Wijckel, Iwert 10
 
google streetview oktober 2023
 
bron: archief gemeente Gaasterlan-Sleat
De maker van de foto stond niet vermeld in het dossier. De boerderij is een rijksmonument.
 
eigenaren
 
1832: Constantia Johanna Rengers, legger Balk 215
 
kadastrale gegevens
 
Balk B 293; huis en erf in 1832
Balk B 294; tuin in 1832
Balk B 295; weiland in 1832
Balk B 296; weiland in 1832
bron: www.hisgis.nl
 
kadastrale gemeente Balk sectie B 293 (opp. 00 16 00) vernummerd in 1893 naar B 1496
kadastrale gemeente Balk sectie B 294 (opp. 00 08 00) vernummerd in 1893 naar B 1494, 1495, 1496
kadastrale gemeente Balk sectie B 295 (opp. 00 15 20) vernummerd in 1893 naar B 1493, 1494, 1495, 1496
kadastrale gemeente Balk sectie B 296 (opp. 03 63 60) vernummerd in 1893 naar B 1493, 1494, 1495, 1496
kadastrale gemeente Balk sectie B 1493 (opp. 06 23 25) vernummerd in 1921 naar B 1877 - 1879
kadastrale gemeente Balk sectie B 1493 komt uit B 295, 296, 321, 1338, 1468
kadastrale gemeente Balk sectie B 1494 (opp. 00 10 20) vernummerd in 1901 naar B 1572
kadastrale gemeente Balk sectie B 1495 (opp. 00 10 20) ongewijzigd tot 1929
kadastrale gemeente Balk sectie B 1496 (opp. 00 28 05) vernummerd in 1901 naar B 1572
kadastrale gemeente Balk sectie B 1572 (opp. 00 38 25) vernummerd in 1921 naar B 1879
kadastrale gemeente Balk sectie B 1877 (opp. 03 30 50) ongewijzigd tot 1929
kadastrale gemeente Balk sectie B 1878 (opp. 02 86 40) ongewijzigd tot 1929
kadastrale gemeente Balk sectie B 1879 (opp. 00 44 60) ongewijzigd tot 1929
bron: www.tresoar.nl
 
minuutplan 1832 netteplan 1887
bron: www.tresoar.nl
 
eigendomsoverschrijvingen volgens het hypothekenregister
 
De ‘hypotheekregisters’ of ‘openbare registers’ vervullen evenals het kadaster een grote rol bij het garanderen van de rechtszekerheid bij de overdracht van onroerend goed. Waar het kadaster de toestand van een perceel weergeeft (iemand is eigenaar), constateren de openbare registers een verandering (iemand wordt eigenaar).
 
B 293 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: --/--
B 294 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156:--/--
B 295 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: --/--
B 296 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: --/--
B 293 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: --/--
B 294 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: --/--
B 295 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: --/--
B 296 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: --/--
B 1493 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 115/499 , 122/288 , 93/138 , 116/459
B 1494 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: --/--
B 1495 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 115/499 , 122/288
B 1496 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: --/--
B 1572 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: --/--
B 1877 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 109/472
B 1878 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: --/--
B 1879 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: --/--
bron: www.tresoar.nl
 
115 / 499 = ???
122 / 288 = ???
93 / 138 = ???
116 / 450 = ???
109 / 472 = ???
 

bron: www.hisgis.nl
In de rode cirkel de boerderij Iwert 10 op de topografische militaire kaart uit 1864.
 
