Westein 27 (1953) BAG 2018: Westein 3 - 29
kadastrale gemeente Balk, sectie A, nummer 201, huis en erf in 1832 Harmen Gabesstrjitte 1, 3, 3A
reëelcohier Gaasterland 1715, Balk, ?????  

eigenaren

   
  de pagina verplaatst naar deze link
   
Balk A 201 in 2007
2007
 
laatste wijziging: 10 april 2016