Jachtlustweg 21 - Gereformeerde kerk te Wijckel
 
Jachtlustweg 21
bron: google streetview augustus 2016
 
Jachtlustweg Wijckel
De Gereformeerde kerk en pastorie aan de Jachtlustweg te Wijckel circa 1910
 
kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 219, bouwland in 1832
eigenaar: Alikeia Aurelia van Hylckama, weduwe van koopman Ruurd Jacobs Visser, legger Balk 283
tussen 1832 en 1887 vernummerd naar:
B 1023 en 1024, B 1068, 1069 en 1070, B 1134, 1135 en 1136, B 1148, 1149, 1150 en 1151
in 1887: kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 1068
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
TMK 1864
bron: www.hisgis.nl
Op deze Topografische Militaire Kaart uit 1864 was er nog geen bebouwing op dit deel van de Jachtlustweg.
 
netteplan
bron: Tresoar
De huisnummering van dit deel van de Jachtlustweg vastgesteld op 1 januari 1979 op het kadastrale netteplan van 1887.
 
aanbesteding Jachtlustweg 21
bron: Leeuwarder Courant van 19 september 1888
 
Kerkelijke Kas Wijckel
bron: Nederlandse Staatscourant van 7 november 1888
 
  Kerkelijke Kas  
Kerkelijke Kas te Wijckel
bron: Leeuwarder Courant van 8 november 1888
 
dominee Stelma
bron: Leeuwarder Courant van 25 december 1888
 
 
 
 
Jachtlustweg 21
bron: Leeuwarder Courant van 20 september 1907
Volgens de bouwvergunning verstrekt dd 4 september 1907: een belanrijke verbouwing van de kerk der Gereformeerde Gemeente te Wijckel, de kerk wordt 4,5m ingekort en de muren 1m omhooggebracht.
 
dominee K.  Prins
bron: Leeuwarder Courant van 26 april 1938
 
Gereformeerde kerk en pastorie te Wijckel
 
ds J. Hettinga
bron: Leeuwarder Courant van 29 juli 1976
 
Gereformeerde kerk en pastorie te Wijckel
prentbriefkaart 080-109 beschikbaar gesteld door Auke Hylkema
 
dominee de Wit
bron: Leeuwarder Courant van 14 april 1974
 
Jachtlustweg
prentbriefkaart 080-145 beschikbaar gesteld door Auke Hylkema
 
voorgevel
foto's gemaakt door Johan Groenewoud
De kerk in december 1982 nadat de laatste dienst is gehouden. De Gereformeerde Gemeente van Wijckel liet samen met de gemeente in Balk een nieuw kerkgebouw bouwen in Balk.
Meer hierover in de Leeuwarder Courant van 26 oktober 1982
 
interieur
 
preekstoel gevelsteen kachel
 
interieur
 
aktie kerkbouw orgel bank
Het Van Dam -orgel is in 1983 geplaatst in de Hervormde Kerk van Oosterhesselen (Drenthe).

www.oosterhesselen-pkn.nl

 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 6-06-2019