bron: www.hisgis.nl
In de rode cirkel de boerderij Iwert 10 op de topografische kaart uit 1932
 
bewoners
huisnummering: 1812 - 1849 Wijckel ?; 1849 - 1859 Wijckel ?; 1859 - 1890 Wijckel ? 1890 - 1910 Wijckel ; 1910 - 1920 Wijckel 84; 1921 - 1930 Wijckel 94; 1931 - 1953 Wijckel 99 ; 1953 - 1979 Wikeler Iwert 10 ; 1979 - heden Iwert 10
   
   
periode 1811 - 1829; huisnummer Wijckel 22
1822 Wytske, dochter van Hans Sybolts de Wilde en Gettje Leffertstra geboren op nummer 22 te Wijckel
1829 Hans Sybolts de Wilde overleden op nummer 22 te Wijckel
volkstelling 1829; huisnummer Wijckel 22
1829 Gettje Leffertstra, weduwe Hans Sybolts de Wilde
 
1832 Jelle, zoon van Hans Jelles de Vries en Gettje Leffertstra geboren op nummer 22 te Wijckel
1834 Leffert, zoon van Hans Sybolts de Wilde en Gettje Leffertstra overleden op nummer 22 te Wijckel
1835 Leffert, zoon van Hans Jelles de Vries en Gettje Leffertstra geboren op nummer 22 te Wijckel
1837 Leffert, zoon van Hans Jelles de Vries en Gettje Leffertstra overleden op nummer 22 te Wijckel
volkstelling 1840; huisnummer Wijckel 22
1840 Hans Jelles de Vries, boer
woningregister 1849 - 1859 blad 981; huisnummer Wijckel 22
1849 - 1850 Hans Jelles de Vries, ( * 1800 te Sondel); hoofd
1850 - 1859 Willem Koornstra, bouw en zuivelboer ( * 17 december 1808 te Balk); hoofd, Mirns en Bakhuizen 10
woningregister 1859 - 1869 blad 11; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 293; huisnummer Wijckel 25
1859 - 1869 Willem Koornstra, bouw en zuivelboer ( * 17 december 1808 te Balk); hoofd
1869 - 1869 Willem Freerks Beuckens ( * 25 september 1829 te Oudemirdum); hoofd, van Oudemirdum 17
woningregister 1869 - 1879 blad 92; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 293; volgnummer 458
1869 - 1879 Willem Freerks Beuckens ( * 25 september 1829 te Oudemirdum); hoofd
bevolkingsreregister 1880 - 1890 blad 188; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 293
1880 - 1890 Willem Freerks Beuckens ( * 25 september 1829 te Oudemirdum); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 39; huisnummer Wijckel 34
1890 - 1894 Willem Freerks Beuckens ( * 25 september 1829 te Oudemirdum); hoofd
1894 - 1900 Pieter Jentjes Dijkstra, veehouder ( * 4 december 1816 te Dijken); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 41; huisnummer Wijckel 34 / 84
190? - 1910 Jentje Pieters Dijkstra, veehouder ( * 21 februari 1849 te Dijken); hoofd
register van huisnummering 1911 - 1920 blad ; huisnummer Wijckel 84
1911 - 1920 Jentje Pieters Dijkstra
1920 - 1920 Meine Dijkstra
bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 71, huisnummer Wijckel 84
1911 - 1920 Jentje Pieters Dijkstra, veehouder ( * 21 februari 1849 te Dijken); hoofd, naar Doniaga
bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 84, huisnummer Wijckel 84
1920 - 1920 Meine Dijkstra, veehouder ( * 28 december 1881 te Harich); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 82, huisnummer Wijckel 91
1921 - 1930 Meine Dijkstra, veehouder ( * 28 december 1881 te Harich); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 83; huisnummer Wijckel 99
1931 - 1939 Meine Dijkstra, veehouder ( * 28 december 1881 te Harich); hoofd
 
1939 - 1940 Meine Dijkstra, veehouder (*1881)
1940 - 1960 Jan Dijkstra, veehouder (*1913)
  Meine Dijkstra, veehouder (*
  Jan Dijkstra, veehouder (*
   
   
 
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 13 december1919
 
 
 
<<< bron: Leeuwarder Courant van 13 november 1919
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 23 november 2023 laatste wijziging: 2-01-2024