Wijckel, Jeen Hornstraweg 9
 
google streetview oktober 2023
 
foto 246-007 beschikbaar gesteld door Hinke Terpstra
De woning rond 1965
 
 
eigenaren
 
1832: erven Jan Janus Visser te Sloten, legger Balk 276
 
kadastrale gegevens
 
Balk B 443; weiland in 1832
Balk B 444; moestuin in 1832
Balk B 445; huis en erf in 1832
bron: www.hisgis.nl
 
kadastrale gemeente Balk sectie B 443 (opp. 00 26 20) vernummerd in 1849 naar B 837
kadastrale gemeente Balk sectie B 444 (opp. 00 11 60) vernummerd in 1849 naar B 837
kadastrale gemeente Balk sectie B 445 (opp. 00 07 80) vernummerd in 1849 naar B 837
kadastrale gemeente Balk sectie B 837 (opp. 00 07 80) vernummerd in 1880 naar B 1215 en 1216
kadastrale gemeente Balk sectie B 1215 (opp. 00 12 30) ongewijzigd tot 1929
kadastrale gemeente Balk sectie B 1216 (opp. 02 68 30) ongewijzigd tot 1929
bron: www.tresoar.nl
 
minuutplan 1832 netteplan 1887
bron: www.tresoar.nl
 
eigendomsoverschrijvingen volgens het hypothekenregister
 
De ‘hypotheekregisters’ of ‘openbare registers’ vervullen evenals het kadaster een grote rol bij het garanderen van de rechtszekerheid bij de overdracht van onroerend goed. Waar het kadaster de toestand van een perceel weergeeft (iemand is eigenaar), constateren de openbare registers een verandering (iemand wordt eigenaar).
 
B 443 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: -- / --
B 444 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: -- / --
B 445 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: -- / --
B 837 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: -- / --
B 1215 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: -- / --
B 1216 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: -- / --
B 1215 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 54/179 , 115/499
B 1216 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 115/499
bron: www.tresoar.nl
 
54 / 179 = ??
115 / 499 = ??
 
bron: www.hisgis.nl
In de rode cirkel op de topografische militaire kaart (TMK) uit 1864 is rond 1880 de huidige woning gebouwd.
 
bron: www.hisgis.nl
In de rode cirkel op de topografische kaart uit 1932 is rond 1880 de huidige woning gebouwd.
 
bewoners
huisnummering: 1829 - 1840 Wijckel 3, ------ 1880 - 1910 Wijckel 2a; 1910 - 1920 Wijckel 48; 1921 - 1930 Wijckel 55; 1931 - 1953 Wijckel 65; 1953 - 1979 Jeen Hornstraweg 7; 1979 - Jeen Hornstraweg 9
   
volkstelling 1829; blad huisnummer Wijckel 3
1829 Jan Cornelis Melcherts, boer
periode 1830 - 1840; huisnummer Wijckel 3
1833 Sytske, dochter van Watze Sipkes Schilstra en Sytske Hendriks Rinzema geboren op nummer 3
1836 Hendrik, zoon van Watze Sipkes Schilstra en Sytske Hendriks Rinzema geboren op nummer 3
1837 Baukje, dochter van Watze Sipkes Schilstra en Sytske Hendriks Rinzema geboren op nummer 3
1839 Hendrikjen, dochter van Watze Sipkes Schilstra en Sytske Hendriks Rinzema geboren op nummer 3
volkstelling 1840; huisnummer Wijckel 3
1840 Watse Sipkes Schilstra, huisman
periode 1841 - 1849; huisnummer Wijckel 3
1841 Sipke, zoon van Watze Sipkes Schilstra en Sytske Hendriks Rinzema geboren op nummer 3
 
