Tsjerkhofleane 4 Ruigahuizen
 
Tsjerkhofleane 4
google streetview 2010
 
Tsjerhofleane 4
foto beschikbaar gesteld door de familie de Vries
 
 
eigenaren
1832: Onco van Swinderen en mede eigenaren, legger Balk 252, directeur te Groningen
 
kadastrale gegevens
 
Balk I 73 weiland in 1832 / Balk I 74, huis en erf in 1832 / Balk I 75, boomgaard in 1832 / Balk I 76, tuin in 1832
kadastrale gemeente Balk sectie I 73 vernummerd in 1848 naar I 239
kadastrale gemeente Balk sectie I 74 vernummerd in 1848 naar I 238
kadastrale gemeente Balk sectie I 75 vernummerd in 1848 naar I 236
kadastrale gemeente Balk sectie I 76 vernummerd in 1848 naar I 237
kadastrale gemeente Balk sectie I 236,237,238,239 vernummerd in 1897 naar I 538
kadastrale gemeente Balk sectie I 239 vernummerd in 1897 naar I 537
kadastrale gemeente Balk sectie I 537 vernummerd in 1913 naar I 721
kadastrale gemeente Balk sectie I 538 vernummerd in 1913 naar I 722
bron: www.tresoar.nl
Tsjerkhofleane 4 Tsjerkhofleane 4
minuutplan 1832 netteplan 1887
bron: www.tresoar.nl
I 238 hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 15/21 , 40/86 , 74/12
I 238 hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 99/365
bron: www.tresoar.nl
 
Tsjerkhofleane 4
bron: www.hisgis.nl
In de rode cirkel Tsjerkhofleane 4 op de topografische militaire kaart uit 1864
 
bewoners
huisnummering: 1812 - 1859 Ruigahuizen 1; 1859 - 1890 Ruigahuizen 1, 1890 - 1910 Ruigahuizen 1; 1910 - 1920 Ruigahuizen 1; 1921 - 1930 Ruigahuizen 1; 1931 - 1953 Ruigahuizen 1; 1953 - heden Tsjerkhofleane 4
   
   
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Ruigahuizen 1
1812 Thijs Bouwes
 
1813 Thijs Bouwes Spekboer, huisman, dochter Heintie geboren op Ruigahuizen 1
1817 Thijs Bouwes Spekboer, werkman, zoon Arjen geboren op Ruigahuizen 1
volkstelling 1840, Ruigahuizen 1
1840 Meindert Pieters de Vries, werkman ( * De Knipe); hoofd
 
1846 - 1849 Fekke Fekkes Postma, wagenaar ( * 27 februari 1816 te Harich); hoofd
woningregister 1849 - 1859 blad 843; huisnummer Ruigahuizen 1 a
1849 - 1854 Fekke Fekkes Postma, wagenaar ( * 27 februari 1816 te Harich); hoofd, naar Noord Amerika
18?? - 1854 Friskje Roelevink, boerenmeid ( * te Harich); inwonend
1854 - 1859 Albert Dirks Duijf, boer ( * 26 augustus 1803 te Balk); hoofd
  Tijs Jans van der Meer, boerenknecht ( * 10 maart 1835 te Oosterzee); inwonend
  Iddigjen van der Goot, boerenmeid ( * 1 juni 1834 te Balk); inwonend
  Geertje Thomas de Koe, boerenmeid ( * 26 februari 1837 te Sondel); inwonend
   
