Jachtlustweg 24
 
Jachtlustweg 24
google streetview 2019
 
 
 
eigenaren
1832: Theunis Harmens Bouwman landbouwer te Wijckel, legger Balk 43
1887: Otte Roelofs Bouwstra te Wijckel, legger Balk 991
bron: www.hisgis.nl
kadastrale gegevens
 
kadastraal perceel gemeente Balk sectie B nummer 135a in 1832, bouwland
kadastraal perceel gemeente Balk sectie B nummer 135a in 1887, bouwland
bron: www.hisgis.nl
 
kadastrale gemeente Balk sectie B 135a vernummerd in 1903 naar B 1592 en 1593
B 1592 en 1593 ongewijzigd tot 1929
bron: www.tresoar.nl
Jachtlustweg 24 Jachtlustweg 24
minuutplan 1832 netteplan 1887
bron: www.tresoar.nl
B 135a Register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 13/90 ; 8/112 ; 53/159.160,102 ; 61/15 ; 28/96 ; 82/262 ;, 263,264, 265 ; 45/48, 50
B 135a Register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 45/46
B 1592 Register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 95/44,43
B 1593 Register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 95/44,43
bron: www.tresoar.nl
 
Jachtlustweg 24
bron: www.hisgis.nl
In de rode cirkel Jachtlustweg 24 op de topografische militaire kaart uit 1864
 
bewoners
huisnummering: 1901 - 1910 Wijckel 101a; 1910 - 1920 Wijckel 8, 1921 - 1930 Wijckel 9; 1931 - 1953 Wijckel 18; 1953 - 1979 Jachtlustweg 44; 1979 - heden Jachtlustweg 24
   
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 189; huisnummer Wijckel 101a . 8
1901 - 1910 Marten Brants van der Goot, zonder beroep ( * 2 augustus 1838 te Balk); hoofd
1901 - 1908 Sanderina Nauta, dienstbode? ( * 16 juli 1879 te Hommerts); inwonend, naar Zutphen
1901 - 1902 Akke Louwsma, dienstbode ( * 2 maart 1885 te Harich); inwonend, naar Jutrijp
bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 188, huisnummer Wijckel 8
1911 - 1914 Marten Brants van der Goot, zonder beroep ( * 2 augustus 1838 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 S blad 156, huisnummer Wijckel 8
1915 - 1920 Egge Stoffelsma zonder beroep ( * 30 december 1875 te Oudega HON); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 7, huisnummer Wijckel 9
1921 - 1926 Egge Stoffelsma zonder beroep ( * 30 december 1875 te Oudega HON); hoofd
1921 - 1924 Grietje Bremer, dienstbode ( * 2 april 1902 te Wijckel); inwonend
1921 - 1923 Hendrikje Stegenga, dienstbode ( * 11 april 1904 te Wijckel); inwonend
1923 - 1926 Sietske de Jong, dienstbode ( * 5 maart 1903 te Scharnegoutum); inwonend
1926 - 1930 Jacob Jedema, rijksontvanger ( * 28 juli 1889 te Noordwolde); hoofd, van Sneek, naar Alkemade
1930 - 1930 Henri Willem Johan Lindeman, hoofd openbare ULO school ( * 19 mei 1897 te Amsterdam); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 14; huisnummer Wijckel 18
1931 - 1934 Henri Willem Johan Lindeman, hoofd openbare ULO school ( * 19 mei 1897 te Amsterdam); hoofd
1934 - 1935 David de Miranda, handelsvertegenwoordiger ( * 18 december 1895 te Amsterdam); hoofd
  David is vermoord op 14 december 1942 in het kamp Auswitch te Oswiecim, Polen, 46 jaar oud
1936 - 1939 Sijbe Sijbesma, zonder beroep ( * 21 november 1862 te Doniaga); hoofd
1936 - 1939 Wiegertje Sijbesma, dochter, muzieklerares ( * 6 april 1896 te Doniaga); inwonend
1939 - 1939 Renske de Graaf, weduwe Klaas Steensma, huishoudster ( * 7 december 1874 te Nes); inwonend
 
   
   
     
 
 
Jachtlustweg 24
bron: Leeuwarder Courant van 7 februari 1901
Hofstee is in 1901 de uitbater van het café Boswijck op de driesprong even verderop. Anno 2019 Jachtlustweg 24
Architect Douwe van der Meer uit Balk heeft meerdere ontwerpen in Gaasterland op zijn naam staan.
 
 
 
 
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 8 september 2019 laatste wijziging: 8-09-2019