Jeen Hornstraweg 7
 
luchtfoto
foto 248-001 beschikbaar gesteld door de familie Terpstra
Een luchtfoto van de boerderij rond 1951 gezien vanaf de zijde van de Jeen Hornstraweg. Van het zandpad dat ten tijde van de bouw van de boerderij liep vanaf de overgang van de huidige Jachtlustweg / Menno van Coehoornweg op de Bargebek tot voorbij de boerderij richting de huidige camping De Jerden bij Sloten, is niets meer te zien.
 
minuutplan 1832
bron: www.hisgis.nl
De digitale kadastrale kaart van 1832 (minuutplan) met als inzet googlemaps van 2009. Het lichtgroene deel is het perceel Balk B 448 waarop aan de noordzijde tegen het zandpad de boerderij is gebouwd.
 
De eerste bewoners van de boerderij waren Roelof Feikes Falkena en zijn vrouw Jacobje (n) Hanzes de Wilde. Ze trouwden 18 mei 1838. Hun eerste dochter Eeuw werd geboren op 11 maart 1839 in Sondel, dus niet in Wyckel. Dat zou kunnen betekenen dat de boerderij nog niet klaar was op 11 maart 1839.
In het bevolkingsboek van december 1839 staat dat op Wyckel nummer 7,  vier personen woonden, de boer en boerin en het meisje Eeuw van 9 maanden; de dienstmeid stond ook ingeschreven op nummer 7 Okkje Gerrits Walstra 15 jaar oud. Het kleine meisje Eeuw is helaas maar 4 jaar geworden. Ze kregen later nog vier kinderen,
Eeuw Roelofs Falkena geboren op 11 maart 1839 nummer 7 te Wijckel. Overleden op 8 maart 1844 op nummer 3 te Wijckel.

Gettje Roelofs Falkena geboren op 21 januari 1841 op nummer 7 te Wijckel. Overleden op 15 juni 1919.
Feike Roelofs Falkena geboren op 2 mei 1843 op nummer 7 te Wijckel. Overleden op 22 december 1876.
Levenloze dochter geboren op 12 februari 1846 op nummer 3 te Wijckel.
Hans Roelofs Falkena geboren op 24 mei 1847 te Wijckel. Overleden op 19 juli 1935.
Kornelis Roelofs Falkena geboren op 2 december 1850 te Wijckel. Overleden op 12 januari 1893 te Wijckel.

Hun jongste zoon Cornelis Falkena trouwde op 16 mei 1878 met Johanneske Douma; zij kregen een dochter Sibbeltje geboren 17 mei 1879 en een zoon Roelof Cornelis Falkena geboren 17 december 1882.
 
netteplan 1887
bron: Tresoar
Het kadastrale netteplan uit 1887 met de boerderij (perceel B 835) liggend aan het zandpad (perceel B 450).
 
familie Falkena
foto 248-002 beschikbaar gesteld door de familie Terpstra
De dochter Sibbeltje staat op de foto gemaakt ± 1905 met haar man Brant Schilstra en hun twee kinderen Cornelis 30 mei 1899 en Johanneske 20 april 1902, hun zusje Catarina geboren 1900 is gestorven toen ze twee jaar oud was. Sibbeltje Falkena is zelf ook maar 30 jaar oud geworden.

Brant Schilstra trouwde 20 oktober 1910 voor de 2e keer met Hinke de Boer, ze kregen samen nog vier kinderen; Catarina 29 november 1911, Douwe 17 juni 1913, Antje 17 mei 1916 en Aaltje 24 januari 1920.           

Douwe Schilstra volgde z’n vader Brant op als boer, 26 april 1945 trouwde hij met Janke Miedema, ze kregen drie dochters;  Akke, Hinke en Iepie.

