Westein 31 - 41 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, ???  
1812 / taxatie gebouwen, 91  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 207, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Westein 31 - 41 hisgiscode:
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Westein 1 en 1A, Harmen Gabesstrjitte 1, 3, 3A 1223

eigenaren

   
verkoop in 1827 aan: Bokke Johannnes Westendorp
verkoop in 1828 aan: Pier Reintjes Haringsma,
eigenaar in 1832 OAT: Pier Reintjes Haringsma koopman te Balk
bij boedelscheiding in 1847 aan: Janneke Tijsses Tijsma, weduwe Pier Reintjes Haringsma
bij boedelscheiding in 1868 aan: Hendrik Hepkes Luinenburg, weduwnaar van Janneke Tijsses Tijsma
verkoop in 1878 aan: gemeente Gaasterland
  zie verder op deze link
Westein
2007
kadastrale gegevens
 

kadastrale kaart

kadastrale kaart 1832

kadastrale kaart

kadastrale kaart 1913

204 vernummerd rond 1845 naar 349, 350 minuutplan 1832 / netteplan 1887
349 vernummerd in 1883 naar 613; is openbare weg bron: Tresoar
350 vernummerd in 1877 naar 531, 532
531, 532 vernummerd in 1883 naar 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612
205, 207, 208, 209 vernummerd in 1883 naar 613; is openbare weg
bewoners tot 1881
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 91; 1859 - 1880 Balk 120;
   
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 91
1812 zie Balk A 204
volkstelling 1840; huisnummer Balk 91
1840 zie Balk A 204
woningregister 1849 - 1859 blad 146; huisnummer Balk 91 / 120
1849 - 1859 Jakob Jolles Dijkstra, schippersknecht ( * 1818 te Warns); hoofd
  Annegje Saagsma, werkster ( * 1819 te Sloten); inwonend?
  Grietje Breemer, zonder beroep ( * 1835 te Sondel); inwonend?
woningregister 1859 - 1869 blad 51; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 207, huisnummer Balk 120
1859 - 1869 Jakob Jolles Dijkstra, schippersknecht ( * 1818 te Warns)
woningregister 1869 - 1879 blad 36; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 207; volgnummer 145 / 132
1869 - 187? Jakob Jolles Dijkstra, schippersknecht ( * 1818te Warns)
187? - 1879 Jacob Manus Mous, ( * 21 februari 1845 te Balk)
   
woning gesloopt circa 1880 / zie voor bewoners na 1881 't Sael Westein 31 - 41
 
't Sael

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 23-08-2020