Westein 31 - 41 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, ???  
1812 / taxatie gebouwen, 91  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 208, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Westein 31 - 41 hisgiscode:
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Westein 1 en 1A, Harmen Gabesstrjitte 1, 3, 3A 1224

eigenaren

   
verkoop in 1827 aan: Bokke Johannnes Westendorp
verkoop in 1828 aan: Pier Reintjes Haringsma,
eigenaar in 1832 OAT: Pier Reintjes Haringsma koopman te Balk
bij boedelscheiding in 1847 aan: Janneke Tijsses Tijsma, weduwe Pier Reintjes Haringsma
bij boedelscheiding in 1868 aan: Hendrik Hepkes Luinenburg, weduwnaar van Janneke Tijsses Tijsma
verkoop in 1878 aan: gemeente Gaasterland
  zie verder op deze link
Westein
2007
kadastrale gegevens
 

kadastrale kaart

kadastrale kaart 1832

kadastrale kaart

kadastrale kaart 1913

204 vernummerd rond 1845 naar 349, 350 minuutplan 1832 / netteplan 1887
349 vernummerd in 1883 naar 613; is openbare weg bron: Tresoar
350 vernummerd in 1877 naar 531, 532
531, 532 vernummerd in 1883 naar 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612
205, 207, 208, 209 vernummerd in 1883 naar 613; is openbare weg
bewoners tot 1881
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 91; 1859 - 1881 Balk 119;
   
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 91
1812 zie Balk A 204
volkstelling 1840; huisnummer Balk 91
1840 zie Balk A 204
woningregister 1849 - 1859 blad 145; huisnummer Balk 91 / 119
1849 - 185? Rink Jongsma, zonder beroep ( * 1815 te Nijega); hoofd
185? - 185? Manus Mous, werkman ( * 1803 te harich); hoofd
185? - 185? Aaltje Gersjes, dienstbode ( * 1822 te Wijckel); inwonend
185? - 185? Kornelis Visser ( * 1818 te Balk); hoofd
185? - 185? Bonte de Jager, werkman ( * 1823 te Balk); hoofd
185? - 185? Hylkje Overmeer, weduwe van Jan Hendriks van der Goot ( * 1778 te Workum); inwonend?
1855 - 1859 Minze P. ten Woude, ( * 11 april 1811 te Steggerda); hoofd
woningregister 1859 - 1869 blad 50; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 208, huisnummer Balk 119
1859 - 1869 Minze P. ten Woude, ( * 11 april 1811 te Steggerda); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 36; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 208; volgnummer 146 / 133
1869 - 1879 Hartman Sjoerds Sjoerd, ( * 20 maart 1839 te Hindeloopen)
woningregister 1869 - 1879 blad 36; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 208; volgnummer / 136
1878 - 1879 Eelkjen Martens de Blaauw, ( * 29 april 1842 te Balk)
woningregister 1880 - 1890 blad 38; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 208
1880 - 188? Jelle Hiddes Koornstra, arbeider ( * 25 september 1823 te Balk); hoofd
   
   
woning gesloopt circa 1880 / zie voor bewoners na 1881 't Sael Westein 31 - 41
 
't Sael

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 23-08-2020