Jeen Hornstraweg 6
 
Jeen Hornstraweg 6
google streetview 2016
 
 
eigenaren
1832: Eldert Tietzes Roskam, tapper te Wijckel, legger Balk 221
bron: www.hisgis.nl
kadastrale gegevens
 
kadastraal perceel gemeente Balk sectie B nummer 463 in 1832, huis en erf
kadastraal perceel gemeente Balk sectie B nummer 462 in 1832, boomgaard
bron: www.hisgis.nl
 
kadastrale gemeente Balk sectie B 463 vernummerd in 1880 naar B 1223 en 1224
kadastrale gemeente Balk sectie B 462 vernummerd in 1880 naar B 1223, 1224 en 1225
kadastrale gemeente Balk sectie B 1223 vernummerd in 1887 naar B 1382, 1383, 1384
kadastrale gemeente Balk sectie B 1224 vernummerd in 1887 naar B 1382, 1383
kadastrale gemeente Balk sectie B 1225 vernummerd in 1887 naar B 1382
B 1382, 1383, 1384 ongewijzigd tot 1929
bron: www.tresoar.nl
Jeen Hornstraweg 6 Jeen Hornstraweg 6
minuutplan 1832 netteplan 1887
bron: www.tresoar.nl
B 462 en 463 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 5/244 , 46/154 , 83/134 , 90/295
B 1223,1224,1225 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 28/96
bron: www.tresoar.nl
 
Jeen Hornstraweg 6
bron: www.hisgis.nl
In de rode cirkel Jeen Hornstraweg 6 op de topografische militaire kaart uit 1864
 
bewoners
huisnummering: 1811 - 1859 Wijckel 9; 1859 - 1890 Wijckel 12; 1890 - 1910 Wijckel 16; 1910 - 1920 Wijckel 68, 1921 - 1930 Wijckel 75; 1931 - 1953 Wijckel 83; 1953 - 1979 Menno van Coehoornweg 5, 1979 - heden Jeen Hornstraweg 6
   
1817 Willem Harmens Asma, kastelein op Wijckel 9
1835 Eldert Tjietjes Roskam, kastelein, overleden op Wijckel 9
   
volkstelling 1840; huisnummer Wijckel 9
1840 Peeke Lutes Hoekstra, kastelein
woningregister 1849 - 1859 blad 966; huisnummer Wijckel 9
1849 - 1859 Aaltje Benjamins Stegenga, weduwe Eldert Tjietjes Roskam, tapster ( * 4 juli 1802 te Wijckel); hoofd
woningregister 1859 - 1869 blad 5; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 463, huisnummer Wijckel 12
1859 - 1869 Aaltje Benjamins Stegenga, weduwe Eldert Tjietjes Roskam, tapster ( * 4 juli 1802 te Wijckel); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 88; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 463, volgnummer 438
1869 - 1878 Aaltje Benjamins Stegenga, weduwe Eldert Tjietjes Roskam, tapster ( * 4 juli 1802 te Wijckel); hoofd
1879 - 1879 Thomas Ykes Ykema, kastelein ( * 12 april 1844 te Wijckel); hoofd
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 195; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 463
1880 - 1886 Thomas Ykes Ykema, kastelein ( * 12 april 1844 te Wijckel); hoofd, naar Joure
1880 - 1881 Fimke Laffra, dienstbode ( * 6 februari 1861 te Sloten)
1880 - 1890 Hette Hylkes Dijkstra ( * 5 april 1852 te Wijckel)
1882 - 188? Sijke Kortstra, dienstbode ( * 21 mei 1864 te Oppenhuizen)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 17; huisnummer Wijckel 16
1890 - 1899 Meinte Schilstra, hoofd der school ( * 9 december 1861 te Oosthem); hoofd
1899 - 1900 Rein van der Tol, hoofd der school ( * 21 augustus 1870 te Pingjum); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 21; huisnummer Wijckel 16 / 68
1900 - 1902 Rein van der Tol, hoofd der school ( * 21 augustus 1870 te Pingjum); hoofd
1902 - 1910 Jacob van der Tol, hoofd der school ( * 17 april 1863 te Pingjum); hoofd
register van huisnummering 1911 - 1920; huisnummer Wijckel 68
1910 - 1920 Jacob van der Tol, hoofd der school ( * 17 april 1863 te Pingjum); hoofd
register van huisnummering 1921 - 1930, huisnummer Wijckel 75
1921 - 1928 Jacob van der Tol, hoofd der school ( * 17 april 1863 te Pingjum); hoofd
1929 - 1930 Sjoerd Dijkstra, hoofd der school ( * 22 maart 1897 te Tzummarum); hoofd
register van huisnummering 1931 - 1939; huisnummer Wijckel 83
1931 - 1939 Sjoerd Dijkstra, hoofd der school ( * 22 maart 1897 te Tzummarum); hoofd
 
