Jachtlustweg 26 / Christelijke Nationale School te Wijckel
 
Chr nationale school
prentbriefkaart 080-110 beschikbaar gesteld door Auke Hylkema
 
Chr nationale school
prentbriefkaart 080-110 beschikbaar gesteld door Auke Hylkema
 
Op de eerste kadastrale kaart uit 1832 was er op de Bargebek geen bebouwing te vinden. Op een kaart uit 1887 zien we de eerste woningen aan het Lunenburgpaed, op de hoek verschijnt een café en aan de overzijde staan enkele woningen.
Op 11 augustus 1930 verleent de gemeente Gaasterland vergunning aan de Vereniging voor Christelijke Nationaal Onderwijs voor de bouw van een schoolgebouw aan de Bargebek op perceel kadastrale gemenete Balk, sectie B nummer 115 vernummerd naar B 965, nu Jachtlustweg. Voor de al aanwezige woning op het terrein wordt op 3 november van dat jaar vergunning verleent voor een interne verbouwing.
 
   
aanbesteding
uitslag aanbesteding
bron: Leeuwarder Nieuwsblad van 20 augustus 1930
 
 
Chr nationale school te Wijckel
bron: Leeuwarder Courant van 22 september 1930
 
 
18 leerlingen naar Wijckeler school
bron: Het Nieuwsblad van Friesland, Hepkema's 9 februari 1931
bron: Het Nieuwsblad van Friesland, Hepkema's 8 augustus 1930
 
opening school
bron: Het Nieuwsblad van Friesland, Hepkema's 5 januari 1931
klik op bovenstaande afbeelding voor het complete artikel
 
klassenfoto gehele school
foto 235-001 en namen beschikbaar gesteld door Roel en Freerkje Wildschut
Alle leerlingen en onderwijzers van de Christelijke Nationale School in juni 1947.
klik op bovenstaande foto voor de nummers
 
bovenste rij staand v.l.n.r.
1. Douwtje Schotanus, 2. Tine Duijf, 3. Coby Bakker, 4. Annie Samplonius, 5. Leuntje Haitjema, 6. Tiny Heeres, 7. Tine Beukenkamp, 8. Johanna van der Goot, 9. Itty de Jong, 10. Martje Wildschut, 11. Lipkje van Dijk, 12. Brechtje L de Vlugt, 13. Margje Feenstra, 14. Wimmie Spoelstra, 15. Luut Samplonius, 16. meester C.P. Beukenkamp, 17. Henk Schotanus
 
tweede rij van boven v.l.n.r.
18. Jurjen Haitjema, 19. Willem de Jong, 20. juffrouw A.A. Bouwman, 21. Teun Haitjema, 22. Sieb Hofman, 23. Gerben Wildschut, 24. Nolle Boukes, 25. Siemen de Jong, 26. Douwe Haitjema, 27. Hendrik Klijnsma, 28. Sybren van der Baan, 29. Homme Samplonius, 30. Siebe Bakker, 31. Annie Boukes, 32. Tine van der Goot, 33. Minke Duijf
 
derde rij van boven v.l.n.r.
34. Bouke Schotanus, 35. Rinkje Haitjema, 36. Jeltje van den Berg, 37. Sjoukje Spoelstra, 38. Brechtje J de Vlugt, 39. Sjoukje Stegenga, 40. Grietje Stegenga, 41. Nelly Beukenkamp, 42, Annie Jongstra, 43, Grietje Jongstra, 44. Tineke de Jong, 45. Freerkje de Jong, 46. Wiep Mulder, 47. Annie Mulder, 48. Annie Pietersma, 49. Fré de Jong, 50. Tjeerdje Haitjema, 51. Sjoerdje Haitjema, 52. Liekele Mulder
 
onderste rij v.l.n.r.
53. Lolke Mulder, 54. Johannes de Jong, 55. Roel Wildschut, 56. Dooitze Samplonius, 57. Bennie de Jong, 58. Gerrie Schotanus, 59. Jappie Bakker, 60. Jan Bakker, 61. Pieter Pietersma, 62. Feike Samplonius, 63. Geradus Samplonius, 64. Sierd van der Goot, 65. Marten van der Goot
 
 
reunie 2012
foto 235-002 en gegevens beschikbaar gesteld door Roel en Freerkje Wildschut
 
Woensdag 26 september 2012 kwamen we bij elkaar op camping 't Hop te Wijckel voor een reunie van de eerste klas van de Christelijke Nationale School te Wijckel. Op 1 april 1946 gingen we voor het eerst naar school, 66 jaar geleden dus. We waren met 12 leerlingen, een grote klas voor die tijd.
Eén medeleerling is overleden, namelijk Sierd van der Goot. Gerardus Samplonius is met hun hele gezin in 1951 geëmigreerd naar Canada en kon vanwege zijn gezondheid niet komen. Op de foto staan van links naar rechts:
Fré de Jong, Rinkje van Keulen-Haitjema, Roel Wildschut, Tjeerdje Spoelstra-Haitjema, Freerkje Wildschut-deJong, Jappie Bakker, Brechtje de Vlugt, Minke Bouma-Duijf, Sjoerdje Pander-Haitjema, op de voorgrond Gerrit Schotanus.
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 6-06-2019