Westein 47 en 48 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, ???  
1812 / taxatie gebouwen,  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 213, opslag als bouwland  
1953 / invoering straatnamen, Westein 47 en 48 hisgiscode:
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, geen nummer 1229

eigenaren

   
eigenaar in 1832 OAT: Bouke Jans van der Goot te Balk
   
   
   
   
 
kadastrale gegevens
 

kadastrale kaart

kadastrale kaart 1913

213 vernummerd in 1848 naar 368,369  
368, 369 vernummerd in 1864 naar 438 minuutplan 1832 / netteplan 1887
438 vernummerd in 1897 naar 710, 711 bron: Tresoar
710 vernummerd in 1903 naar 808, 809, 810  
711 vernummerd in 1899 naar 736, 737  
737 vernummerd in 1903 naar 808  
736, 808, 809, 810 ongewijzigd tot 1928  
bewoners
huisnummers: 1910 - 1914 Balk 146; 1914 - 1920 Balk 183; 1920 - 1930 Balk 216; 1930 - 1953 Balk 225; 1953 - sloop Westein 47
   
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad ?; huisnummer Balk 112a / 146
1900 - 1910 niet genoemd in bevolkingsregister
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 12; huisnummer Balk 146 / 183
1910 - 1920 bergplaats
register van huisnummering 1921 - 1930 blad 20; huisnummer Balk 216
1921 - 1930 bergplaats
register van huisnummering 1931 - 1939 blad 18; huisnummer Balk 225
1931 - 1939 hok ( in gebruik bij Hendricus Haarsma)
     
bewoners
huisnummers: 1910 - 1914 Balk 145; 1914 - 1920 Balk 182; 1920 - 1930 Balk 215; 1930 - 1953 Balk 224; 1953 - sloop Westein 48
   
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad ?; huisnummer Balk 112 / 145
1900 - 1910 niet genoemd in bevolkingsregister
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 12; huisnummer Balk 145 / 182
1910 - 1920 bergplaats
register van huisnummering 1920 - 1930 blad 19; huisnummer Balk 215
1921 - 1930 bergplaats
register van huisnummering 1930 - 1938 blad 18; huisnummer Balk 224
1931 - 1939 hok ( in gebruik bij Johannes de Jong)
     
 
 
Westein
foto 003-002: collectie Berend Bakker
De Luts met het Westein rond 1940. Rechts de boerderij van de familie Grouwstra, nu de Jacob Bremerstraat. Links achter het skûtsje de houten schuren van de Jong en Haarsma aan het Westein.
 
Westein
foto 003-009: collectie Berend Bakker
Jacob Bakker (broer van Berend Bakker), wordt binnenkort 89, op de bakfiets richting Ruigahuizen. Op de achtergrond de schuren van Johannes de Jong, brandstoffenhandel aan het Westeind. Hij woonde bij de Teernstrabrug (de Vlugge)
 
oud gebouw
bron: Leeuwarder Courant van 21 februari 1938
 
Gaaikemastraat
foto 003-017: collectie Berend Bakker
De Gaaikemastraat gezien vanaf de zuivelfabriek richting Balk. De schuren aan het Westein van Johannes de Jong rechts op de foto. Op de achtergrond de toren van de Rooms katholieke kerk.
 
kaart Westein 1967
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
Kaart uit 1967 van het Westein aan de weg van Balk naar Ruigahuizen in het kader van de sanering van het gebied. De percelen 808 en 809 zijn de houten schuren van Johannes de Jong en Hendricus Haarsma op bovenstaande foto's. Kort daarna zijn de schuren gesloopt.
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 5-06-2019