Iwert 2
 
google streetview 2016
Balk B 278 huis en erf in 1832 / Balk B 1188 in 188? / Balk B 1327 in 1887
eigenaar in 1832: Scholte Gerlofs Sijtema, landbouwer te Lemmer
bron: www.hisgis.nl
kadastrale gegevens: minuutplan 1832 / netteplan in 1887
bron: www.tresoar.nl
 
bron: Ei sjuch it doarpke Wikel....blz. 115
De winkel van Jouke Post (1898-1974) in de buorren van Wijckel.
 
Bokke Rommerts de Vries
 
bron: Leeuwarder Courant van 30 december 1919 bron: Nieuwsblad van Friesland van 16 december 1921
 
Jouke Post, kruidenier
 
bron: boek met drukproeven beschikbaar gesteld door Dick de Jong
Jouke Post uit Sint Nicolaasga koopt in 1921 dit pand in de buorren van Wijckel van de erven Bokke de Vries. Waarom hij in 1930 dit briefhoofd laat maken met adressering in Sint Nicolaasga niet niet geheel duidelijk..
 
eigen collectie

Zo rond 1927 gaf N.J. Wouda’s Meelfabriek te Sneek een plaatjesalbum uit over  “Een Avontuurlijke Tocht” door Drenthe, Friesland en Groningen. De titel van het album met 144 plaatjes was: Wim en Bram met “Sara” op reis. Sara was de troetelnaam voor de motorfiets van het Belgische merk Saroléa. Plaatje 18 is de kruising tussen de huidige Ywert, Heerenhoogweg, Menno van Coehoornweg en  Jeen Hornstraweg in Wijckel. We zien links de winkel van Jouke Post. De paard en wagen gaan met de melkbussen richting Sondel. Al elektriciteitspalen langs de weg. In december 1927 werd de Hervormde Kerk in Wijckel, nu de Vaste Burchtkerk, voorzien van elektrisch licht. Twee Balkster installateurs, Haantjes en Groenhof, werkten hierbij nauw samen om dit voor de oudjaarsdienst klaar te krijgen.  Geheel rechts de dubbele woning  afgebroken door aannemer Bauke Visser uit Wijckel rond 1953 (toen Menno van Coehoornweg 15 en 17). De laatste bewoners van het rechterdeel waren Jaap en Janke Klijnsma en van het linker deel Willem en Trijntje ten Brink. (besproken in aflevering 74 van Weromsjen yn Gaasterlân)

 
bron: Friesch Dagblad van 1 december 1932 bron: programmaboekje muziekconcours te Wijckel van 2 september 1936
 
foto 168-015 beschikbaar gesteld door Theo Steenbergen
Hoogstwaarschijnlijk op uitnodiging van grossier De Vries & van der Wal uit Balk bezoeken Gaasterlandse ondernemers de zeepfabriek de Haas en van Brero aan de Waterloseweg in Apeldoorn. Er is geen datum bekend. Waarschijnlijk aan het eind van de jaren dertig of vlak na de tweede wereldoorlog.
Geheel links vooraan zittend is Jouke Post uit Wijckel. Voor de andere namen zie deze link
 
bron: Friesche Courant 26 oktober 1942
 
foto 236-005 beschikbaar gesteld door Jouke en Wiebe Post
Gebruikelijk in die tijd dat handelaren regelmatig hun waar verkochten in een door hun gehuurde zaal van de verenigingsgebouw. Hier staat Jouke Post uit Wijckel bij zijn koopwaar in manufacturen.
Zoon Klaas Post verhuisde naar Emmeloord en begon daar een manufacturenhandel.
 
bron: Nieuwsblad van Friesland van 25 oktober 1950
 
foto 236-007 beschikbaar gesteld door Jouke en Wiebe Post
Aukjen Post-Sybesma (1894-1983) achter de toonbank in hun winkel.
 
foto 236-008 beschikbaar gesteld door Jouke en Wiebe Post
Op deze luchtfoto vanaf de kerktoren genomen rond 1960, is duidelijk een kleine concentratie van de Wyckeler middensstand te zien. De winkel van Jouke Post vlak boven de personen auto en links daarvan de bakkerij van Jacob Breimer.
bron: Ei sjuch it doarpke Wikel....blz. 115
 
bron: Balkster Courant van 3 augustus 1963
 
bron: Balkster Courant van 2 juni 1967
De kruidenierszaak sloot enkele jaren later in 1973. Zoon Jelle Post getrouwd met Sippie Schilstra hadden ondertussen de scepter overgenomen van Jouke.
 
bron: De Fleanende Krie van ??????
 
familie Kwakman
 
 
 
bewoners
huisnummering: 1813 - 1859 Wijckel ?; 1859 - 1890 Wijckel 47; 1890 - 1910 Wijckel 20; 1910 - 1920 Wijckel 88, 1921 - 1930 Wijckel 95; 1931 - 1953 Wijckel 104; 1953 - 1979 Menno van Coehoornweg 13; 1979 - heden Iwert 2
   
volkstelling 1840
1840  
woningregister 1849 - 1859 blad ; huisnummer Wijckel
1849 - 1859  
woningregister 1859 - 1869 blad 20; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 278a, huisnummer Wijckel 46
1859 - 1869 Fedde de Jong, ( * 6 oktober 1813 te Harich); hoofd
woningregister 1859 - 1869 blad 20; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 278, huisnummer Wijckel 47
1859 - 1869 Rommert Bokkes de Vries, ( * 17 februari 1823 te Wijckel); hoofd
1865 - 1867 Hendrik Martinus de Groot, rijksveldwachter ( * 18 december 1833 te Midwolde); kostganger
woningregister 1869 - 1879 blad 92; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 278, volgnummer 460
1869 - 1879 Rommert Bokkes de Vries, winkelier ( * 17 februari 1823 te Wijckel); hoofd
   
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 261; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 1188
1880 - 1882 Rommert Bokkes de Vries, winkelier ( * 23 november 1823 te Wijckel)
  Hiltje Broersma, winkeliersche, weduwe van Rommert de Vries ( * 27 januari 1820 te Birdaard); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 21; huisnummer Wijckel 20
1890 - 1892 Hiltje Broersma, winkeliersche, weduwe van Rommert de Vries ( * 27 januari 1820 te Birdaard); hoofd
1890 - 1900 Bokke Rommerts de Vries, winkelier ( * 19 maart 1848 te Wijckel); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 22; huisnummer Wijckel 20 / 88
1900 - 1910 Bokke Rommerts de Vries, winkelier ( * 19 maart 1848 te Wijckel); hoofd
register van huisnummering 1911 - 1920; huisnummer Wijckel 88
1910 - 1919 Bokke Rommerts de Vries
1919 - 1920 Hiltje de Vries, dochter Bokke de Vries ( * 1 juni 1891 te Wijckel); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad ?, huisnummer Wijckel 95
1921 - 1921 Hiltje de Vries, naar Koudum
1921 - 1930 Jouke Post, van Sint Nicolaasga ( * 27 november 1898 te Oudega HON)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad ?; huisnummer Wijckel 104
1931 - 1939 Jouke Post
 
1939 - 196? familie Post
19?? - heden familie Kwakman
     

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 6-06-2019