Westein 4, 5, 6, 7 en 8 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, ???  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 100  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 188, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Westein 4, 5, 6, 7, en 8  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, geen nummer hisgiscode: 1202

eigenaren

   
eigenaar in 1832 OAT: Sjoerd Sybrens de Jong, koopman te Balk
verkoop in 1859 aan: Jacob Hendriks Hospes, timmerman te Oudemirdum
bij boedelscheiding in 1882 aan: Harmen Hendriks Visser, timmerman te Oudemirdum
verkoop in 1921 aan: Jan de Graaf houtkoopman te Balk (A 960)
verkoop in 1921 aan: Thijs Kuiper koopman te Balk en Tjibbe Durks van der Molen koopman te Balk (A 961)
   
   
   
leugenbank
2007
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

188 vernummerd in 1868 naar 471, 473, 474, 475, 476
471 vernummerd in 1916 naar 960, 961
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
Westein
 

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

verbouwingen
 
Westein
Timmerman Thijs Johannes van Hout uit Balk vernieuwd in 1926 het dak en verhoogde de muren van de woningen aan de straatzijde in opdracht van de eigenaar Jan de Graaf.
tekeningen: voorgevel, doorsnede
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 100; 1859 - 1910 Balk 140; 1910 - 1914 Balk 203; 1914 - 1920 Balk 1920 - 1953 Balk 266; 1953 - sloop Westein 8
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1804  
speciekohieren 1748 - 1806
1805  
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 100
1812 Sjierk Haga, volgnummer 63
1812 Siemen Ruurds, volgnummer 181
1812 Egberd Wierds Stalma, volgnummer 191
periode 1813 - 1828
1825 Kornelis geboren op Balk 100, zoon van Minne Cornelis van der Meer en Fopjen Wanders Tuinier
   
volkstelling 1829 blad ?, huisnummer Balk ?
   
periode 1830 - 1839
   
volkstelling 1840; huisnummer Balk 100
1840 Sybren Pieters de Jong, schipper en werkman
1840 Wietze Willems ten Brink, werkman
1840 Anne Wanders Tuinier, schipper
woningregister 1849 - 1859 blad 184; huisnummer Balk 100 / 140
1849 - 1859 Johannes Hofstra, werkman ( 8 1801 te Balk); hoofd
woningregister 1849 - 1859 blad 185; huisnummer Balk 100 / 140
1849 - 185? Harmen Hoogterp, wagenaar ( * 1814 te Sloten Frl); hoofd, naar Balk 82
185? - 1859 Fokke Roelofsma, werkman ( * 1786 te Balk); hoofd
  Wieb Davids Koehoorn, ( * 1843 te Bakhuizen)
  Attje van der Werff
woningregister 1859 - 1869 blad 62; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 188, huisnummer Balk 140
1859 - 1869 Johannes L Hofstra,
1859 - 1869 Jan Tjebbes Kuperus,
1859 - 1862 Fokke R Roelofsma,
1859 - 1865 Gettje Hoekstra
1859 - 1865 Johan Schaafsma,
1859 - 1867 Stijntje Keizer
1867 - 1869 Jan Hendriks Doele
woningregister 1869 - 1879 blad 30; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 471, volgnummer 113 / 100
1869 - 1879 Jan Hendriks Doele, aanspreker
1874 - 1875 Jan Jans de Vries
1869 - 1871 Jan Tjebbes Kuperus
1871 - 1879 Johannes Tiedes Samplonius
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 114; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 471
1879 - 1890 Stoffel Pieters Schram, arbeider
1879 - 1890 Hartog Philippus Noordwal, koopman
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 184; huisnummer Balk 140
1890 - 1892 Marten Bandstra, werkman
1892 - 1900 Tjitte Hylkes Tromp, werkman
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 192; huisnummer Balk 140 / 203
1900 - 1902 Tjitte Hylkes Tromp, arbeider ( * 1 april 1849 te Woudsend); hoofd
1902 - 1904 Jozef Jacobs Mous, koperslagersknecht ( * 24 oktober 1878 te Balk); hoofd
190? - 190? Gerlof Posthuma, stoelenmatter ( * 14 april 1825 te Balk); hoofd
190? - 190? Bokke de Jong, arbeider ( * 27 augustus 1834 te Balk); hoofd
1907 - 190? Jouke Brouwer, werkman ( * 1 juni 1869 te Sondel) hoofd
190? - 1910 Jan Wierda, arbeider ( * 27 mei 1883 te Nijemridum); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 17; huisnummer Balk 203 / 237
1910 - 1910 Anne Bosma,
1910 - 1911 Jacob Schotanus,
1912 - 1912 Antke Doorenspleet,
1912 - 1913 Douwe Rekers
1913 - 1914 Durk Jan Jaarsma
1914 - 1916 Hylkjen Doele, (wed J Doorenspleet)
1916 - 1920 Bauke Mandemaker,
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 236; huisnummer Balk 266
1921 - 1922 Bauke Mandemaker, fabrieksarbeider ( * 19 juni 1872 te Arum)
1922 - 1924 Pier Sjoerds Sjoerds, arbeider ( * 21 juni 1898 te Wijckel)
1924 - 1925 Roelofje Fokkens, weduwe van Berend Otten ( * 9 juli 1874 te Tjerkgaast)
1926 - 1929 Jacob de Graaf, boschwerker ( * 31 december 1851 te Balk)
1929 - 1930 Minze van der Vliet, koopman ( * 9 juni 1878 te Beets)
1930 - 1930 Johan Nieuwland, venter ( * 26 november 1868 te Lekkum)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 224, huisnummer Balk 266
1931 - 1933 Otto Pruiksma, los arbeider ( * 15 maart 1865 te Woudsend); hoofd
1933 - 1939 Jan de Graaf, houthakker ( * 28 januari 1879 te Oudemirdum); hoofd
1939 - 1939 Jan Herresma, los arbeider ( * 28 januari 1892 te Hemelum); hoofd
 
