Westein 31 - 41 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, ???  
1812 / taxatie gebouwen, 91  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 209, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, Westein 31 - 41 hisgiscode:
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, Westein 1 en 1A, Harmen Gabesstrjitte 1, 3, 3A 1225

eigenaren

   
verkoop in 1827 aan: Bokke Johannnes Westendorp
verkoop in 1828 aan: Pier Reintjes Haringsma,
eigenaar in 1832 OAT: Pier Reintjes Haringsma koopman te Balk
bij boedelscheiding in 1847 aan: Janneke Tijsses Tijsma, weduwe Pier Reintjes Haringsma
bij boedelscheiding in 1868 aan: Hendrik Hepkes Luinenburg, weduwnaar van Janneke Tijsses Tijsma
verkoop in 1878 aan: gemeente Gaasterland
  zie verder op deze link
Westein
2007
kadastrale gegevens
 

kadastrale kaart

kadastrale kaart 1832

kadastrale kaart

kadastrale kaart 1913

204 vernummerd rond 1845 naar 349, 350 minuutplan 1832 / netteplan 1887
349 vernummerd in 1883 naar 613; is openbare weg bron: Tresoar
350 vernummerd in 1877 naar 531, 532
531, 532 vernummerd in 1883 naar 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612
205, 207, 208, 209 vernummerd in 1883 naar 613; is openbare weg
bewoners tot 1881
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 91; 1859 - 1881 Balk 118;
   
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 91
1812 zie Balk A 204
 
1840 zie Balk A 204
woningregister 1849 - 1859 blad 151; huisnummer Balk 91 / 118
1849 - 1852 Johan Yzenhof, werkman ( * 1813 Ochtrop, Duitsland); hoofd
1852 - 185? Tjeerd Pietersma, werkman ( * 1821 te Balk); hoofd
185? - 185? Tijs Gerrits Jansma, werkman ( * 1821 te Balk); hoofd
185? - 1859 Jan P. Feenstra, werkman ( * 25 maart 1800 te Sondel); hoofd
woningregister 1859 - 1869 blad 50; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 209, huisnummer Balk 118
1859 - 1860 Jan P. Feenstra, ( * 25 maart 1800 te Sondel); hoofd
1859 - 1869 Trijntje S.de Jong, weduwe Jan P. Feenstra ( * 12 februari 1802 te Joure); hoofd vanaf 1860
1859 - 1869 Jacob H. Kuiper, ( * 1maart 1841 te Balk); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 36; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 209; volgnummer 147 / 134
1869 - 1870 Jan Sikkes Tekstra, ( * 15 mei 1843 te Dronrijp)
   
woning gesloopt circa 1880 / zie voor bewoners na 1881 't Sael Westein 31 - 41
 
't Sael

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 23-08-2020