863 - 1879 Jarig Harmens Boersma, tapper ( * 20 maart 1825 te Nijemirdum); hoofd
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 444; kadastrale gemeente Balk sectie F nummer 156
1880 - 1890 Jarig Harmens Boersma, kastelein ( * 20 maart 1825 te Nijemirdum); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 159; huisnummer Mirns en Bakhuizen 16
1890 - 1891 Jarig Harmens Boersma, kastelein ( * 20 maart 1825 te Nijemirdum); hoofd
1891 - 1896 Harmen Jarigs Boersma, kastelein ( * 25 januari 1870 te Mirns en Bakhuizen); hoofd (van Haarlem, naar Amsterdam)
 
1896 - 1900 Ype Kampen, kastelein ( * 9 september 1839 te Sint Nicolaasga); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 160; huisnummer Mirns en Bakhuizen 16 / 35
1900 - 1902 Ype Kampen, kastelein ( * 9 september 1839 te Sint Nicolaasga); hoofd
1902 - 1910 Harmen Foppes Schram, kastelein ( * 17 januari 1873 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1911 -1920 S, blad 60; huisnummer Mirns en Bakhuizen 35
1911 - 1920 Harmen Foppes Schram, logementhouder ( * 17 januari 1873 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 33; huisnummer Mirns en Bakhuizen 54
1921 - 1923 Harmen Foppes Schram, logementhouder ( * 17 januari 1873 te Balk); hoofd, naar Sneek
1923 - 1930 Gerhardus Jans, logementhouder ( * 5 mei 1886 te Ruinerwold); hoofd, van Nijehaske
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 308 vervolg van blad 33; huisnummer Mirns en Bakhuizen 54
1930 - 1930 Bauke Olivier, kelner ( * 9 september 1908 te Blija); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 47; huisnummer Mirns en Bakhuizen 69
1931 - 1931 Bauke Olivier, caféhouder ( * 9 september 1908 te Blija); hoofd
1931 - 1932 Gerhardus Jans, hotelhouder ( * 5 mei 1886 te Ruinerwold); hoofd
1932 - 1939 Bernhardus Jans, caféhouder ( * 2 april 1908 te Nijehaske); hoofd
 
1939 - 1967 familie Jans
1957? Jan Jager exploitant
1967 - 1971 familie Robijn
1971 - 1978 gebroeders Sibum, uit Slootdorp
1978 - 2006 familie Steenbakkers
2006 - heden familie Wiendels
   
 
 
Petrus Keimpes de Blij (Petrus du Bley)
 
Petrus (Pyter) de Blij (van Leeuwarden) trouwt 1722 te Leeuwarden in de Galileeër kerk met Neeltje Reitsma (van Leeuwarden). Petrus wordt lidmaat van de Hervormde gemeente te Leeuwarden in 1721 ingekomen van Zweden. Neeltje Clases Reitsma is in 1697 te Hemelum gedoopt (Hervormd).
Uit dit huwelijk 4 kinderen gedoopt te Hemelum, te weten:
Keimpo ( * 1723), Sijtske (*1725), vader is kastelein, Sijtske (* 1730 te Rijs), vader is kastelein, Cornelia (* 1731 te Rijs)
 
In de quotistiekohieren 1749 van de Grietenij Gaasterland is P. de Blij een welgesteld man en woont aan de Harichsterzijde in Balk, nu (2019) van Swinderenstraat 20. Hij overlijdt in 1791 te Balk 91 jaar oud. Hij wordt begraven in de Hervormde kerk te Harich waar zijn grafsteen nog te zien is.
 
Meine Tjeerds
 
Meine Tjeerds (van Balk) trouwt 1774 te Balk met Dieuwke Aants (van Rijs). Meine is net als zijn vader Tjeerd timmerman van beroep. Naast timmerman staat hij ook achter de tap in de herberg te Rijs. Uit dit huwelijk 4 kinderen allen te Rijs geboren:
Aant (*1775), Tjeerd (*1778), Zimon (*1782), Ruurd (*1783).
Ruurd overlijdt in 1827 te Koudum. In de overlijdensacte staat het volgende:
Ruurd Meines geboren op Rijs in de Grietenij Gaasterland en als boereknegt gewoond hebbende te Koudum voornoemd 43 jaren, ongehuwde zoon van Meine Tjeerds en Dieuwke Aants in tijden echtelieden op Rijs voornoemd woonachtig geweest, alwaar de eerst genoemde als herbergier is overleden zijnde de laatst genoemde zonder bedrijf nog te Harig woont.
 
Dieuwke Aants wordt bij het overlijden van haar man Meijne Tjeerds rond 1786 eigenaar van een pand aan de Wijckelerzijde in Balk, nu (2019) is dit Raadhuisstraat 6. Dit pand wordt al vanaf 1780 verhuurd. Het gezin Meine Tjeerds blijft in Rijs wonen.
 
