Jachtlustweg 49, Wijckel
 
google streetview mei 2022
 
foto beschikbaar gesteld door Melle van der Goot
Een luchtfoto van de boerderij waarschijnlijk gemaakt rond 1960.
 
eigenaren
 
Balk B 47, 48, 49: eigenaar in 1832 Frederik Zacharias Reneman, legger Balk 213
 
kadastrale gegevens
 
Balk B 46 weiland in 1832
Balk B 47 boomgaard in 1832
Balk B 48 huis en erf in 1832
Balk B 49 tuin in 1832
 
kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 46 (opp. 07 09 10) vernummerd in 1909 naar B 1688, 1689
kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 47 (opp. 00 22 70) vernummerd in 1909 naar B 1688
kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 48 (opp. 00 12 20) vernummerd in 1909 naar B 1688
kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 49 (opp. 00 10 80) vernummerd in 1909 naar B 1688
kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 1688 (opp. 00 45 90) ongewijzigd tot 1929
kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 1689 (opp. 07 08 90) ongewijzigd tot 1929
 
minuutplan 1832 netteplan 1887
bron: www.tresoar.nl
 
eigendomsoverschrijvingen volgens het hypothekenregister
 
De ‘hypotheekregisters’ of ‘openbare registers’ vervullen evenals het kadaster een grote rol bij het garanderen van de rechtszekerheid bij de overdracht van onroerend goed. Waar het kadaster de toestand van een perceel weergeeft (iemand is eigenaar), constateren de openbare registers een verandering (iemand wordt eigenaar).
 
B 46 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 17/24
B 47 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 17/24
B 48 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 17/24
B 49 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 17/24
B 46 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 81/225, 101/352-354, 105/495, 110/125
B 46 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 81/225, 101/352-354, 105/495, 110/125
B 47 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 81/225, 101/352-354, 105/495, 110/125
B 48 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 81/225, 101/352-354, 105/495, 110/125
B 49 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 81/225, 101/352-354, 105/495, 110/125
B 1688 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 113/53 , 129/490
B 1689 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 113/53 , 129/490
 
17 / 24 = mr. Frederik Zacharias Reneman te Wijckel
81 / 225 = ??
101 / 352 = ??
101 / 353 = ??
101 / 354 = ??
105 / 495 = ??
110 / 125 = ??
113 / 53 = Yke Martens Swart te Wijckel
129 / 490 =
bron: www.hisgis.nl
In de rode cirkel op de topografische militaire kaart (TMK) uit 1864 de locatie van de boerderij.
 
bron: www.hisgis.nl
In de rode cirkel op de topografische kaart uit 1932 de locatie van de boerderij.
 
bewoners
huisnummering: 1813 - 1859 Wijckel 54; 1859 - 1890 Wijckel 100; 1890 - 1910 Wijckel 138; 1910 - 1920 Wijckel 194; 1921 - 1930 Wijckel 212; 1931 - 1953 Wijckel 237; 1953 - 1979 Wikelerdyk 64, 1979 - heden Jachtlustweg 49
   
volkstelling 1829
   
volkstelling 1840; huisnummer Wijckel 54
1840 Harmen Jolles Landman
woningregister 1849 - 1859 blad 1054; huisnummer Wijckel 54
1849 - 1850 Harmen Jolles Landman, zuivelboer ( * 1776 te Tjerkgaast); hoofd, naar Tjerkgaast
1850 - 1853 Anne Feenstra, zuivelboer ( * 1804 te Oudega); hoofd, naar Noordwolde
1853 - Willem Beuckens, boer ( * 1829 te Oudemirdum); hoofd
   
woningregister 1859 - 1869 blad 40; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 48, huisnummer Wijckel 100
1859 - 186? Jacob Lieuwes van der Hoff, veehouder ( * 4 februari 1823 te Hemelum); hoofd
1863 - 1869 Jan Siebes de Boer, veehouder ( * 13 juni 1804 te Lemmer); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 76; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 48, volgnummer 356
1869 - 1879 Jan Siebes de Boer, veehouder ( * 13 juni 1804 te Lemmer); hoofd
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 176 ; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 48
1880 - 1890 Jan Siebes de Boer, veehouder ( * 13 juni 1804 te Lemmer); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 162; huisnummer Wijckel 138
1890 - 1900 Wiebren Jans de Boer, veehouder ( * 30 juni 1842 te Lemmer); hoofd,
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 164; huisnummer Wijckel 138 / 194
1900 - 1904 Wiebren Jans de Boer, veehouder ( * 30 juni 1842 te Lemmer); hoofd, naar IJlst
1904 - 1910 Walle Johan van der Meer, veehouder ( * 3 okober 1873 te Oudega W); hoofd, van Westhem
register van huisnummering 1911 - 1920; huisnummer Wijckel 194
1910 - 1920 Walle Johan van der Meer
bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 196, huisnummer Wijckel 194
1911 - 1920 Walle Johan van der Meer, veehouder ( * 3 okober 1873 te Oudega W); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad, huisnummer Wijckel 212
1921 - 1922 Walle Johan van der Meer, veehouder ( * 3 oktober 1873 te Oudega W); hoofd, naar IJlst
1922 - 1927 Yke Martiens Swart, veehouder ( * 14 juli 1870 te Tjerkgaast); hoofd, van Doniawerstal
1922 - 1927 Rigtje Keulen, veehoudster ( * 11 augustus 1873 te Jutrijp); hoofd in 1927
1922 - 1930 Martien Swart, veehouder ( * 12 februari 1900 te Goënga); hoofd vanaf 1927
register van huisnummering 1931 - 1939 blad 213; huisnummer Wijckel 237
1931 - 1939 Martien Swart, veehouder ( * 12 februari 1900 te Goënga); hoofd
 
1939 - 19??  
     
     
 
 
bron: Nieuwsblad van Friesland van 6 april 1904 bron: Nieuwsblad van Friesland van 25 april 1922
 
bron: Leeuwarder Courant van 3 oktober 1970
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online 20 oktober 2023 laatste wijziging: 1-01-2019