Rijs, Rijsterbos
 
ingang Rijsterbos
foto beschikbaar gesteld door Herman Melchers uit Bakhuizen
 
De hoofdingang van het Rijsterbos kende twee poorten. Op de voorgrond de eerste open ingang langs de hoofdweg met een overkluizing over de sloot. Dit deel was vrij toegankelijk met links hotel "Rijsterbosch" met een klein park. Ongeveer een 100 m het bos in een afgesloten hek. Om verder te mogen gaan konden kaartjes à 10 cents worden gekocht bij hotel "Rijsterbosch". Bij het toegangshek naar het bos stond een kaartcontroleur, op drukke dagen, wel twee.
Tot 1926 waren de twee lanen door het bos vrij toegankelijk voor de Gaasterlandse bevolking. De nieuwe eigenaren, baron van der Feltz en van Tienhoven, sloten deze lanen af vroegen 10 cent per persoon voor het gebruik van de lanen. Ondanks de uitspraak van de rechtbank in Leeuwarden in mei 1931 om de toegangshekken te verwijderen bleven de eigenaren halstarrig de entree heffen.
 
kaartcontroleur Anne Folmer
foto beschikbaar gesteld door Herman Melchers uit Bakhuizen
 
Anne Folmer uit Bakhuizen aan het werk als kaartcontroleur bij de ingang van het Rijsterbos.
 
ingang Rijsterbos
prentbriefkaart 080-280 beschikbaar gesteld door Auke Hylkema
 
houtsnippenjacht
foto 176-006 beschikbaar gesteld door het Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân
Een jachttableau vastgelegd door fotograaf Obbema uit Sneek op 8 november 1921 in het Rijsterbos. In tegenstelling tot wat geschreven is in de rubriek Weromsjen yn Gaasterlân (47) is dit niet het resultaat van een fazantenjacht van een houtsnippenjacht.
Rechts op de foto staat Hendrik Snijder, boswachter in het Rijsterbos. De eigenaar van het bos, mr. Arend Anne baron van der Feltz, staat links. De man in het midden is onbekend.
Als er, voornamelijk in de maand november, in Gaasterland de houtsnippentrek op gang was gekomen, dan werd er vaak bericht naar de jachthouder gedaan en kwam deze een dag of meerdere dagen houtsnippen schieten.
 
 
houtsnip
klik op bovenstaande afbeelding voor het complete artikel over de houtsnip in de rubriek "fugelfoto" uit de Leeuwarder Courant van 30 april 1983
 
houtsnip
houtsnip
bron: Leeuwarder Courant van 16 oktober 1879
bron: Leeuwarder Courant van 19 september 1905
 
houtsnip
bron: Leeuwarder Courant van 30 oktober 1925
 
houtsnip
 
Op zoek naar de houtsnip in het Rysterbosk: Balkster Courant van 10 december 2009
 
 
houtverkoping door Hendrik Snijder
 
Hendrik Snijder
bron: Leeuwarder Courant van 1 december 1930
 
<<< bron: Nieuwsblad van Friesland: Hepkema's Courant 13 mei 1903
 
Hotel Rijsterbosch
hotel Rijsterbosch
uit de VVV brochure Gaasterland 1926
uit de VVV brochure Gaasterland 1953
 
kaart Rijsterbos
kaart beschikbaar gesteld door Joop Postma uit Bakhuizen
onder deze link de complete kaart uit de VVV brochure over Gaasterland in het jaar 1926
 
rechtzaak Rijsterbos
Gaasterlander
bron: Leeuwarder Courant van 12 mei 1931
Helaas is dit bestand slecht leesbaar.
 
 
toegangskaarten
bron: Leeuwarder Courant van 13 mei 1931
 
<<< bron: Leeuwarder Courant van 6 mei 1931
 
houtverkoping
houtverkoping
bron: Leeuwarder Courant van 25 maart 1939
bron: Leeuwarder Courant van 12 februari 1941
 
Het vredestempeltje
 
vredestempeltje
Het vredestempeltje in het Rijsterbos rond 1900
 
afbraak vredestempel
bron: Leeuwarder Courant van 12 oktober 1969
klik op bovenstaande afbeelding voor het complete artikel
 
vredestempel
bron: Balkster Courant van 3 mei 1975
klik op bovenstaande afbeelding voor het complete artikel
 
gift vredestempel
bron: Balkster Courant van 3 mei 1975
klik op bovenstaande afbeelding voor het complete artikel
 
tempelbouwers
bron: Leeuwarder Courant van 28 mei 1977
klik op bovenstaande afbeelding voor het complete artikel
 
vredestempel
bron: Leeuwarder Courant van 17 oktober 1977
klik op bovenstaande afbeelding voor het complete artikel
 
vrijwiilligers bouw vredestempel
foto en namen beschikbaar gesteld door mevr Bouma-Duijf uit Hemelum
van links naar rechts:
Bouke Zeldenrust † (bakker en venter in Hemelum), Jelle Duijf † (veehouder in de Maren onder Hemelum), Frans Haarsma † (timmerman te Bakhuizen, schreef ook voor de BC), Watze Tromp (Hemelum, werkte in de smederij van Jetze Mous), Piet van der Hoff  † (timmerman te Bakhuizen, samen met zijn broer Lieuwe), Hains Bouma † (veehouder te Hemelum), Meine van der Sluis † (veehouder te Hemelum), Rimmer Koopmans † (veehouder te Hemelum), Tjeerd Bult † (Alkmaar, schilder).
met dank aan Watze Tromp en Herman Melchers uit Bakhuizen
 
herinneringsbordje
foto beschikbaar gesteld door Hinke Terpstra; de foto is gemaakt door Eling Koopmans
Rimmer Koopmans (1904-2000), de grootvader van Hinke Terpstra, heeft in 1977 meegeholpen aan de wederopbouw van het tempeltje in het Rijsterbos. Als dank voor het werk hebben de vrijwilligers een herinneringsbord gekregen.
 
 
De V-2's
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 1-05-2019