    Balk 266 = Westein 8 = A 471
     
bewoners
huisnummers: 1890 - 1910 Balk 141; 1910 - 1914 Balk 204; 1914 - 1920 Balk 238; 1920 - 1953 Balk 267; 1953 - sloop Westein 7
1859 - 1890 zie nummer 140  
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 185; huisnummer Balk 141
1890 - 1892 Jan Wierda. werkman
1892 - 1900 Jacob Mous, werkman
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 193; huisnummer Balk 141 / 204
1900 - 190? Jacob Mous
190? - 1910 Jouke Brouwer
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 17; huisnummer Balk 204 / 238
1910 - 1918 Hetske Folmer, (wed. Jouke Brouwer)
1918 - 1920 Jan de Graaf,
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 237; huisnummer Balk 267
1921 - 1927 Jan de Graaf, bosarbeider ( * 28 januari 1878 te Oudemirdum)
1927 - 1930 Otto Pruiksma, arbeider ( * 15 maart 1865 te Woudsend)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 225; huisnummer Balk 267
1931 - 1931 Jan de Graaf, houthakker ( * 28 januari 1879 te Oudemirdum); hoofd
1931 - 1933 Minze van der Vliet, koopman in manufacturen ( * 9 juni 1878 te Beets); hoofd
1933 - 1933 Johannes Strampel, visser ( * 29 oktober 1909 te Ruigahuizen); hoofd
1933 - 1938 Minze van der Vliet, koopman in manufacturen ( * 9 juni 1878 te Beets); hoofd
 
    Balk 267 = Westein 7 = A 471
     
bewoners
huisnummers: 1890 - 1910 Balk 142; 1910 - 1914 Balk 205; 1914 - 1920 Balk 239; 1920 - 1953 Balk 268; 1953 - sloop Westein 7
     
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 186; huisnummer Balk 142
1890 - 1900 Gerlof Posthuma  
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 194; huisnummer Balk 142 / 205
1900 - 190? Gerlof Posthuma, stoelenmatter ( * 14 april 1825 te Balk); hoofd
1904 - 1910 Jozef Jacobs Mous, machinist ( * 24 oktober 1878 te Balk); hoofd
register van huisnummering 1910-1920 blad 17; huisnummer Balk 205 / 239
1910 - 1912 Jozef Jacobs Mous,
1912 - 1920 Jacob Schotanus
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 238; huisnummer Balk 268
1921 - 1924 Jacob Schotanus, koperslager ( * 31 december 1882 te Balk)
1924 - 1926 Pier Sjoerds Sjoerds, arbeider ( * 21 juni 1898 te Wijckel)
1926 - 1930 Jan de Graaf, boscharbeider ( * 28 januari 1879 te Oudemirdum)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 226 ; huisnummer Balk 268
1931 - 1931 Johan Nieuwland, koopman ( * 26 november 1868 te Lekkum); hoofd
1933 - 1938 Wabe Roskam, landarbeider ( * 6 maart 1906 te Wijckel); hoofd
1938 - 1939 Jacob van Dijk, zonder beroep ( * 1 september 1881 te Augsbuurt); hoofd
 
