Ruigahuizen, Lutswâl 3
 
Lutswal 3
google streetview 2010
 
eigenaren
1832: Onco van Swinderen en mede eigenaren, legger Balk 252, directeur te Groningen
1865: Dirk Pieters Herschoe te Nijega Doniawerstal
1865: Sjoerd Geerts Ykema, bosarbeider
1899: Wytze Reins Bosma, houtkoopman
1914: Hendrik Kerstes Sijbrandij, botermaker
1932?; Jacobus van der Goot, veehouder
 
kadastrale gegevens
 
Balk I 63 bos in 1832
kadastrale gemeente Balk sectie I 63 vernummerd in 1866 naar I 299 en 300
kadastrale gemeente Balk sectie I 300 vernummerd in 1867 naar I 302 - 314
kadastrale gemeente Balk sectie I 307 vernummerd in 1868 naar I 318 en 319
kadastrale gemeente Balk sectie I 318 vernummerd in 1883 naar I 397
kadastrale gemeente Balk sectie I 319 vernummerd in 1883 naar I 397 en 398
kadastrale gemeente Balk sectie I 397 en I 398 ongewijzigd toto 1929
bron: www.tresoar.nl
  Lutswal 3
minuutplan 1832 netteplan 1887
bron: www.tresoar.nl
I 63 hypotheken register 69 toegang 35-03 inventaris 1156:
15/21 ; 40/91 ; 41/134 ; 41/129 ; 52 /45 ; 42/121 ; 41/129 ; 52/45 ; 44/17
I 300 hypotheken register 69 toegang 35-03 inventaris 1156:
15/21 ; 40/91 ; 41/134 ; 41/129 ; 52 /45 ; 42/121 ; 44/17 ; 64/172-177 ; 65/73
I 307 hypotheken register 69 toegang 35-03 inventaris 1156:
15/21 ; 40/91 ; 41/134 ; 41/129 ; 52 /45 ; 42/121 ; 44/17 ; 64/172-177 ; 65/73
I 318 en 319 hypotheken register 69 toegang 35-03 inventaris 1156:
15/21 ; 40/91 ; 41/134 ; 41/129 ; 52 /45 ; 42/121 ; 44/17 ; 64/172-177 ; 65/73
I 397 en 398 hypotheken register 69 toegang 35-03 inventaris 1156: --/--
I 397 en I 398 hypotheken register 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 107/237 , 116/720
bron: www.tresoar.nl
 
Lutswal 3
bron: www.hisgis.nl
In de rode cirkel Lutswal 3 op de topografische militaire kaart uit 1864
 
bewoners
huisnummering: 1869 - 1890 Ruigahuizen ?; 1890 - 1910 Ruigahuizen 18; 1910 - 1920 Ruigahuizen 25; 1921 - 1930 Ruigahuizen 23; 1931 - 1953 Ruigahuizen 22; 1953 - heden Lutswâl 3
   
   
woningregister 1869 - 1879 blad 199; kadastrale gemeente Balk sectie I nummer 318, volgnummer 965
1869 - 1879 Sjoerd Geerts Ykema, bosarbeider ( * 25 januari 1823 te Ruigahuizen); hoofd
1869 - 1872 Hiltje Sjoerds Bakker, moeder ( * 3 juni 1786 te Harich); inwonend
1872 - 1879 Siementje Diekstra ( * 19 januari 1827 te Sondel)
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 651; kadastrale gemeente Balk sectie I nummer 318
1880 - 1890 Sjoerd Gerrits Ykema, arbeider ( * 25 januari 1823 te Ruigahuizen); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 235; huisnummer Ruigahuizen 18
1890 - 1898 Sjoerd Gerrits Ykema, werkman ( * 25 januari 1823 te Ruigahuizen); hoofd
1891 - 1891 Luitjen Reins Jaagsma, onderwijzer ( * 11 april 1868 te Molkwerum); kostganger, van Genève,
1898 - 1899 Arend Bakker, arbeider ( * 23 februari 1853 te Nijega); hoofd
1899 - 1900 Wietze Reins Bosma, arbeider ( * 17 januari 1836 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 236; huisnummer Ruigahuizen 18 / 25
1900 - 1910 Wietze Reins Bosma, arbeider ( * 17 januari 1836 te Balk); hoofd
register van huisnummering 1911 - 1920; huisnummer Ruigahuizen 25
1911 - 1913 Wietze Reins Bosma, 31 december 1913 naar Balk 169
1914 - 1920 Hendrik Sijbrandij, 17 april 1914 van Balk 395
bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 148; huisnummer Ruigahuizen 25
1911 - 1913 Wietze Reins Bosma, houtkoopman ( * 17 januari 1836 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 S blad 164; huisnummer Ruigahuizen 25
1914 - 1920 Hendrik Kerstes Sijbrandij, botermaker ( * 1 mei 1879 te Wommels); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 222; huisnummer Ruigahuizen 23
1921 - 1930 Hendrik Kerstes Sijbrandij, botermaker ( * 1 mei 1879 te Wommels); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 221; huisnummer Ruigahuizen 22
1931 - 1932 Hendrik Kerstes Sijbrandij, veehouder ( * 1 mei 1879 te Wommels); hoofd
1932 - 1939 Jacobus van der Goot, veehouder ( * 27 november 1899 te Nijemirdum) hoofd
 
1939 - heden familie van der Goot
     
 
 
Het perceel bos ten noorden van de Jan Jurjenssingel te Ruigahuizen wordt rond 1865 verkocht door jonkheer Onco van Swinderen aan Dirk Pieters Herschoe. En daarna in kleinere percelen doorverkocht. De nieuwe eigenaren rooien de bomen en brengen de percelen in cultuur als weiland. Rond 1867 verschijnen de eerste woningen. Na verloop van tijd worden er schuren achter een aantal woningen gebouwd voor de stalling van het vee.
De uit Balk afkomstige Sjoerd Geerts Ykema koopt op 22 november 1865 één klein perceel bos gelegen aan de Luts, nu Lutswâl 3. Na het overlijden van Sjoerd Ykema in 1898 wordt houtkoopman Wytze Bosma in 1899 de nieuwe eigenaar. In 1914 botermaker Hendrik Sijbandij. Vanaf 1932 woont de familie van der Goot op dit adres.
 
Luitjen Jaagsma Luitjen Jaagsma
bron: Leeuwarder Courant van 14 september 1891 bron: Leeuwarder Courant van 23 oktober 1891
 
Lutsw‚l 3  
Lutswâl 3
bron: Nieuwsblad van Friesland van 8 april 1932
 
 
<<< bron: Nieuwsblad van Friesland van 4 maart 1914
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 23 februari 2020 laatste wijziging: 25-02-2020