Westein 16, 17 en 18 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, ???  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 95  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 196, huis en erf  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 196a, huis en erf  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 197, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Westein 16, 17 en 18 hisgiscode: 1210,
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Westein 1 en 1A, Harmen Gabesstrjitte 1, 3, 3A 1211, 1212, 1213

eigenaren

   
eigenaar in 1832 OAT: Diakonie Hervormde Gemeente te Balk
   
   
   
   
   
   
   
   
voorgevels
2012
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

196 vernummerd in 1856 naar 412, 413, 414, 415, 416
196a vernummerd in 1856 naar 412, 413, 414, 415, 416
197 vernummerd in 1856 naar 412, 413, 414, 415, 416
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
 
 
 

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

 
bewoners
Balk A 412: huisnummering: ???? - (1839) Balk 95b; 1869 - 1910 Balk 131; 1910 - 1914 Balk 187; 1914 - 1920 Balk 221; 1920 - 1930 Balk 253; 1930 - 1953 Balk 254; 1953 - sloop Westein 18
     
   
1834 Koert Meinzes de Vries geboren op het adres Balk 95, zoon horlogemaker Meinse Ferdinants de Vries
   
woningregister 1849 - 1859 blad 165; huisnummer Balk 95 / 131
1849 - 1850 Jan van der Goot, zonder beroep ( * 1765 te Balk); hoofd
  Jan van Dijk, straatreiniger ( * 1810 te Balk)
  Aaltje Wignand, werkster ( * 1810 te Balk); hoofd
  Marijke Wignand, werkster ( * 12 juni 1812 te Balk); inwonend
  Baukje de Jong, werkster ( * 1809 te Balk)
woningregister 1859 -1869 blad 56; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 412, huisnummer Balk 131
1859 - 1869 Baukjen B de Jong ( * 10 oktober 1810 te Balk); hoofd
   
woningregister 1869 - 1879 blad 33; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 412, volgnummer 129 / 116
1869 - 1879 Antje Harmens Woudhuizen
  Tjitte Hylkes Tromp
  Akke Pieters Delfstra
   
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 95; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 412
1879 - 1890 Antje Harmens Wolthuizen, arbeider
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 167; huisnummer Balk 131
1890 - 1892 Antje Wolthuizen,
1892 - 1900 Hille Homma, schipper
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 176; huisnummer Balk 131 / 187
1900 - 190? Hille Homma, schipper ( * 15 juli 1830 te Balk); hoofd
190? - 1910 Sake de Vries, arbeider ( * 11 september 1857 te Balk); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 16; huisnummer Balk 187 / 221
1910 - 191? Sake de Vries
191? - 1920 Siebe Joukes Haringsma
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad ?; huisnummer Balk 253
1920 - 1930 Siebe Joukes Haringsma
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 212; huisnummer Balk 254
1931 - 1931 Siebe Joukes Haringsma, los arbeider ( * 17 september 1869 te Balk); hoofd
1931 - 1932 Zwaantje Moed, weduwe Siebe Haringsma, zonder beroep ( * 13 mei 1858 te Joure); hoofd
1932 - 1935 Bauke Mandemaker, koopman ( * 19 juni 1872 te Arum); hoofd
1935 - 1936 Sake de Vries, houthakker ( * 11 september 1857 te Balk); hoofd
1936 - 1939 Johannes Jacobs Bakker, vrachtschipper ( * 11 september 1890 te Sloten frl); hoofd
 
     
     
bewoners
Balk A 413: huisnummering: ???? - (1839) Balk 95b; (1859) - 1910 Balk 132; 1910 - 1914 Balk 188; 1914 - 1920 Balk 222
     
     
1859 - 1869
  woningregister 1859 -1869 blad 61; kad.nr. A 405 nummer 139
woningregister 1869 - 1879 blad 33; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 405, volgnummer 128 / 115
1869 - 1879  
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 96; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 413
1879 - 1890 Antje Wignands  
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 168; huisnummer Balk 132
1890 - 1900 Geert Bets, werkman
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 177; huisnummer Balk 132 / 188
1900 - 190? Gerrit Samplonius, schippersknecht ( * 6 oktober 1846 te Wijckel); hoofd
190? - 1910 Jantje Haarsma, zonder beroep ( * 18 januari 1840 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 16; huisnummer Balk 188 / 222
1910 - 1913 Jantje Haarsma (wed. Sloot)
1913 - 1913 Johannes Kramer
1913 - 1920 onbewoond
     
bewoners
Balk A 414: huisnummering: ???? - (1839) Balk 95b; (1859) - 1910 Balk 133; 1910 - 1914 Balk 189; 1914 - 1920 Balk 223; 1920 - 1930 Balk 254; 1930 - 1953 Balk 255; 1953 - sloop Westein 17
     