    Balk 268 = Westein 7 = A 472
     
bewoners steegwoning
huisnummers: 1868 - 1890 Balk ?; 1890 - 1910 Balk 143; 1910 - 1914 Balk 206; 1914 - 1920 Balk 240; 1920 - 1953 Balk 269; 1953 - sloop Westein 6
     
woningregister 1869 - 1879 blad 29; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 473, volgnummer 111 / 98
1869 - 1879 Kasper Hartman Bets, bosarbeider
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 116; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 473
1879 - 1890 Kasper Hartman Bets, bosarbeider
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 187; huisnummer Balk 143
1890 - 1892 Antk Doornspleet, werkman ( * 4 september 1863 te Balk); hoofd
1890 - 1892 Pierkjen Zeldenthuis, weduwe Jacob Fokkes Klijnsma, (* 15 januari 1823 te Lemmer); inwonend
1892 - 189? Betze de Vries, werkman
189? - 1900 Pier Sjoerds, werkman
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 195; huisnummer Balk 143 / 206
1900 - 190? Pier Sjoerds, arbeider
190? - 190? Emilius Wijckelsma, wegwerker
190? - 1910 Willem Weerman, arbeider
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 18; huisnummer Balk 206 / 240
1910 - 1920 Willem Weerman
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 239; huisnummer Balk 269
1921 - 1930 Willem Weerman, melkventer ( * 29 oktober 1868 te Sondel)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 227; huisnummer Balk 269
1931 - 1939 Willem Weerman, melktapper ( * 29 oktober 1868 te Sondel)
 
  1933 bv A 473 Albert Weerman Balk 269 = Westein 6 = A 473
     
bewoners steegwoning
huisnummers: 1868 - 1890 Balk ?; 1890 - 1910 Balk 143a; 1910 - 1914 Balk 207; 1914 - 1920 Balk 241; 1920 - 1953 Balk 270; 1953 - sloop Westein 5
     
woningregister 1869 -1879 blad 29; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 474, volgnummer 110 / 97
1869 - 1879 Arend Johannes Hofstra, bosarbeider
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 116; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 474
1879 - 1890 Hendrik B de Jager, arbeider
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 188; huisnummer Balk 143a
1890 - 1900 Tjettje Pieters Drijfhout, zonder beroep ( * 12 maart 1847 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 196; huisnummer Balk 143a / 207
1900 - 1905 Tjettje Pieters Drijfhout, zonder beroep ( * 12 maart 1847 te Balk); hoofd
190? - 190? Jochem Woudstra, arbeider ( * 30 november 1848 te Oudemridum); hoofd
190? - 1910 Jan Doorenspleet, arbeider ( * 1 oktober 1835 te Balk) hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 18; huisnummer Balk 207 / 241
1910 - 1914 Hylkjen Doele (wed. J Doorenspleet)
1914 - 1920 Kornelis Kuperus
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 240; huisnummer Balk 270
1921 - 1924 Kornelis Kuperus, arbeider ( * 21 april 1870 te Balk)
1924 - 1926 Pieter Boersma, werkman ( * 28 februari 1891 te Hichtum)
1926 - 1930 Pier Sjoerds Sjoerds, arbeider ( * 21 juni 1898 te Wijckel)
1930 - 1930 Minze van der Vliet, koopman ( * 9 juni 1878 te Beets)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 228; huisnummer Balk 270
1931 - 1931 Minze van der Vliet, koopman in manufacturen ( * 9 juni 1878 te Beets); hoofd
1932 - 1934 Abel Jelsma, boeren arbeider ( * 26 oktober 1906 te Woudsend); hoofd
1934 - 1936 Hendrik Jongstra, los arbeider ( * 22 maart 1878 te Hemelum); hoofd
1936 - 1939 Hans Gouma, zonder beroep ( * 18 november 1862 te Nijega HON); hoofd
1938 - 1939 Trijnis Pietersma, los arbeider ( * 26 maart 1911 te Balk); hoofd
1939 - 1939 Hendrik Smid ( * 12 januari 1909 te Woudsend); hoofd
 