1849 boerderij gesloopt rond 1849
   
   
1880 huidige woning is gebouwd rond 1880
bevolkingsregister 1880 - 1890 kadastrale gemeente Balk sectie B nummer ??, blad 265
1880 - 1883 Roelof Feikes Falkena, ( * 7 november 1813 te ); hoofd
1880 - 1890 Jacobje Baaima, weduwe Roelof Falkena ( * 21 juli 1838 te Oudemirdum); hoofd vanaf 1883
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 3; huisnummer Wijckel 2a
1890 - 1900 Jacobje Baaijma, weduwe Roelof Falkena ( * 21 juli 1838 te Oudemirdum); hoofd
1890 - 1900 Froukje Langeraap, werkmeid ( * 25 september 1845 te Sloten frl.); inwonend
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 3; huisnummer Wijckel 2a / 48
1900 - 1910 Jacobje Baaijma, weduwe Roelof Falkena ( * 21 juli 1838 te Oudemirdum); hoofd
190? - 190? Frouwkje Langeraap, dienstbode ( * 25 september 1845 te Sloten frl.); inwonend
register van huisnummering 1911 - 1920 blad ; huisnummer Wijckel 48
1911 - 1911 Jacobje Baaima, weduwe Falkena
1911 - 1920 Watze Hepkema
bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 31, huisnummer Wijckel 48
1911 - 1911 Jacobje Baaijma, weduwe Roelof Falkena ( * 21 juli 1838 te Oudemirdum); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 39, huisnummer Wijckel 48
1911 - 1920 Watze Hepkema, veehouder ( * 13 februari 1850 te Oudeschoot); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 49, huisnummer Wijckel 55
1921 - 1930 Antje Sietsma, weduwe Watze Hepkema, zonder beroep ( * 11 oktober 1852 te Sint Nicolaasga); hoofd
1921 - 1921 Johanna van der Goot, dienstbode ( * 29 april 1902 te Sloten frl.); inwonend
1921 - 1922

Anna Catharina Bakker, dienstbode ( * 27 april 1903 te Sloten frl.); inwonend

1922 - 1924 Johanna van der Goot, dienstbode ( * 27 april 1903 te Sloten frl.); inwonend
1925 - 1925 Antje Klijnstra, dienstbode ( * 27 december 1904 te Sloten frl.); inwonend
1926 - 1930 Akke de Vries, dienstbode ( * 27 mei 1904 te Oudemirdum); inwonend
1930 - 1930 Grietje Strampel, dienstbode ( * 9 oktober 1911 te Ruigahuizen); inwonend
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 55: huisnummer Wijckel 65
1931 - 1939 Antje Sietsma, weduwe Watze Hepkema, zonder beroep ( * 11 oktober 1852 te Sint Nicolaasga); hoofd
1931 - 1932 Grietje Strampel, dienstbode ( * 9 oktober 1911 te Ruigahuizen); inwonend
1933 - 1938 Aaltje van Strien, dienstbode ( * 5 januari 1901 te Oudega HON); inwonend
1938 - 1939 Luutske Bakker, dienstbode ( * 26 oktober 1880 te Langweer); inwonend
 
1939 -  
   
2004 - heden familie Boersma
     
 
 
Waarschijnlijk was Belgisch vluchteling Alfons Frans van 1914-1917 geinterneerd bij de familie Hepkema in Wijckel. Hij laat in ieder geval zijn naam achter op het dakhout van de woning aan de huidige Jeen Hornstraweg 9 in Wijckel.
Op 7 februari 1916 wordt de zoon Leopold René geboren van de 30 jarige Alpons Frans, timmerman, en zijn vrouw Joanna Theresia Verboven. Beiden afkomstig uit St. Anthonius Brecht.
 
bron: Nieuwsblad van Friesland; Hepkema's van 17 januari 1917
Rentenierend boer Watze Tjebbes Hepkema en zijn vrouw Antje Sietzes Sietzema kopen de woning in 1911 van Jacobjen Jacobs Baayma (weduwe van Roelof Feikes Falkena) Ze laten de woning in 1912 verbouwen. Daarvoor was Watze Hepkema boer op "Zorgvliet" in Wijckel.
 
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 11 november 2023 laatste wijziging: 12-11-2023