Westein 30 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, ???  
1812 / taxatie gebouwen, ???  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 203, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Westein 30 hisgiscode:
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Westein 1 en 1A, Harmen Gabesstrjitte 1, 3, 3A 1220

eigenaren

   
eigenaar in 1832 OAT: Roelof Pekes de Vries te Balk
verkoop in 1838 aan: Popke Dooitjes Schram, werkman te Balk
verkoop in 1900 aan: Anne Klazes Rosenberg, koopman te Balk
   
   
   
verkoop in ???? aan: Jan Nieuwenhuis
verkoop in 1967 aan: gemeente Gaasterland
   
Balk A 203 in 2007
2007
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

203 vernummerd in 1892 naar 696
696 komt uit 203 en 689
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

bewoners
huisnummers: 1811- 1859 Balk 92; 1859 - 1869 Balk 124; 1890 - 1910 Balk 119; 1910 -1914 Balk 168; 1914 - 1920 Balk 168; 1920 - 1930 Balk 237; 1930 - 1953 Balk 242; 1953 - sloop Westein 30
     
   
volkstelling 1840; huisnummer Balk 92
1840 Popke Dooitje Schram, werkman
woningregister 1849 - 1859 blad 155; huisnummer 92 / 124
1849 - 1859 Roelofke Hoekstra, weduwe Popke Dooitje Schram, werkvrouw ( * 1807 te Sondel)
woningregister 1859 - 1869 blad 53; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 203, huisnummer 124
1859 - 1869 Roelofke Hoekstra, weduwe Popke Dooitje Schram, werkvrouw ( * 16 juni 1810 te Sondel); hoofd
1859 - 1869 Dooitje Schram, zoon ( * 16 januari 1839 te Balk); inwonend
1869 - 1869 Stoffel Popkes Schram, zoon ( * 8 oktober 1844 te Balk); inwonend
woningregister 1869 - 1879 blad 35; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 203, volgnummer 140 / 127
1869 - 1879 Roelofke Hoekstra ( * 16 juni 1810 te Sondel); hoofd
bevolkingsregister 1879 - 1890 (blad 36 ontbreekt) kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 203
1879 - 1890  
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 147; huisnummer Balk 119
1891 - 1900 Klaas Rosenberg, houtkoopman ( * 30 maart 1842 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 159; huisnummer Balk 119 / 168
1900 - 1910 Klaas Rosenberg, houtkoopman ( * 30 maart 1842 te Balk); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 15; huisnummer Balk 168 / 205
1910 - 1916 Klaas Rosenberg
1910 - 1920 Jantje Schram, weduwe Klaas Rozenberg
bevolkingsregister 1911- 1920 N-R blad 184; huisnummer Balk 168 / 205
1910 - 1916 Klaas Rosenberg ( * 30 maart 1842 te Balk); hoofd
1910 - 1916 Jantje Schram, weduwe Klaas Rozenberg ( * 7 augustus 1842 te Balk); hoofd vanaf 1916
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 210; huisnummer Balk 237
1921 - 1923 Hendrik van der Goot, brievenbesteller ( * 16 april 1895 te Balk); hoofd
1923 - 1930 Albertus Johannes van Terwisga, brievenbesteller ( * 19 mei 1892 te Oosterwolde); hoofd
1930 - 1930 Johannes Albertus Kramer, straatreiniger ( * 27 juni 1879 te Leeuwarden); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 204; huisnummer Balk 242
1931 - 1933 Johannes Albertus Kramer, straatreiniger ( * 27 juni 1879 te Leeuwarden); hoofd
1931 - 1931 Tjitske Kloosterman, nicht ( * 3 december 1919 te Hemelum)
1933 - 1939 Rinke Roskam, pakhuisknecht ( * 19 augustus 1905 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
 
     
  familie Nieuwenhuis  

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 26-06-2021