Jachtlustweg 51
 
google streetview mei 2022
 
eigenaren
 
Balk B 40 en 41 in 1832: Frederik Zacharias Reneman te Wijckel, legger Balk 213
 
kadastrale gegevens
 
Balk B 40; huis en erf in 1832
Balk B 41; weiland in 1832
bron: www.hisgis.nl
 
kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 40 (opp. 00 12 80) vernummerd in 1846 naar B 776,777,778
kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 41 (opp. 03 31 60) vernummerd in 1846 naar B 776,777,778
kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 776 (opp. 00 07 00) vernummerd in 1876 naar B 1126
kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 777 (opp. 00 17 60) vernummerd in 1876 naar B 1126, 1127, 1128
kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 778 (opp. 03 19 80) vernummerd in 1876 naar B 1126, 1128
kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 1126 (opp. 00 16 00) vernummerd in 1906 naar B 1624, 1625
kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 1127 (opp. 00 10 60) vernummerd in 1906 naar B 1624
kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 1128 (opp. 03 17 80) vernummerd in 1906 naar B 1624 - 1626
kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 1624 (opp. 00 26 50) vernummerd in 1926 naar B 1920
kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 1625 (opp. 00 11 00) vernummerd in 1926 naar B 1920
kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 1626 (opp. 03 06 90) ongewijzigd tot 1929
kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 1920 (opp. 00 37 50) ongewijzigd tot 1929
bron: www.tresoar.nl
 
minuutplan 1832 netteplan 1887
bron: www.tresoar.nl
 
eigendomsoverschrijvingen volgens het hypothekenregister
 
De ‘hypotheekregisters’ of ‘openbare registers’ vervullen evenals het kadaster een grote rol bij het garanderen van de rechtszekerheid bij de overdracht van onroerend goed. Waar het kadaster de toestand van een perceel weergeeft (iemand is eigenaar), constateren de openbare registers een verandering (iemand wordt eigenaar).
 
B 40 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: -- / --
B 41 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: -- / --
B 776 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 17 / 24
B 777 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 17 / 24
B 778 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 17 / 24
B 1126 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 17 / 24
B 1127 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 17 / 24
B 1128 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 17 / 24
B 1126 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 101/352-354 , 81/225 , 105/495
B 1127 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 101/352-354 , 81/225 , 105/495
B 1128 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 101/352-354 , 81/225 , 105/495
B 1624 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 105/743
B 1625 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 105/743
B 1626 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 105/743
B 1920 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: -- / --
 
17 / 24 = mr. Frederik Zacharias Reneman te Wijckel
101 / 352 = ??
101 / 353 = ??
101 / 354 = ??
81 / 225 = ??
105 / 495 = ??
105 / 743 =
bron: www.tresoar.nl
 
bron: www.hisgis.nl
In de rode cirkel op de topografische militaire kaart (TMK) uit 1864 de locatie van de boerderij.
 
bron: www.hisgis.nl
In de rode cirkel op de topografische kaart uit 1932 de locatie van de boerderij.
 
bewoners
huisnummering: 1813 - 1859 Wijckel 55; 1859 - 1890 Wijckel 101, 1890 - 1910 Wijckel 139; 1910 - 1920 Wijckel 195; 1921 - 1930 Wijckel 213; 1931 - 1953 Wijckel 238; 1953 - 1979 Wikelerdyk 62, 1979 - heden Jachtlustweg 51
   
volkstelling 1829
1829 ?
volkstelling 1840; huisnummer Wijckel 55
1840 Herre Luitjens Ykema
woningregister 1849 - 1859 blad 1055; huisnummer Wijckel 55
1849 - 1850 Pieter Waayer, zuivelboer ( * 24 september 1817 te Oudehaske); hoofd
1851- 1853 Hans Jelles de Vries, zuivelboer ( * 5 oktober 1800 te Sondel); hoofd
1853 - 1859 Abe Siezes van der Kerk, boer ( * 25 september 1811 te Doniaga); hoofd
woningregister 1859 - 1869 blad 40; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 40, huisnummer Wijckel 101
1859 - 1863 Abe Siezes van der Kerk, veehouder ( * 25 september 1811 te Doniaga) ; hoofd
1863 - 1865 Feike Roelofs Falkena, veehouder ( * 2 mei 1843 te Wijckel); hoofd
186? - 186? Yke Klazes Landsma, veehouder? ( * 29 januari 1800 te Westermeer); hoofd
186? - 1869 Stoffel Hielkes van der Gaast, veehouder ( * 22 oktober 1834 te Tjerkgaast); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 76; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 777, volgnummer 355
1869 - 1879 Stoffel Hielkes van der Gaast, veehouder ( * 22 oktober 1834 te Tjerkgaast); hoofd
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 246; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 1126
1880 - 1890 Wiebren Jans de Boer, landbouwer ( * 30 juni 1842 te Lemmer); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 163; huisnummer Wijckel 139
1890 - 1891 Sietske Thijsses de Jong, weduwe Jan Sybes de Boer, veehoudster ( * 28 april 1819 te Lemmer); hoofd
1891 - 1893 Titte W Beuckens, landbouwer ( * 21 juni 1863 te Oudemirdum); hoofd
1893 - 1900 Leffert Willems Beuckens, veehouder ( * 24 november 1856 te Wijckel); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 165 ; huisnummer Wijckel 139 / 195
1900 - 1906 Leffert Willems Beuckens, veehouder ( * 24 november 1856 te Wijckel); hoofd
1906 - 1910 Wiebren de Boer, veehouder ( * 29 juni 1863 te Nijemirdum); hoofd
register van huisnummering 1911 - 1920; huisnummer Wijckel 195
1910 - 1920 Wiebren de Boer
bevolkingsregister 1921 - 1930 A-B blad 107, huisnummer Wijckel 195
1911 - 1920 Wiebren de Boer, veehouder ( * 29 juni 1863 te Nijemirdum); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 202, huisnummer Wijckel 213
1921 - 1930 Wiebren de Boer, veehouder ( * 29 juni 1863 te Nijemirdum); hoofd
   
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 214; huisnummer Wijckel 238
1931 - 1939 Wiebren de Boer, veehouder ( * 29 juni 1863 te Nijemirdum); hoofd
   
 
1939 - 19??  
19?? - heden familie de Jong  
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 8 augustus 1905
 
 
<<< Nieuwsblad van Friesland van 19 juli 1905
 
Wiebren de Boer (1863-1949)
Hendrik de Boer (1902-1988)
 
 
bron: www.jachtlusthoeve.nl
De camping is gelegen achter de in 2006 gestopte melkveehouderij van de familie de Jong. De camping bevat 25 ruime plaatsen verdeeld over drie veldjes. Alle plekken zijn voorzien van stroom. Op het erf is voldoende parkeerruimte voor de auto’s.
 
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 19 oktober 2023 laatste wijziging: 19-10-2023