Wijckel, De Vinkebuorren 1
 
google streetview juni 2023
 
foto beschikbaar gesteld door Doede Deinum
De boerderij van de familie Scholtanus aan De Vinkebuorren 1 in 1978.
 
eigenaren
 
1832: Sijbolt Thijsses Dijkstra, legger Balk 76
 
kadastrale gegevens
 
Balk B 300; weiland in 1832
bron: www.hisgis.nl
kadastrale gemeente Balk sectie B 300 (opp. 01 19 90) vernummerd in 1875 naar B 1122 en 1123
kadastrale gemeente Balk sectie B 1122 (opp. 00 18 50) vernummerd in 1889 naar B 1396 en 1397
kadastrale gemeente Balk sectie B 1123 (opp. 01 01 40) vernummerd in 1889 naar B 1397 en 1398
kadastrale gemeente Balk sectie B 1396 (opp. 00 09 75) vernummerd in 1891 naar B 1467 en 1471
kadastrale gemeente Balk sectie B 1397 (opp. 00 10 60) ongewijzigd tot 1929
kadastrale gemeente Balk sectie B 1398 (opp. 00 99 55) ongewijzigd tot 1929
bron: www.tresoar.nl
 
minuutplan 1832 netteplan 1887
bron: www.tresoar.nl
 
eigendomsoverschrijving volgens het hypothekenregister
 
De ‘hypotheekregisters’ of ‘openbare registers’ vervullen evenals het kadaster een grote rol bij het garanderen van de rechtszekerheid bij de overdracht van onroerend goed. Waar het kadaster de toestand van een perceel weergeeft (iemand is eigenaar), constateren de openbare registers een verandering (iemand wordt eigenaar).
 
B 300 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 14/45
B 1122 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 14/45
B 1123 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 14/45
B 1122 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1157: - / -
B 1123 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1157: - / -
B 1396 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1157: - / -
B 1397 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 101/363 , 109/475 , 110/273
B 1398 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 101/363 , 109/475 , 110/273
bron: www.tresoar.nl
 
14 / 45 = jonkheer Gerard Regnier Gerlacius van Swinderen te Rijs
101 / 363 = ??
109 / 475 = ??
110 / 273 = ??
 
bron: www.hisgis.nl
In de rode vlak bij de b van Vinkeburen is rond 1875 deze woning gebouwd. Op de achtergrond de topografische militaire kaart uit 1864.
 
bron: www.hisgis.nl
In de rode vlak achter het woord Vinkeburen is rond 1875 deze woning gebouwd. Op de achtergrond de topografische kaart uit 1932
 
bewoners
huisnummering: 1859 - 1890 Wijckel ? 1890 - 1910 Wijckel 38; 1910 - 1920 Wijckel 92; 1921 - 1930 Wijckel 100; 1931 - 1953 Wijckel 109; 1953 - 1979 Vinkebuorren 1; 1979 - heden De Vinkebuorren 1
   
bevolkingsreregister 1880 - 1890 blad 245; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 1122
1880 - 1890 Klaas Willems van de Wetering, timmerman ( * 2 februari 1835 te Tjerkgaast); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad ; huisnummer Wijckel
1890 - 1894 Klaas Willems van de Wetering, timmerman ( * 2 februari 1835 te Tjerkgaast); hoofd
1890 - 1900 Afke Ykema, weduwe Klaas van de Wetering ( * 28 april 1838 te Wijckel); hoofd vanaf 1894
1892 - 1899 Rinskje van de Wetering, dochter ( * 22 juni 1864 te Wijckel); inwonend met 2 kinderen
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 45; huisnummer Wijckel 38 / 92
1900 - 190? Afke Ykema, weduwe Klaas van de Wetering ( * 28 april 1838 te Wijckel); hoofd
190? - 1904 Evert Luitjens Dooper, voerman ( * 8 maart 1863 te Balk); hoofd
1904 - 1910 Pieter Johannes Schaafsma, veehouder ( * 28 december 1843 te Balk); hoofd
register van huisnummering 1911 - 1920 blad ; huisnummer Wijckel 92
1911 - 1920 Wietske Koopman (weduwe P Schaafsma)
bevolkingsregister 1911 - 1920 S blad,9, huisnummer Wijckel 92
1911 - 1920 Wietske Koopman, wed. Pieter Schaafsma, veehoudersche ( * 30 juli 1855 te Follega); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 91, huisnummer Wijckel 100
1921 - 1930 Wietske Koopman, wed. Pieter Schaafsma, veehoudersche ( * 30 juli 1855 te Follega); hoofd
1921 - 1930 Johannes Schaafsma, zoon, veehouder ( * 14 augustus 1885 te Doniaga); inwonend
1930 - 1930 Johannes Damstra, onderwijzer ( * 4 oktober 1909 te Sneek); kostganger
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 92; huisnummer Wijckel 109
1931 - 1939 Wietske Koopman, wed. Pieter Schaafsma, veehoudersche ( * 30 juli 1855 te Follega); hoofd
1931 - 1939 Johannes Schaafsma, zoon, veehouder ( * 14 augustus 1885 te Doniaga); inwonend
 
