Westein 28 en 29 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, ???  
1812 / taxatie gebouwen, ???  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 202, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Westein 28 en 29 hisgiscode:
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Westein 1 en 1A, Harmen Gabesstrjitte 1, 3, 3A 1219

eigenaren

   
eigenaar in 1832 OAT: Diakonie Hervormde gemeente te Balk
   
   
   
   
   
   
   
   
Balk A 202 in 2007
2007
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

202 vernummerd in 1903 naar 812
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
voorgevel
De voorgevel volgens een in 1903 ingediende bouwvergunningstekening voor de bouw van een dubbele werkmanswoning voor de Diaconie van de Hervormde gemeente te Balk. Het huis is het tweede van rechts te herkennen aan het ronde venster in de topgevel.
Een zelfde gevel is terug te vinden aan de Raadhuisstraat.

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

 
bewoners (voor)
huisnummers: 1811 - 1859 Balk 92; 1859 - 1869 Balk 125; 1890 - 1910 Balk 120;1910 - 1914 Balk 169; 1914 -1920 Balk 206; 1920 - 1930 Balk 238; 1930 - 1953 Balk 243; 1953 - sloop Westein 29
     
woningregister 1849 - 1859 blad 156; huisnummer 92 / 125
1849 - 185? Johanna Elizabeth Chevallier, weduwe Jacobus Jans Kiep, werkvrouw ( * 1813 te Lemmer); hoofd
  Sjutje Aukes Visser, weduwe Jurjen Bontes de Jager, zonder beroep ( * 1790 te Woudsend)
185? - 1859 Antje Hendriks Wignand, wed. Marten Hanzes de Blaauw, werkvrouw ( * 24 december 1806 te Balk); hoofd
  Janneke Wybrandus Zijlstra, weduwe Sake Gerlofs Postma ( * 1801 te Warns)
woningregister 1859 - 1869 blad 53; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 202, huisnummr Balk 125
1859 - 1867 Antje Hendriks Wignand, wed. Marten Hanzes de Blaauw, werkvrouw ( * 24 december 1806 te Balk); hoofd
  Eelkjen Martens de Blaauw ( * 29 april 1842 te Balk)
1866 - 1869 Beeuw Eppinga,
woningregister 1869 - 1879 blad 34; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 202, volgnummer 139 / 126
1869 - 1877 Arend Geerts Wolda, bosarbeider
1869 - 1872 Geert Arends Wolda, timmerknecht
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 36; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 202 ontbreekt
1879 - 1890  
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 148; huisnummer Balk 120
1890 - 1900 Thee Feikes Hoogeterp, ( * 1 december 1850 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 361; huisnummer Balk 120 / 169
1900 - 1910 Ane de Vos, olieslagersknecht ( * 4 juni 1870 te Balk); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 15; huisnummer Balk 169 / 206
1910 - 1912 Ane de Vos
1912 - 1915 Romkje Ypenga
1915 - 1916 Foekje de Vries
1916 - 1920 Grietje Waaijer
bevolkingsregister 1911 - 1920 T-V blad 122; huisnummer Balk 169
1911 - 1912 Ane de Vos, olieslagersknecht ( * 4 juni 1870 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 T-V blad 179; huisnummer Balk 169 / Balk 206
1912 - 1915 Romkje Ypenga, weduwe Wobbe de Vries, zonder beroep ( * 6 juli 1836 te Woudsend); hoofd
1911 - 1916 Foekje de Vries ( * 9 juli 1862 te Balk); inwonend dochter; hoofd vanaf 1915
bevolkingsregister 1911 - 1920 N-R blad 76; huisnummer Balk 206
1916 - 1920 Grietje Waaijer, weduwe Pier Piersma, zonder beroep ( * 6 maart 1865 te Woudsend); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 211; huisnummer Balk 238
1921 - 1930 Grietje Waaijer, weduwe Pier Piersma, zonder beroep ( * 6 maart 1865 te Woudsend); hoofd
1921 - 1930 Jan Piersma, zoon, huisschilder ( * 9 juli 1887 te Balk)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 205; huisnummer Balk 243
1931 - 1939 Grietje Waaijer, weduwe Pier Piersma, zonder beroep ( * 6 maart 1865 te Woudsend); hoofd
1931 - 1939 Jan Piersma, zoon, huisschilder ( * 9 juli 1887 te Balk); inwonend
1938 - 1939 Grietje Bergsma, kleindochter, dienstbode ( * 28 juli 1916 te Balk);
 
1939 - 1954 Grietje Waayer (Piere-Griet)
1954 - 196? Jan Piersma, zoon, huisschilder ( * 9 juli 1887 te Balk); hoofd
     
bewoners (achter)
huisnummers: 1900 - 1910 Balk 120a; 1910 - 1914 Balk 170; 1914 - 1920 Balk 207; 1920 - 1930 Balk 239; 1930 - 1938 Balk 244; 1953 - sloop Westein 28
     
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 160; huisnummer Balk 120a / 170
1900 - 1910 Thee Feikes Hoogeterp, ( * 1 december 1850 te Balk); hoofd
190? - 1903 Rigtje Bosma, weduwe Feike Thees Hoogeterp, moeder ( * 14 oktober 1820 te Balk); inwonend
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 15; huisnummer Balk 170 / 207
1910 - 1920 Thee Feikes Hoogeterp
bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 86; huisnummer Balk 170 / 207
1911 - 1920 Thee Feikes Hoogeterp, werkman ( * 1 december 1850 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 21; huisnummer Balk 239
1921 - 1923 Thee Feikes Hoogeterp, zonder beroep ( * 1 december 1850 te Balk); hoofd
1921 - 1926 Grietje de Boer, weduwe Thee Hoogeterp ( * 6 mei 1855 te Bolsward); hoofd vanaf 1923
1926 - 1929 Hendrik Visser, wegwerker ( * 18 januari 1875 te Balk); hoofd
1929 - 1930 Durk Gouma, betonwerker ( * 3 maart 1868 te Nijega); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 206; huisnummer Balk 244
1931 - 1933 Durk Gouma, betonwerker ( * 3 maart 1868 te Nijega); hoofd
1933 - 1935 Jan Herresma, los arbeider ( * 28 januari 1892 te Hemelum); hoofd
1935 - 1939 Wigle Piersma, boerenarbeider ( * 1 maart 1884 te Balk); hoofd
 
  achter woonde het gezin Wigle Piersma met zijn vader Durk Piersma
 
 
tekening
 
De tekening is gemaakt door Ytzen Bergsma toen hij op de Lagere School zat aan de Wijckelerdijk. In het midden het huis waar hij woonde bij zijn grootmoeder. Achterin de steeg het hûske. Links naast de steeg woonde weduwe Nieske Visser van de petroleumkar. Haar zoon Kerst Visser woonde in één van de achterwoningen van 't Sael. Rechts woonde Nieuwenhuis.
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 26-11-2023