Mientwei 1
bron: archief van de grietenij Gaasterland 1604-1816 toegang 103 / O-094
reëelcohier grietenij Gaasterland 1792 blad 111 Mirns en Bakhuizen volgnummer 92.
 
kastelein Gerrit Piers Jongsma
 
Gerrit Piers uit Rijs trouwt 5 mei 1799 met Aukje Eiberts uit Wijckel te Hemelum / Wijckel
Uit dit huwelijk drie kinderen alleen te Rijs geboren: Pier (*1800), Sybrich (*1803), Willem (*1810). Gerrit Piers neemt in 1811 de achternaam Jongsma aan. In 1817 is Gerrit Piers Jongsma (*1769 te Oudemridum - 1827 te Wijckel) boer te Harich. Aukje Eiberts heeft de naam Hoekstra aangenomen. Aukje overlijdt in 1842 op nummer 3b te Mirns en Bakhuizen
 
Mientwei 1
bron: archief van de grietenij Gaasterland 1604-1816 toegang 94
taxatiestaat gebouwen personele belasting gemeente van Balk, Mirns en Bakhuizen volgnummer 42, huisnummer 7
 
kastelein Sjoerd Johannes Duim
 
Mientwei 1
bron: Leeuwarder Courant van 19 januari 1819
 
Tjetske Eiberts Hoekstra (Hoeksma) trouwt in 1817 met schoenmaker Sjoerd Johannes Duim uit Oosterzee. Sjoerd is dan 61 jaar oud en Tjetske is 51 jaar oud. Tjetske is getrouwd geweest met Willen Symens Vlink overleden te Balk in 1801. In de huwelijksacte van 1817 staat dat Tjetske Eiberts Hoeksma kasteleinsche is te Rijs.
Sjoerd Johannes Duim overlijdt in 1830 te Oosterzee, 76 jaar oud.
Tjetske Eiberts Hoekstra (Hoeksma) is herbergiersche te Rijs in 1826 bij het huwelijk van haar zoon Symen Willems Vlink met Aaltje Baukes Putter. Tjetske Eiberts is en zuster van Aukje Eiberts. Tjetske overlijdt in 1841 te Rijs 77 jaar oud. Haar beroep is kasteleinsche te Rijs.
 
Sjoerd Johannes Duim
bron: Leeuwarder Courant van 20 maart 1829
 
Siemen Willems Vlink overlijdt in 1848 te Rijs als tapper. Zijn vrouw Aaltje Baukes Putter wordt genoemd als herbergiersche in 1848. Ze zal tot haar dood in 1855 achter de tap blijven staan in Rijs.
Willem Symens Vlink is bij zijn huwelijk in 1855 met Symentje Tjallings van der Zee tapper te Rijs. En hij zal dat blijven tot 1863 wanneer Jarig Harmens Boersma de zaak van hem overneemt
 
Mientwei 1
bron: archief grietenij en gemeente Gaasterland 1816-1936 toegang 1048
Lijst van localilteiten waar op 1 mei 1881 en op 1 november 1881 sterke drank in het klein verkocht werd in de gemeente Gaasterland.
 
Mientwei 1
bron: archief grietenij en gemeente Gaasterland 1816-1936 toegang 1049
Register der vergunningen tot verkoop sterke drank in het klein in de gemeente Gaasterland 1882 - 19??
De Drankwet 1881
In 1881 werd uiteindelijk de eerste Drankwet aangenomen, de wet tot beteugeling van het misbruik van sterke drank. In deze wet werd openbare dronkenschap en de verkoop van sterke drank aan kinderen onder 16 jaar strafbaar gesteld. Ook werd bepaald dat uitspanningen waar sterke drank verkocht werd een vergunning moesten vragen bij de gemeente. Aan het aantal te verlenen vergunningen werd een maximum verbonden, afhankelijk van het aantal inwoners in een gemeente. Over de verkoop en de consumptie van bier en wijn werd in de wet niet gesproken.
bron: www.isgeschiedenis.nl
 
kastelein Harmen Foppes Schram
 
Harmen Schram
bron: Leeuwarder Courant van 1 juli 1902
 
kastelein Harmen Schram
foto 080-312 beschikbaar gesteld door Auke Hylkema
Poststempel 28 januari 1903
 
Eerste Wereldoorlog
 
magazijn Berend van der Meer
foto 277-001 beschikbaar gesteld door Zwen Harbers uit Nijverdal
Berend Barelds van der Meer had een winkel op de Schulpen in Lemmer. Hier staat hij, waarschijnlijk de man voor de openstaande deur van de schuur, bij een noodschuur naast het huidige hotel Jans aan de Mientwei in Rijs. Vlak naast de kar staat Anthoon Huisman ook uit Lemmer.
Op het bord aan de zijkant van de wagen staat geschreven: "Magazijn van B.v.d.Meer v/h Interneringsdepot Gaasterland.
Het is nog niet duidelijk of hij hier op eigen intiatief zijn handel verkoopt of dat hij in opdracht van de organisatie van het Interneringsdepot goederen aflevert. De locatie ligt vlak bij het kamp in de voormalige steenfabriek "Friso". De verdubbeling van het aantal inwoners in de gemeente Gaasterland door de komst van de Belgische militairen was voor handelaren buiten Gaasterland natuurlijk ook een extra bron van inkomsten.
 
