Westein 7 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, ???  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 100  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 187, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Westein 7  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, geen nummer hisgiscode: 1201

eigenaren

   
eigenaar in 1832 OAT: Sjoerd Sybrens de Jong, koopman te Balk
   
   
verkoop in 1921 aan: Jan de Graaf houtkoopman te Balk (A 472)
verkoop in 1921 aan: Pier Sjoerds werkman te Balk (A 475, 476)
verkoop in 1921 aan: Albert Weerman werkman te Balk (A 473)
   
   
  zie Westeinde 4,5,6,7,8
   
 
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 100; 1859 - (1869) Balk 141;
     
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
woningregister 1859 - 1869 blad 62; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 187, huisnummer Balk 141
1859 - 1866 ??? W ten Brink,
1859 - 1869 Dedtje Beekhoff,
1859 - 1869 ?? Lyklema,
1859 - 1869 Arend J Hofstra
woningregister 1869 - 1879 blad 29; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 472, volgnummer 112 / 99
1869 - 1879 Watze Willems ten Brink
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 115; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 472
1879 - 1890 Jochem Hendriks Porte, waagmeester
 
  zie Westein 4, 5, 6, 7, 8  
     

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 26-10-2021