1939 - 195? Sjoerd Dijkstra, hoofd der school ( * 22 maart 1897 te Tzummarum); hoofd
   
  Wiebe Brouwer (Wiebe Perl)
   
     
herberg Het wapen van Gaasterland.
 
Op 30 november 1827 koopt herbergier Eeldert Tjietjes Roskam (vrijgezel) een huis, stalling, tuin en erf van Douwe Nicolaas Vlieg wonende te Wijckel gehuwd met Martje Rintjes van der Goot voor een bedrag van f 300,-
Hij trouwt, 35 jaar oud, op 14 november 1830 met Aaltje Benjamins Stegenga, 28 jaar oud.
kinderen:
Tjietje, geboren op 28 juli 1831 op Wijckel 9
Maike, geboren 20 september 1833 op Wijckel 9
 
bron: Leeuwarder Courant van 2 december 1831
 
Eldert Tjietjes Roskam overlijdt in 1835, 40 jaar oud.
Aaltje Benjamins Stegenga trouwt op 5 maart 1837 met Peeke Luitjens Hoekstra.
kinderen:
Luite, geboren op 23 juni 1837 op nummer 9 te Wijckel.
Joukje, geboren op 12 augustus 1839 op nummer 9 te Wijckel
Feikjen, geboren op 7 januari 1842 op nummer 9 te Wijckel
 
bron: Leeuwarder Courant van 5 oktober 1860
 
bron: Leeuwarder Courant van 15 oktober 1878
 
Aaltje Benjamins Stegenga overlijdt op 24 augustus 1878 te Wijckel, 76 jaar oud.
De erven van Aaltje Benjamins Stegenga verkopen op 11 oktober 1878 de herberg en het naastgelegen bouwterrein aan Otte Kornelis Bouwstra uit Harich voor een bedrag van f 2840,-. Omschreven als een huis en erf en een boomgaard.
De erven waren: dochter Maaike Elderts Roskam wonende te Wijckel, zoon Luite Peekes Hoekstra wonende te Harich, Johannes Wessels Kouwenhoven wonende te Rijs gehuwd met dochter Joukjen Peekes Hoekstra, Feikjen Peekes Hoekstra wonende te Wijckel.

Otte Cornelis Bouwstra wonende te Harich verkoopt op zijn beurt de herberg met boomgaard op 19 mei 1879 aan Thomas Ykema uit Wijckel voor een bedrag van f 3200,-.

 
Jeen Hornstraweg 6
bron: archief grietenij en gemeente Gaasterland 1816-1936 toegang 1048
Lijst van localilteiten waar op 1 mei 1881 en op 1 november 1881 sterke drank in het klein verkocht werd in de gemeente Gaasterland.
 
 
bron: archief grietenij en gemeente Gaasterland 1816-1936 toegang 1049
Register der vergunningen tot verkoop sterke drank in het klein in de gemeente Gaasterland 1882 - 19??
 
De Drankwet 1881
In 1881 werd uiteindelijk de eerste Drankwet aangenomen, de wet tot beteugeling van het misbruik van sterke drank. In deze wet werd openbare dronkenschap en de verkoop van sterke drank aan kinderen onder 16 jaar strafbaar gesteld. Ook werd bepaald dat uitspanningen waar sterke drank verkocht werd een vergunning moesten vragen bij de gemeente. Aan het aantal te verlenen vergunningen werd een maximum verbonden, afhankelijk van het aantal inwoners in een gemeente. Over de verkoop en de consumptie van bier en wijn werd in de wet niet gesproken.
bron: www.isgeschiedenis.nl
 
Tot 1 januari 1886 staat Thomas Ykema hier achter de tap.
Daarna werd het de woning voor de schoolmeesters van de in 1885 gebouwde Openbare Lagere School.
Waarschijnlijk is de huidige woning gebouwd rond 1887.
bron: Ei sjuch it doarpke Wikel....blz. 123-124
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 30-05-2019