hotel Jans Belgen
foto beschikbaar gesteld door R Siebum
Het terras voor hotel Jans met rechts een Belgisch soldaat.
 
 
cafe Schram
bron: Nieuwsblad van Friesland van 20 oktober 1916
 
Hotel Jans
bron: archief Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân
Een drukte van belang voor hotel Jans. Waarschijnlijk rond 1920
 
Gerhardus Jans
 
hotel Jans Rijs
bron: VVV-gids 1928 beschikbaar gesteld door Joop Postma
 
hotel Jans
foto beschikbaar gesteld door A. Olivier
 
hotel Jans te Rijs  
bron: VVV-gids 1949 beschikbaar gesteld door Bram Wijkhuijs  
 
speeltuin Rijsterbos
bron: historische werkgroep "Om het Heech Hinne"
Een uitgave van hotel Jans te Rijs, poststempel 1934
 
Mientwei 1 Rijs
bron: archief Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân
Bezoekers uit Drenthe en Zuid Holland maken zich op voor de jaarlijkse sleepkjacht in de bossen bij hotel Jans. Geheel rechts de wagen met het kenteken H 5639 is afgegeven in de provincie Zuid Holland tussen 1912 en 1914
 
Hotel Jans
bron: archief Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân
Voor Friesland was de speeltuin van Jans een vast uitje voor schoolreisjes. Hier staan rechts de bussen met kenteken B 17420 van Pieter Wybenga uit Zwaagwesteinde en met kenteken B 5088 van Pier Slager uit Hallum. De andere kentekens zijn niet leesbaar.
 
Uit het gastenboek van hotel Jans:
gastenboek hotel Jans
bron: historische werkgroep "Om het Heech Hinne"
Van 9 tot 10 juni 1951 verbleef het echtpaar Bonnes uit Amsterdam in het hotel.
Jan Bonnes, handelscorrespondent te Amsterdam (1922), zoon van Jan Bonnes, controleur bij de gemeente tram, en Johanna Spanjert, trouwt op 30 november 1922 in Amsterdam met Maria Neeltje de Vries, dochter van Poppe Wouter de Vries, diamantslijper te Amsterdam, en Maria van Feggelen.
Willemijntje Bonnes is zuster van Jan Bonnes, onderwijzeres te Amsterdam circa 1930
Berendina Elisabeth Geertruida Troost, onderwijzers te Amsterdam circa 1930 is waarschijnlijk collega van Willemijntje
 
hotel Jans
bron: VVV-gids zuidwesthoek uit 1953
 
Mientwei 1
bron: archief Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân
 
Jan Jager
 
  hotel Jans te Rijs
 
Jan Jager
bron: Friesche Koerier van 5 december 1956
 
 
bron: VVV-gids 1957 beschikbaar gesteld door Melle van der Goot >>>
 
Hongaarse vluchtelingen
 
Hongaren te Rijs In het boek "Friesland, wees zacht voor mij" beschrijven Maaike Vriesema en Annelies van der Goot nieuwkomers in de provincie Friesland door de eeuwen heen.
De komst van Hongaarse vluchtelingen naar Nederland / Friesland in 1956 komt daarin uitgebreid aan bod.
Hongaren in Rijs
 
Hogaren te Rijs
bron: Friesche Koerier van 2 januari 1957 bron: Leeuwarder Courant van 13 maart 1957
 
Hongaren te Rijs
bron: Friesche Koerier van 4 januari 1957
 
 
hotel Jans
bron: Leeuwarder Courant van 23 juli 1963
hotel Jans
 
Mientwei 1
bron: Friesche Koerier van 23 augustus 1966
 
Mientwei 1 hotel Jans
bron: Friesche Koerier van 30 september 1966 bron: Friesche Koerier van 13 januari 1967
 
 
 
hotel Jans
bron: Friesche Koerier van 1 maart 1967
 
monorail
bron: Friesche Koerier van 17 februari 1968
 
Mientwei 1
 
monorail Rijs
bron: Friesche Koerier van 23 april 1968
 
Mientwei 1
bron: Friesche Koerier van 28 maart 1969
 
Mientwei 1
bron: Leeuwarder Courant van 10 februari 1971
 
 
 
hotel Jans
bron: Leeuwarder Courant van 25 februari 1971
 
hotel Jans
bron: archief Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân
 
familie Steenbakkers
 
familie Steenbakkers
bron: Leeuwarder Courant van 6 maart 1978
 
hotel Jans
bron: Sud WesthoekNijs van april 1990
deel 1 / deel 2 / deel 3
 
familie Wiendels-Breunesse
 
hotel Jans
bron: Leeuwarder Courant van 13 maart 2008
hotel Jans Rijs
 
hotel Jans Rijs
bron: Balkster Courant van 25 april 2019
hotel Jans Rijs
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: mei 2019 laatste wijziging: 12-08-2019