woningregister 1859 - 1869 blad 1; kadastrale gemeente Balk sectie I nummer 238, huisnummer Ruigahuizen 1
1859 - 186? Albert Dirks Duijf, ? ( * 26 augustus 1803 te Balk); hoofd
1859 - 1861 Jan W Kortekamp, ( * 19 oktober 1842 te Wijckel); inwonend
1862 - 1862 Lijsbert Douwes Waaijer, ( * 11 januari 1817 te Kolderwolde); inwonend
186? - 1869 Age Siemens Bouwhuis, landbouwer ( * 1837 te Sint Nicolaasga); hoofd, van Oudemirdum
woningregister 1869 - 1879 blad 202; kadastrale gemeente Balk sectie I nummer 238, volgnummer 979
1869 - 1879 Age Siemens Bouwhuis, ( * 1837 te Sint Nicolaasga); hoofd
1869 - 1878 Alida Reins Draaijer, boerenmeid ( * 30 september 1854 te Oudega HON); inwonend
1872 - 1873 Aaltje Ages Negenman, ( * 2 september 1854 te Mirns en Bakhuizen); inwonend
1877 - 1879 Ottje Tjittes Scheltinga, ( * 27 november 1853 te Mirns); inwonend
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 639; kadastrale gemeente Balk sectie I nummer 238
1880 - 1890 Age Siemens Bouwhuis, landbouwer ( * 1837 te Sint Nicolaasga); hoofd
1880 - 1883 Johannes Dinklenburg, boerenknecht ( * 17 augustus 1863 te Nijega HON); inwonend, naar Grouw
1886 - 1886 Jentje ten Brink, boerenknecht ( * 15 november 1865 te Woudsend); inwonend
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad ; huisnummer Ruigahuizen
1890 - 1900 Age Siemens Bouwhuis, veehouder( * 1837 te Sint Nicolaasga); hoofd
189? - 189? Johannes Dinklenburg, boerenknecht ( * 17 augustus 1863 te Nijega HON); inwonend
1892 - 189? Gerrit van Dijk, boerenknecht ( * 20 december 1869 te Wijckel); inwonend
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad ; huisnummer Ruigahuizen 1
1900 - 1910 Age Siemens Bouwhuis, veehouder ( * 20 december 1837 te Sint Nicolaasga); hoofd
register van huisnummering 1911 - 1920; huisnummer Ruigahuizen 1
1911 - 1916 Age Bouwhuis
1916 - 1917 Egbert Bouwhuis
1917 - 1920 Gerben de Vries
bevolkingsregister 1911- 1920 A-B blad 163, huisnummer Ruigahuizen 1
1911 - 1916 Age Siemens Bouwhuis, veehouder ( * 20 december 1837 te Sint Nicolaasga); hoofd
1911 - 1917 Egbert Bouwhuis, ( ) hoofd vanaf 1916
bevolkingsregister 1911- 1920 T-V blad 206, huisnummer Ruigahuizen 1
1917 - 1920 Gerben de Vries, veehouder ( * 18 april 1893 te Akmarijp); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 201, huisnummer Ruigahuizen 1
1921 - 1930 Gerben de Vries, veehouder ( * 18 april 1893 te Akmarijp); hoofd
1921 - 1922 Gerberdina van Hes, dienstbode ( * 12 augustus 1904 te Amsterdam); inwonend
1921 - 1922 Fokke Klijnsma, boerenknecht ( * 25 december 1899 te Ruigahuizen); inwonend
1922 - 1924 Wopkje van der Goot, dienstbode ( * 10 december 1905 te Wijckel); inwonend
1922 - 1924 Jouke de Vries, boerenknecht ( * 6 maart 1904 te Sloten Frl); inwonend
1924 - 1927 Wiegertje Hoekstra, dienstbode ( * 12 december 1908 te Harich); inwonend
1924 - 1924 Harm Bijl, boerenknecht ( * 7 januari 1907 te IJlst); inwonend
1924 - 1926 Geert Kok, boerenknecht ( * 20 juni 1894 te Sondel); inwonend
1926 - 1927 Hotze Sinnema, boerenknecht ( * 27 juni 1904 te Nijemirdum); inwonend
1927 - 1929 Geertje Stegenga, dienstbode ( * 28 september 1913 te Wijckel); inwonend
1928 - 1929 Tjeerd Sinnema, boerenknecht ( * 14 oktober 1911 te Nijemirdum); inwonend
1929 - 1930 Jan Dijkstra, boerenknecht ( * 26 november 1907 te Workum); inwonend
1929 - 1930 Teatske Haga, dienstbode ( * 13 maart 1916 te Oudemridum); inwonend
bevolkingsregister1931 - 1939 blad 201; huisnummer Ruigahuizen 1
1931 - 1939 Gerben de Vries, veehouder ( * 18 april 1893 te Akmarijp); hoofd
1931 - 1931 Teatske Haga, dienstbode ( * 13 maart 1916 te Oudemridum); inwonend
1931 - 1931 Jan Dijkstra, boerenknecht ( * 26 november 1907 te Workum); inwonend
1931 - 1933 Jantje Jongsma, dienstbode ( * 21 maart 1916 te Ruigahuizen); inwonend
1931 - 1933 Wabe Stegenga, boerenknecht ( * 25 september 1912 te Nijemirdum); inwonend
1933 - 1935 Tjeerd Sinnema, boerenknecht ( * 14 oktober 1911 te Nijemridum); inwonend
1935 - 1936 Sjouke Laffra, boerenknecht ( * 19 oktober 1914 te HON); inwonend
1936 - 1937 Marten Sijtsma, boerenknecht ( * 31 januari 1914 te Marrum); inwonend
1938 - 1939 Anne Boukes, boerenknecht( * 20 december 1920 te Groningen); inwonend
1939 - 1939 Jacob de Vries, neef ( * 6 november 1928 te Oudemirdum); inwonend
 
1939 - heden familie de Vries
     
 
 
Fekke Fekkes Postma
bron: Leeuwarder Courant van 24 februari 1854
 
Tsjerkhofleane 4
 

De boerderij aan de Tjerkhofleane nummer vier, waar nu Gerben en Hannie de Vries nog boeren, is nu al honderd jaar dat er door familie’s de Vries geboerd wordt. Rond 1917 kwam de eerste de Vries hier te boeren. In het begin had men een gemengd bedrijf met akkerbouw en veeteelt, later werd de akkerbouw afgebouwd en had men een kampeerboerderij erbij als tweede tak. Maar of er nog een feest in zit moeten we maar afwachten, eerst moet Gerben genoeg voer binnen zien te krijgen voor de winter. Gerben zegt: “als we niet genoeg voer binnen krijgen voorde winter moeten er maar paar koeien weg”.  Op de foto worden de koeien gemolken in het jister of fine met op de foto van links naar rechts: heit Douwe de Vries aan het hand melken, achter de waterbak de faam Wieke, staande mevrouw de Vries met op de arm Douwe (de vader van Gerben)en de drie meisjes Hotske, Geertje en Sjoukje en vooraan te melken arbeider Hotze Sinnema. Als Gerben en Hannie de Tjerkhoflaene verruilen voor Talmahiem dan zou er wel eens een einde kunnen komen dat er nog wordt geboerd door een de Vries aan de Tjerkhofleane nummer vier te Ruigahuizen.

bron: RUG niis door Melle van der Goot
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 1-01-2020