In november 1979 werd de boerderij met 10 hectare land gekocht door de familie Bouke en Corrie Terpstra – v.d. Sluis; ze boerden hier tot 1989 met drie van hun zeven kinderen. Zoon Kees Terpstra nam het stokje over en trouwde met Hinke Valk op 20 april 1989. Ze wonen nog op de boerderij met hun dochter Jannie. De koeien hebben inmiddels plaats gemaakt voor schapen, kippen en katten.
gegevens en foto's familie Terpstra
pagina in bewerking
Watze Sipkes Schilstra 1833 - 1843
Roelof Falkena 1844 - 1878
Cornelis Falkena 1878 - 1893
Otte Roelofs Bouwstra 1895 - 1909
Brant Schilstra 1909 - 1945
Douwe Schilstra 1945 - 1979
Bouke Terpstra 1979- 1989
Kees Terpstra 1989 - heden
 
 
 
google streetview 2016
 
 
bron: archief gemeente Gaasterland
 
 
eigenaren
1832: weduwe Nicolaas Vlieg legger Balk 287
 
 
 
Balk B 448;weiland in 1832
bron: www.hisgis.nl
kadastrale gemeente Balk sectie B 448 vernummerd in 1849 naar B 835 en 836
kadastrale gemeente Balk sectie B 835 en 836 ongewijzigd tot 1929
bron: www.tresoar.nl
   
minuutplan 1832 netteplan 1887
bron: www.tresoar.nl
B 448 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 1 / 34
B 835 en 836 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 1 / 34
B 835 en 836 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 115 / 499
bron: www.tresoar.nl
 
Jeen Hornstraweg 7
bron: www.hisgis.nl
In de rode cirkel Jeen Hornstraweg 7 op de topografische militaire kaart uit 1864
 
bewoners Jeen Hornstraweg 7
huisnummering: 1849 - 1910 Wijckel 3; 1910 - 1920 Wijckel 45; 1921 - 1930 Wijckel 52; 1931 - 1953 Wijckel 63; 1953 - 1979 Jeen Hornstraweg 5; 1979 - heden Jeen Hornstraweg 7
   
 
1840  
bevolkingsregister 1849 - 1859 blad 955; huisnummer Wijckel 3
1849 - 1859 Roelof Feikes Falkena, zuivelboer ( * 19 november 1813 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
woningregister 1859 - 1869 blad 1 ; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 835, huisnummer Wijckel 3
1859 - 1869 Roelof Feikes Falkena, veehouder ( * 19 november 1813 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 86; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 835, volgnummer 429
1869 - 1879 Roelof Feikes Falkena, veehouder ( * 19 november 1813 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
1869 - 1879 Kornelis Roelofs Falkena, veehouder ( * 6 oktober 1850); hoofd vanaf 1878
woningregister 1880 - 1890 blad 209; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 835
1880 - 1890 Kornelis Roelofs Falkena, veehouder ( * 6 oktober 1850); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 4; huisnummer Wijckel 3
1890 - 1895 Kornelis Roelofs Falkena, veehouder ( * 6 oktober 1850); hoofd
1895 - 1900 Otte Roelofs Bouwstra, veehouder ( * 20 juni 1843 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 4; huisnummer Wijckel 3 / Wijckel 45
1900 - 1909 Otte Roelofs Bouwstra, veehouder ( * 20 juni 1843 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
1909 - 1910 Brant Hendriks Schilstra, veehouder ( * 1 september 1876 te Sondel); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 S blad 16; huisnummer Wijckel 45
1911 - 1920 Brant Hendriks Schilstra, veehouder ( * 1 september 1876 te Sondel); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 46, huisnummer Wijckel 52
1921 - 1930 Brant Hendriks Schilstra, veehouder ( * 1 september 1876 te Sondel); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 53; huisnummer Wijckel 63
1931 - 1939 Brant Hendriks Schilstra, veehouder ( * 1 september 1876 te Sondel); hoofd
 
1939 - 19??  
     
 
pagina in bewerking
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 20-04-2020