Beuckenswijkstraat 7
 
Beuckenswijkstraat 7
google streetview 2010
 
Beuckenswijkstraat 7
foto beschikbaar gesteld door Doede Deinum, www.riedo.nl
 
eigenaren
1832: Bavius Anthonius van Hylckema en mede eigenaren, lid provinciale staten, legger Balk 115
bron: www.hisgis.nl
kadastrale gegevens
 
kadastraal perceel gemeente Balk sectie C nummer 205 in 1832, huis en erf
bron: www.hisgis.nl
kadastrale gemeente Balk sectie C nummer 205 vernummerd in 1917 naar C 1634 en 1635
C 1634 en 1635 ongewijzigd tot 1929
 
Beuckenswijkstraat 7 Beuckenswijkstraat 7
minuutplan 1832 netteplan 1887
bron: www.tresoar.nl
C 205 hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 41/108
C 205 hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 104/348 , 108/252 , 118/5 , 40/19
C 1634 hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: ----
C 1635 hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 121/187
bron: www.tresoar.nl
 
Beuckenswijkstraat 7
bron: www.hisgis.nl
In de rode cirkel Beuckenswijkstraat 7 op de topografische militaire kaart uit 1864
 
bewoners
huisnummering: 1910 - 1920 Sondel 35, 1921 - 1930 Sondel 42; 1931 - 1953 Sondel 49; 1953 - heden Beuckenswijkstraat 7
   
   
   
woningregister 1859 - 1869 blad 9; kadastrale gemeente Balk sectie C nummer 205, huisnummer Sondel 24
1859 - 1869 Luitjen Mulder, ( * 1809 te Nijega); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 105; kadastrale gemeente Balk sectie C nummer 205, volgnummer 520
1869 - 1879 Hendrikje Jakobs de Vries, winkeliersche ( * 26 april 1826 te Elsloo); hoofd
  Sikke Jans Visser, neef ( * 5 mei 1842 te Akkrum); inwonend
  enz.
woningregister 1880 - 1890 blad 290; kadastrale gemeente Balk sectie C nummer 205
1880 - 1890 Uilke Gerrits Otter, winkelier ( * 16 november 1834 te Echten); hoofd
   
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 33; huisnummer Sondel 30
1890 - 189? Uilke Gerrits Otter, voerman ( * 16 november 1834 te Echten); hoofd
189? - 1900 Folkert Jellesma, ( * 2 juni 1839 te Oudega HON): hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 311; huisnummer Sondel 31 / 35
1900 - 1901 Folkert Jellesma, melkrijder
  Rinze Schilstra, arbeider
  Atte Schotanus, arbeider
  Klaas Veltman, timmerknecht
  Tjeerd Visser, bakker
register van huisnummering 1911 - 1920; huisnummer Sondel 35
1911 - 1911 Tjeerd Visser , naar Sondel 36
1911 - 1915 Katharina van der Goot
1915 - 1917 Johannes Zijlstra
1917 - 1919 Bate Aukema
1919 - 1920 Douwe op de Hoek
bevolkingsregister 1911 - 1920 ? blad ? huisnummer Sondel 35
   
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad ?, huisnummer Sondel 42
1921 - 1922 Douwe op de Hoek
1922 - 1925 Rimmer Boersma
1925 - 1930 Jouke op de Hoek
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad ?; huisnummer Sondel 49
1931 - 1939 Jouke op de Hoek
 
1939 -  
     
 
 
Beuckenswijkstraat 7
bron: archief grietenij en gemeente Gaasterland 1816-1936 toegang 1048
Lijst van localilteiten waar op 1 mei 1881 en op 1 november 1881 sterke drank in het klein verkocht werd in de gemeente Gaasterland.
De Drankwet 1881
In 1881 werd uiteindelijk de eerste Drankwet aangenomen, de wet tot beteugeling van het misbruik van sterke drank. In deze wet werd openbare dronkenschap en de verkoop van sterke drank aan kinderen onder 16 jaar strafbaar gesteld. Ook werd bepaald dat uitspanningen waar sterke drank verkocht werd een vergunning moesten vragen bij de gemeente. Aan het aantal te verlenen vergunningen werd een maximum verbonden, afhankelijk van het aantal inwoners in een gemeente. Over de verkoop en de consumptie van bier en wijn werd in de wet niet gesproken.
bron: www.isgeschiedenis.nl
 
 
 
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 30-05-2019