Jeen Hornstraweg 8
 
google streetview 2016
Balk B 462 boomgaard in 1832, eigenaar Eldert Tietzes Roskam tapper te Wijckel; Balk B 1383 in 1887
kadastrale gegevens: minuutplan 1832 / netteplan in 1887
 
 
pagina in bewerking
 
Openbare Lagere School
 
hoofdonderwijzer Gerrit van Loon
 
bron: Leeuwarder Courant van 20 juni 1885
 
hoofdonderwijzer Meinte Schilstra
 
 
 
 
hoofdonderwijzer Rein van der Tol
 
 
hoofdonderwijzer Jacob van der Tol
 
bron: Ei sjuch it doarpke Wikel....blz. 107
 
Christelijke Nationale School
 
bron: Leeuwarder Nieuwsblad van 30 maart 1929
 
foto beschikbaar gesteld door Ita de Regt, een kleindochter van ds. Louwerse.
 
 
 
 
gebouw "Irene"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bewoners
huisnummers: 1890 - 1910 Wijckel ; 1910 - 1920 Wijckel , 1921 - 1930 Wijckel ; 1931 - 1953 Wijckel 82; 1953 - 1979 Menno van Coehoornweg 3, 1979 - heden Jeen Hornstraweg 8
   
   
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad ; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 1383
1885 - 1890 niet genoemd in register
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad; huisnummer Wijckel 16
1890 - 1900 niet genoemd in register
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad; huisnummer Wijckel 16
1900 - 1910 niet genoemd in register
register van huisnummering 1911 - 1920; huisnummer Wijckel 67
1910 - 1920 Openbare Lagere School
register van huisnummering 1921 - 1930, huisnummer Wijckel 74
1921 - 1929 Openbare Lagere School
1929 - 1930 Bijzondere school
register van huisnummering 1931 - 1939; huisnummer Wijckel 82
1931 - 1939 Bijzondere school
 
1939 - 19??  
     

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 6-06-2019