Westein 21, 22 (1953) BAG 2018: Westein 3 - 29
kadastrale gemeente Balk, sectie A, nummer 200, huis en erf in 1832 Harmen Gabesstrjitte 1, 3, 3A
kadastrale gemeente Balk, sectie A, nummer 200a, schuur in 1832  
reëelcohier Gaasterland 1715, Balk, ?????  

eigenaren

   
verkoop in ???? aan: Boerke Coenraads Smidt te Balk
verkoop in 1818 aan: Wobbe Ferdinands de Vries, werkman te Balk
eigenaar in 1832 OAT: Wobbe Ferdinands de Vries te Balk
verkoop in 1870 aan: Johannes Klazes van Hout, timmerman te Balk
  Balk A 581, 582, 583, 584
verkoop in 1910 aan: Hendricus Haarsma, timmerman te Balk
   
   
   
   
Balk A 200 in 2007
2007
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

200 vernummerd rond 1845 naar 356, 357
200a vernummerd in 1872 naar 496,497
356 vernummerd in 1873 naar 501,502
357 vernummerd in 1872 naar 495 - 499
497 vernummerd in 1877 naar 533, 534
496 vernummerd in 1880 naar 577 - 584
495 vernummerd in 1880 naar 581 - 584
577-580 vernummerd in 1914 naar 916
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
voorgevel

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

reconstructie huisnummering 1839 - 1900 / 1900 - 1953
 
bewoners 127c
huisnummering: (1890 - 1910) Balk 127c; 1910 - 1914 Balk 184; 1914- 1920 Balk 216; 1920 - 1930 Balk 247;
  bewoners voor 1890 onder deze link  
   
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 163; huisnummer Balk 127c
1890 - 1900 Anne Meines Bosma, arbeider ( * 14 juli 1835 te Wijckel); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 175 huisnummer Balk 127c / 184
1900 - 1910 Anne Meines Bosma, arbeider ( * 14 juli 1835 te Wijckel); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 16; huisnummer Balk 184 / 216
1910 - 1920 Hendrikus Lykles Haarsma
bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 137; huisnummer Balk 184
1910 - 1910 Anne Meines Bosma, zonder beroep ( * 14 juli 1835 te Wijckel); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 11; huisnummer Balk 184 / Balk 216
1911 - 1920 Hendricus Lykles Haarsma, timmerman ( * 9 juni 1851 te Koudum); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 219; huisnummer Balk 247
1921 - 1923 Hendricus Lykles Haarsma, timmerman ( * 9 juni 1851 te Koudum); hoofd
1923 - 1924 Johannes van Hes, chauffeur / timmerman ( * 12 oktober 1893 te Nijemirdum); hoofd
1924 - 1925 Hendricus Lykles Haarsma, timmerman ( * 9 juni 1851 te Koudum); hoofd
  vervallen
     
bewoners 127b
Balk A 357: huisnummering: 1890 - 1910 Balk 127b; 1910 - 1914 Balk 183; 1914 - 1920 Balk 217; 1920 - 1930 Balk 248; 1930 - 1953 Balk 250; 1953 - sloop Westein 22
     
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 162; huisnummer Balk 127b
1890 - 1900 Pieter S Postma, venter in galanterien ( * 15 april 1843 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 175 huisnummer Balk 127b / 183
1900 - 1910 Pieter S Postma, koopman in petroleum ( * 15 april 1843 te Balk); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 16; huisnummer Balk 183 / 217
1910 - 1912 keuken Hendrikus Haarsma
1912 - 191? Lieuwe Slippens
191? - 191? Wieger Stegenga?
1916 - 1920 Jan Smit
1918 - 1919 Sjoerd Draaisma
bevolkingsregister 1911 - 1920 blad 220; huisnummer Balk 183 / Balk 217
1911 - 1912 geen bewoner
bevolkingsregister 1911 - 1920 S blad 100; huisnummer Balk 217
1912 - 191? Lieuwe Slippens, schippersknecht ( * 25 februari 1883 te Burgwerd); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 S blad 142; huisnummer Balk 217
191? - 191? Wieger Stegenga, arbeider ( * 27 november 1880 te ); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 S blad 114; huisnummer Balk 217
1916 - 1920 Jan Smit, arbeider ( * 19 november 1855 te Wijckel); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 46; huisnummer Balk 217
1918 - 1919 Sjoerd Draaisma, letterzetter ( * 17 oktober 1891 te Bolsward); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 220; huisnummer Balk 248
1921 - 1922 Pier Sjoerds Sjoerds, arbeider ( * 21 januari 1898 te Wijckel)
1922 - 1928 Pieter Leijenaar, veehandelaar ( * 13 februari 1885 te Winsum)
1928 - 1930 Age van Meer, veehouder ( * 25 januari 1880 te Nijemirdum)
1930 - 1930 Wigle Piersma, arbeider ( * 1 maart 1884 te Balk)
1930 - 1930 Pier Piersma, vader , veekoopman ( * 1 maart 1848 te Balk)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 211; huisnummer Balk 250
1931 - 1932 Wigle Piersma, boerenarbeider ( * 1 maart 1884 te Balk)
1932 - 1933 Jan Herresma, los arbeider ( * 28 januari 1892 te Hemelum)
1933 - 1939 Klaas Bruinsma, winkelier in kruidenierswaren ( * 11 mei 1883 te Herbaijum)
 