1939 - 19?? Johannes Schaafsma (1885-1974)
1942 - 1953 Jelte Scholtanus (1933-1994)
1953 - 19?? Rintje Scholtanus (1896-1984)
1994 - heden familie op de Hoek
     
 
 
bron: Nieuwsblad van Friesland van 16 jan 1903 bron: Nieuwsblad van Friesland van 19 maart 1904
 
Circa 1875 bouwde timmerman Klaas Willems van de Wetering (1835-1894) een eenvoudige woning aan de weg tussen Wijckel en Sondel. Het gezin van de Wetering woonde daarvoor op Iwert (Balk B 315 volgnummer 457) Die woning is afgebroken in ???? Het stond vlak naast (ten noorden) van het huidige adres (Iwert 19)
Zijn weduwe Afke Ykema (1838-1921) verkoopt het geheel in 1903 aan voerman Evert Luitjens Dooper (1863-1927) uit Balk. Na een jaar gaat de woning weer in de verkoop. Het gezin Dooper emigreerde in 1904 naar de Verenigde Staten.

Veehouder Pieter Johannes Schaafsma uit Sint Nicolaasga (1843-1907) wordt de nieuwe eigenaar. Zijn weduwe Wietske Koopmans (1855-1942) laat in 1910 een nieuwe veestalling en hooiberging bouwen achter de woning. Hun zoon Johannes Schaafsma (*1885) runt een boerenbedrijf.

 
bron: Nieuwsblad van Friesland van 9 april 1904
 
bron: www.riedo.nl
Van 1942 tot 1953 hebben ze (Rintje en His Scholtanus) in Wijckel op de Bargebek gewoond en hierna op de boerderij aan de Vinkebuurt 1 (foto) te Wijckel, alwaar Rintsje en His Scholtanus een 12 melkkoeien aan de melk hadden.
1911-1921 woonde hier op nummer 92; Wed. Wietske Koopmans, 30 juli 1855 te Follega geboren – 29 jan. 1942 overleden te Wijckel –  vrouw van Pieter Schaafsma- 28 dec. 1843 te Balk geboren – 15 nov. 1907 overleden te Wijckel.
Hun zoon Johannes 14 aug. 1885 geboren te Doniaga is nooit getrouwd geweest. Heeft de veehouderij van zijn vader overgenomen, Johannes kon preken als brugman, had wel dominee kunnen worden.  Johannes is 17 september 1974 te Sneek overleden.
Jelte Scholtanus en Jeltsje de Vries woonden in Sondel vlakbij Kamp Sondel en opgelast van de Duister werd de woning 1942 afgebroken. Beiden gingen ze bij Johannes Schaafsma en zijn moeder inwonen, alsmede werden de melkvee hier ook gestald dat Jelte samen had met zijn broer Rintsje.  Jelte en Jantsje verhuisden in 1953 weer naar Sondel  en Rintsje en His verhuisden van de Bargebek naar de Vinkebuurt 1.
bron: www.riedo.nl
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 26 september 2023 laatste wijziging: 13-10-2023