woningregister 1859 - 1869 blad 61; kad.nr. A 405 nummer 139
1859 - 1869
   
woningregister 1869 - 1879 blad 32; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 414, volgnummer 127 / 114
1869 - 1879 Hylke Abes Bijma, bos arbeider ( *
  Trijntje Johannes ten Brink, naaister ( *
  Johannes Jurjens Schram, bosarbeider ( *
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 96; kadastrale gemeente Balk nummer 414
1879 - 1890
Marten Jans Homma,
1879 - 1890 Evertje Piers Piersma,
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 169; huisnummer Balk 133
1890 - 189? Durk Piersma, visserman
189? - 1900 Johan Reuhman, arbeider
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 178; huisnummer Balk 133 / 189
1900 - 1910 Johan Reuhman, arbeider ( * 17 december 1861 te Koudum); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 16; huisnummer Balk 189 / 223
1910 - 1912 Johan Reuhman
1912 - 1920 Eibert Schram
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad ; huisnummer Balk 254
1920 - 1926 Tjebbe Schram
1926 - 1929 Hinke Sjoerds (wed. Tjebbe Schram)
1929 - 1930 Pietertje Fokkens (wed. B. Ottema)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 213; huisnummer Balk 255
1931 - 1936 Johannes Jacobs Bakker, vrachtschipper ( * 11 september 1890 te Sloten frl); hoofd
1936 - 1939 Jan Herresma, los arbeider ( * 28 januari 1892 te Hemelum); hoofd
1939 - 1939 Jacob Kuperus, landarbeider ( * 11 juni 1903 te Oudemirdum); hoofd
 
     
bewoners
Balk A 415: huisnummering: ???? - (1839) Balk 95b; (1859) - 1910 Balk 134; 1910 - 1914 Balk 190; 1914 - 1920 Balk 224; 1920 - 1930 Balk 255; 1930 - 1953 Balk 256; 1953 - sloop Westein 16
     
1859 - 1869
  woningregister 1859 -1869 blad 61; kad.nr. A 405 nummer 139
woningregister 1869 - 1879 blad 32; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 415, volgnummer 126 / 113
1869 - 1879 Antje Pieters Hoekstra, ( * Sint Johannesga)
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 97; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 415
1879 - 1890 Antje Pieters Hoekstra,
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 171; huisnummer Balk 134 a
1890 - 1900 Fimke Mous,
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 171; huisnummer Balk 134
1890 - 1891 Antje Hoekstra,
1890 - 1899 Cornelis Hofstra, verversknecht
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 179; nummer Balk 134 / 190
1900 - 190? Gerrit de Vos, arbeider ( * 9 oktober 1860 te Balk); hoofd
190? - 1910 Leenke Piersma, weduwe Jan Schotanus, zonder beroep ( * 4 december 1825 te Balk); hoofd
register van huisnummering 1910-1920 blad 16 nummer Balk 190 / 224
1910 - 1911 Leenke Piersma (wed. Jan Schotanus)
1911 - 1920 Hiltje Schotanus
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 225; huisnummer Balk 255
1920 - 1927 Hiltje Schotanus, weduwe van Pieter Boender ( * 29 juni 1851 te Balk)
1927 - 1930 Bouwe Fokkens, arbeider ( * 11 mei 1879 te Tjerkgaast)
1930 - 1930 Teunis Pietersma, zonder beroep ( * 7 maart 1857 te Balk)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad ? huisnummer Balk 256
1931 - 1934 Teunis Pietersma
1935 - 1938 Anne Jongstra
 
     
bewoners
Balk A 416: huisnummering: ???? - (1839) Balk 95b; (1859) - 1910 Balk 135;1910 - 1914 Balk 191; 1914 - 1920 Balk 225; 1920 - 1930 Balk 256; 1930 - 1953 Balk 257; 1953 - sloop Westein 16
     
woningregister 1859 - 1869 blad 61; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer ? huisnummer
1859 - 1869    
woningregister 1869 -1879 blad 30; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 416, volgnummer 125 / 112
1869 - 1879 Hendrik Eiberts Schram, bosarbeider ( *
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad ? ; kadastrale gemeente Balk nummer 416
1879 - 1890 niet genoemd in bevolkingsregister 1879 - 1890
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 172; huisnummer Balk 135
1890 - 1900 Hendrik Eiberts Schram, daglooner
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 180; huisnummer Balk 135 / 191
1900 - 1904 Jantje Haarsma, zonder beroep ( * 18 januari 1840 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
1904 - 1910 Johannes Johannes Bakker, werkman ( * 21 juli 1864 te Sloten)
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 17; huisnummer Balk 191 / 225
1910 - 1920 Johannes Johannes Bakker( * 21 juli 1864 te Sloten); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 226; huisnummer Balk 256
1921 - 1930 Johannes Johannes Bakker, binnenvisser ( * 21 juli 1864 te Sloten); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 215; huisnummer Balk 257
1931 - 1939 Johannes Johannes Bakker, zonder beroep ( * 21 juli 1864 te Sloten); hoofd
 
     

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 19-07-2019