     
bewoners 127a
Balk A 357: huisnummering: 1890 - 1910 Balk 127a; 1900 - 1910 Balk 127a; 1910 Balk 182; 1919 - 1920 Balk 218a
     
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 161; huisnummer Balk 127a
1890 - 1890 Antje Jongsma, weduwe Jan Jacobs Jongstra zonder beroep ( * 21 maart 1830 te Koudum); hoofd
1890 - 1900 Jan Ankes Doorenspleet, werkman ( * 1 oktober 1835 te Balk); hoofd
1894 - 1894 Hendrik Doele, zwager ( * 17 juli 1838 te Balk)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 173 huisnummer Balk 127a / 182
1900 - 190? Jan Doorenspleet, arbeider ( * 1 oktober 1835 te Balk); hoofd
190? - 190? Tea Rijpsma, arbeider ( * 5 juni 1863 te Balk)
190? - 1910 Pieter Wildschut, arbeider ( * 27 oktober 1845 te Sloten); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 16 huisnummer Balk 182
1910 vervallen
bevolkingsregister 1911 - 1920 W-Z blad 64 huisnummer Balk 182
1911 - 1911 Pieter Wildschut, arbeider ( * 27 oktober 1845 te Sloten); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 16 huisnummer Balk 218a
1919 - 1920 Pieter Hakse
1920 - 1920 Pier Sjoerds Sjoerds, arbeider ( * 21 januari 1898 te Wijckel)
     
bewoners 127
Balk A 357: huisnummering: 1890 - 1910 Balk 127; 1910 - 1914 Balk 181; 1914 - 1920 Balk 218; 1920 - 1930 Balk 250; 1930 - 1953 Balk 251; 1953 - sloop Westein 21
     
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 160; huisnummer Balk 127
1890 - 1900 Pieter Pietersma, werkman ( * 12 oktober 1847 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 172; huisnummer Balk 127 / 181
1900 - 190? Pieter Pietersma, arbeider ( * 26 oktober 1847 te Balk); hoofd
1900 - 190? Cornelia Brouwer, huishoudster ( * 9 november 1880 te Purmerend)
190? - 1910 Minze Wagenaar, koopman ( * 17 mei 1870 te Harich); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 16; huisnummer Balk 181 / 218
1910 - 1920 werkplaats Hendricus Haarsma
1919 - 1920 Pier Sjoerds
register van huisnummering 1921 - 1930 blad 22; huisnummer Balk 250
1921 - 1930 werkplaats
register van huisnummering 1931 - 1939 blad 19; huisnummer Balk 251
1931 - 1939 werkplaats
 
     
timmerman Hendricus Haarsma
 
Belgen bij Haarsma
foto en tekst uit het boek "Gaasterland in oude ansichten"
De Belgische soldaten die in 1914 naar Nederland waren gevlucht, vonden onder meer onderdak in Gaasterland. Ze werden aanvankelijk bij de bewoners in de dorpen ondergebracht. Hier een groep die werd ingekwartierd in de timmerwinkel van Hendricus Haarsma te Balk. Rechts boven zien we Haarsma en zijn vrouw en hun zoon Lykele, terwijl op de onderste rij hun dochter een plekje tussen de Belgen heeft gevonden.
 
bron: Nieuwsblad van Friesland 24 maart 1915
 
 
 
straatbeeld
foto 200-283 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
De foto zal gemaakt zijn rond 1965. In het midden de werkplaats van Mandemaker.
Links de voormalige timmerwerkplaats van Hendricus Haarsma, in het midden de voormalige werkplaats van Rein van der Werf en rechts woning van Jacobus de Vries en Hendrik Visser.
 
foto 200-284 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
Links de woning van Jacobus de Vries en Hendrik Visser, in het midden de woning van Mandemaker en rechts de woning van ?
 
bron: google streetview
De huidige (2016) situatie.
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 1-10-2022