Jachtlustweg 55, Wijckel
 
google streetview mei 2022
 
eigenaren
 
Balk B 38 in 1832: Frederik Zacharias Reneman te Wijckel, legger Balk 213
 
kadastrale gegevens
 
Balk B 36 plaisierbos en laan in 1832
Balk B 37 tuin in 1832
Balk B 38 boomgaard in 1832
 
kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 36 (opp. 00 21 50) vernummerd in 1903 naar B 1602,1603
kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 37 (opp. 00 21 10) vernummerd in 1903 naar 1603
kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 38 (opp. 00 57 70) vernummerd in 1903 naar B 1600,1601,1603
kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 1600 (opp. 01 36 80) ongewijzigd tot 1929
kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 1601 (opp. 00 28 40) ongewijzigd tot 1929
kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 1602 (opp. 00 44 45) ongewijzigd tot 1929
kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 1603 (opp. 00 74 05) ongewijzigd tot 1929
 
minuutplan 1832 netteplan 1887
bron: www.tresoar.nl
 
eigendomsoverschrijvingen volgens het hypothekenregister
 
De ‘hypotheekregisters’ of ‘openbare registers’ vervullen evenals het kadaster een grote rol bij het garanderen van de rechtszekerheid bij de overdracht van onroerend goed. Waar het kadaster de toestand van een perceel weergeeft (iemand is eigenaar), constateren de openbare registers een verandering (iemand wordt eigenaar).
 
B 36 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 17/24
B 37 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 17/24
B 38 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 17/24
B 36 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 81/225 , 101/352-354 , 105/495
B 37 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 81/225 , 101/352-354 , 105/495
B 38 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 81/225 , 101/352-354 , 105/495
B 1600 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 109/223 , 111/345
B 1601 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 109/280 , 128/519 , 128/543
B 1602 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 85/75 , 104/247 , 76/120 , 118/608
B 1603 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 105/495 , 109/280 , 128/519 , 128/543
 
17 / 24 = mr Frederik Zacharias Reneman te Wijckel
81 / 225 = ??
101 / 352 = ??
101 / 353 = ??
101 / 354 = ??
105 / 495 = ??
109 / 223 = ??
111 / 345 = ??
109 / 280 = ??
128 / 519 = ??
128 / 543 = ??
85 / 75 = Jan Hermans Steinhorst te Balk
104 / 247 = Doede Bleeker te Balk
76 / 120 =
118 / 608 =
 
bron: www.hisgis.nl
In de rode cirkel op de topografische militaire kaart (TMK) uit 1864 is rond 1903 de woning gebouwd
 
bron: www.hisgis.nl
In de rode cirkel op de topografische kaart uit 1932 is rond 1903 de woning gebouwd
 
bewoners
huisnummering: 1900 - 1910 Wijckel 139a; 1910 - 1920 Wijckel 199; 1921 - 1930 Wijckel 218; 1931 - 1953 Wijckel 243; 1953 - ???? Wikelerdyk 52; 19?? - heden Jachtlustweg 55
  woning gebouwd tussen 1900 en 1910
   
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 200; huisnummer Wijckel 139a
190? - 1910 Christoffel Hendrik Meijer, tuinman ( * 19 januari 1854 te Wijckel); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 203; huisnummer Wijckel 199
1910 - 1920 Christoffel Hendrik Meijer, tuinman ( * 19 januari 1854 te Wijckel); hoofd
   
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 207, huisnummer Wijckel 218
1921 - 1930 Christoffel Hendrik Meijer, groentenkweker ( * 19 januari 1854 te Wijckel); hoofd
   
1930 - 1930 Rients Stegenga, tuinknecht ( * 25 juli 1911 te Follega); inwonend
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 219; huisnummer Wijckel 243
1931 - 1937 Christoffel Hendrik Meijer, groentenkweker ( * 19 januari 1854 te Wijckel); hoofd
1931 - 193? Anna Otter, huishoudster ( * 11 mei 1904 te Koudum); inwonend
1931 - 1935 Rients Stegenga, tuinknecht ( * 25 juli 1911 te Hemelum); inwonend
1933 - 1937 Hendrik Jan Keulen, tuinknecht ( * 20 april 1918 te Hemelum); inwonend
1935 - 1935 Jacob Gras, groentenkweker ( * 23 november 1891 te Koudum); inwonend
1935 - 1937 Gerrit Bremer, groentenkweker ( * 29 maart 1915 te Oudemirdum); inwonend
1937 - 1939 Willem Goosen Stoffels, groentenkweker ( * 10 maart 1913 te Witmarsum); hoofd
1937 - 1937 Hendrik Jan Wonink, groentenkweker ( * 13 maart 1913 te Wijhe); inwonend komend van Wijhe
1938 - 1939 Johannes Schotanus, groentenkweker ( * 11 oktober 1917 te Balk); inwonend met zijn vrouw Romkje Portijk
1939 - 1939 Harmen de Jong, tuinman ( * 11 december 1919 te Groningen); inwonend, komend van Nijmegen
 
1939 - 19??  
  Nolle Stegenga
  familie Mous
     
 
 
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
Aanvraag vergunning voor de bouw van een woning voor Christoffel Meijer te Wijckel. De tekeningen zijn niet gedateerd. De aanvraag staat zonder datum op de lijst met aanvragen van 1904.
tekeningen: voorgevel / zijgevel / plattegrond
 
bron: Nieuwsblad van Friesland van 31 januari 1938 bron: Nieuwsblad van Friesland van 3 april 1939
 
bron: Leeuwarder Courant van 16 maart 1967
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 19 oktober 2023 laatste wijziging: 20-10-2023