Jachtlustweg 23
 
Jachtlustweg 23
bron: google streetview augustus 2016
 
Jachtlustweg Wijckel
De Gereformeerde kerk en pastorie aan de Jachtlustweg te Wijckel circa 1910
 
kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 219, bouwland in 1832
eigenaar: Alikeia Aurelia van Hylckama, weduwe van koopman Ruurd Jacobs Visser, legger Balk 283
tussen 1832 en 1887 vernummerd naar:
B 1023 en 1024, B 1068, 1069 en 1070, B 1134, 1135 en 1136, B 1148, 1149, 1150 en 1151
in 1887: kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 1068
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
TMK 1864
bron: www.hisgis.nl
Op deze Topografische Militaire Kaart uit 1864 was er nog geen bebouwing op dit deel van de Jachtlustweg.
 
netteplan
bron: Tresoar
De huisnummering van dit deel van de Jachtlustweg vastgesteld op 1 januari 1979 op het kadastrale netteplan van 1887.
 
Gereformeerde kerk en pastorie te Wijckel
prentbriefkaart eigen collectie
 
Gereformeerde kerk en pastorie te Wijckel
prentbriefkaart 080-109 beschikbaar gesteld door Auke Hylkema
 
Jachtlustweg
prentbriefkaart 080-145 beschikbaar gesteld door Auke Hylkema
 
bewoners
huisnummering: 1859 - 1890 Wijckel ?; 1890 - 1910 Wijckel 99; 1911 - 1920 Wijckel 158; 1921 - 1930 Wijckel 171; 1931 - 1953 Wijckel 195; 1953 - 1979 Jachtlustweg 35; 1979 - heden Jachtlustweg 23
   
   
   
woningregister 1869 - 1879 blad ?; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer ?, volgnummer ?
1869 - 1879  
bevolkingsregister 1880 - 1890 236; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 1068
1880 - 1887 Arjen Dirks Duijf, winkelier ( * 6 novemer 1815 te Balk); hoofd
1887 - 1890 Sijbren Ales Bakker, kuiper ( * 17 mei 1863 te Goënga); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 116; huisnummer Wijckel 99
1890 - 1891 Kornelis Stelma, dienaar des woords ( * 6 september 1832 te Kollum); hoofd
1891 - 1891 Roel Hofstee, ? ( * 3 december 1853 te Doniaga); hoofd
1892 - 1894 Johannes van der Vlies, evangelist ( * 31 jan 1847 te Hardinxveld); hoofd, van Wijnjeterp, naar Nieuw Dordrecht
1892 - 1894 Maria Dijk, ( * 6 mei 1815 te Wijhe); commencaal
1895 Willem van de Wetering, ( * 9 juli 1861 te Wijckel); hoofd
1896 - 1896 Cornelia Leonora van Erp Taalman Kip, onderwijzeres ( * 4 september 1864 te Harderwijk); hoofd
  % 28 februari 1896 van Krimpen aan de Lek
  % 10 juni 1896 naar Den Haag?
  % overleden op 20 september 1944 tijdens de slag om Arhem (17-25 september 1944)
1898 - 1899 Feike Dooitze Hoekstra, boekdrukker ( * 26 november 1850 te Ytens); hoofd
1899 - 1900 Petrus Melles, commies ( * 20 juni 1854 te Groningen); hoofd, van blad 180
1900 - 1900 Fredrik Diemer, predikant ( * 21 november 1869 te Kampen); hoofd, van Zweeloo, naar Olde???
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 172; huisnummer Wijckel 99 / 158
1900 - 1900 Petrus Melles, commies ( * 20 juni 1854 te Groningen); hoofd
1900 - 1904 Fredrik Diemer, predikant ( * 21 november 1869 te Kampen); hoofd, van Zweeloo, naar Olde???
1904 - 1907 Johannes Gerardus van Maurik, predikant ( * 5 maart 1877 te Culemborg); hoofd, van Ameland, naar De Wilp
1908 - 1910 Ebel van der Laan, predikant ( * 6 december 1883 't Zandt); hoofd, van Uithuizermeden
bevolkingsregister K-M 1911 - 1920 blad 129; huisnummer Wijckel 158
1910 - 1912 Ebel van der Laan, predikant ( * 6 december 1883 't Zandt); hoofd, naar Onstwedde
bevolkingsregister H-J 1911 - 1920 blad 129; huisnummer Wijckel 158
1910 - 1920 Jan van Henten, predikant ( * 30 ktober 1888 te Zuid Beijerland); hoofd, van Avereest, naar Oldekerk
bevolkingsregister N-R 1911 - 1920 blad 154; huisnummer Wijckel 158
1917 - 1918 Adriaan Fahner, boekhouder ( * 15 maart 1892 te Blokzijl); hoofd
bevolkingsregister N-R 1911 - 1920 blad 133; huisnummer Wijckel 158
1918 - 1920 Klaas Prins, predikant ( * 14 juni 1883 te Wormer); hoofd, van Wormer
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 160; huisnummer Wijckel 171
1921 - 1921 Klaas Prins, predikant ( * 14 juni 1883 te Wormer); hoofd, naar Niezijl bij Grijpskerk
1921 - 1922 Frans Smits, kantoorbediende bij de PTT ( * 27 januari 1895 te Koudum)
1923 - 1929 Jochem Hettinga, predikant ( * 24 maart 1898 te Amsterdam); hoofd, van Apeldoorn, naar Hasselt
1929 - 1930 Symen Jacob de Boer, predikant ( * 23 oktober 1895 te Nieuwer Amstel); hoofd, van Nieuwer Amsterl
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 173; huisnummer Wijckel 195
1931 - 1939 Symen Jacos de Boer, predikant ( * 23 oktober 1895 te Nieuwer Amstel); hoofd
1931 - 1939 Rinske Rodenhuis, hulp in de huishouding ( * 26 april 1892 te Arum); niet verwant, vanaf 1934 echtgenote
1939 - 1939 Hotske de Vries ( * 22 februari 1931 te Hemelum); niet verwant
 
   
   

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 19-11-2019