    Balk 270 = Westein 5 = A 474
     
bewoners steegwoning
huisnummers: 1868 - 1890 Balk ?; 1890 - 1910 Balk 144; 1910 - 1914 Balk 208; 1914 - 1920 Balk 242; 1920 - 1953 Balk 271; 1953 - sloop Westein 5
     
woningregister 1869 - 1879 blad 29; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 475, volgnummer 109 / 96
1869 - 1879 Lubbert Johannes Hofstra, bosarbeider
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 117; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 475
1879 - 1890 Lubbert Johannes Hofstra, arbeider  
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 189; huisnummer Balk 144
1890 - 1900 Neeltje Kuiper, weduwe Pieter Meines Bosma ( * 7 september 1843 te Woudsend); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 197; huisnummer Balk 144 / 208
1900 - 1910 Neeltje Kuiper, weduwe Pieter Meines Bosma ( * 7 september 1843 te Woudsend); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 18; huisnummer Balk 208 / 242
1910 - 1920 Neeltje Kuiper
1920 - 1920 Marten Schram, los arbeider ( * 8 januari 1898 te Balk)
bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 82; huisnummer Balk 208 / 242
1911 - 1920 Neeltje Kuiper, weduwe Pieter Meines Bosma ( * 7 september 1843 te Woudsend); hoofd
bevolkingsregister 1920 - 1930 blad ???; huisnummer Balk 271
1921 - 1930 Marten Schram, los arbeider ( * 8 januari 1898 te Balk)
bevolkingsregister 1930 - 1939 blad 229; huisnummer Balk 271
1931 -1939 Marten Schram, boerenarbeider ( * 8 januari 1898 te Balk)
 
    Balk 271 = Westein 5 = A 475
     
bewoners steegwoning
huisnummers: 1868 - 1890 Balk ?; 1890 - 1910 Balk 144a; 1910 - 1914 Balk 209; 1914 - 1920 Balk 243; 1920 - 1953 Balk 272; 1953 - sloop Westein 4
     
woningregister 1869 - 1879 blad 29; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 476, volgnummer 108 / 95
1869 - 1879 Hendrik Roorda, bosarbeider
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 117; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 476
1879 - 1890 Hendrik Roorda, arbeider
bevolkingsregister1890 - 1900 blad 190; huisnummer Balk 144a
1890 - 1900 Hille Brinksma
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 198; huisnummer Balk 144a / 209
1900 - 190? Hille Brinksma, arbeider
190? - 1910 Pier Hartman Sjoerds, los arbeider ( * 11 maart 1869 te Balk)
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 18; huisnummer Balk 209 / 243
1910 - 1920 Pier Hartman Sjoerds, los arbeider ( * 11 maart 1869 te Balk)
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 242; huisnummer Balk 272
1921 - 1930 Pier Hartman Sjoerds, los arbeider ( * 11 maart 1869 te Balk)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 230; huisnummer Balk 272
1931 - 1938 Pier Hartman Sjoerds, los arbeider ( * 11 maart 1869 te Balk)
1931 - 1931 Christina Haitjema, weduwe van Jan Wignand ( * 21 april 1862 te Mirns en Bakhuizen)
 
    Balk 272 = Westein 4 = A 476
     
 
 
Westein
prentbriefkaart 500-115 eigen collectie
Links op de foto van rond 1960 de woning met gebroken kap is Westein 8 met de groentenkisten op de wal.
 
Westein
foto 099-002 gemaakt door Albert Hiemstra
Rechts op bovenstaande foto uit 1964 de woning met gebroken kap en zwarte dakpannen is Westein 7
 
steegwoningen
 
steegwoningen
foto 200-163 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
De vier steegwoningen Westein 4,5 (twee woningen samengevoegd),6 rond 1955.
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 27-12-2020