Wijckel, Lynbaen 24
 
google streetview 2010
 
foto 383-001 beschikbaar gesteld door Diks Haagsma
De boerderij met schuren aan de Lynbaen 24 te Wijckel rond 1960.
 
eigenaren
 
1832: erven Douwe Lubberts Visser, landbouwer te Wijckel, legger Balk 273
 
kadastrale gegevens
 
Balk B 173; weiland in 1832
Balk B 174; boomgaard in 1832
Balk B 175; huis en erf in 1832
bron: www.hisgis.nl
kadastrale gemeente Balk sectie B 173 (opp. 01 21 00) vernummerd in 1876 naar B 1129
kadastrale gemeente Balk sectie B 174 (opp. 00 10 70) vernummerd in 1876 naar B 1130
kadastrale gemeente Balk sectie B 175 (opp. 00 07 20) vernummerd in 1876 naar B 1130
kadastrale gemeente Balk sectie B 1129 (opp. 01 23 60) vernummerd in 1991 naar B 1419
kadastrale gemeente Balk sectie B 1419 (opp. 01 23 60) komt uit B 172, B 176 en B 1129
kadastrale gemeente Balk sectie B 1130 (opp. 00 18 90) ongewijzigd tot 1928
kadastrale gemeente Balk sectie B 1419 (opp. 02 99 10) ongewijzigd tot 1928
bron: www.tresoar.nl
minuutplan 1832 netteplan 1887
bron: www.tresoar.nl
 
eigendomsoverschrijving volgens het hypothekenregister
 
De ‘hypotheekregisters’ of ‘openbare registers’ vervullen evenals het kadaster een grote rol bij het garanderen van de rechtszekerheid bij de overdracht van onroerend goed. Waar het kadaster de toestand van een perceel weergeeft (iemand is eigenaar), constateren de openbare registers een verandering (iemand wordt eigenaar).
 
B 173 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 7/181 , 13/97 , 28/88 , 14/191 , 38/80 , 72/9 , 72/11 , 72/13
B 174 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 7/181 , 13/97 , 28/88 , 14/191 , 38/80 , 72/9 , 72/11 , 72/13
B 175 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 7/181 , 13/97 , 28/88 , 14/191 , 38/80 , 72/9 , 72/11 , 72/13
B 1129 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 7/181 , 13/97 , 28/88 , 14/191 , 38/80 , 72/9 , 72/11 , 72/13
14/45 , 21/133 , 33/84
B 1130 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 7/181 , 13/97 , 28/88 , 14/191 , 38/80 , 72/9 , 72/11 , 72/13
14/45 , 21/133 , 33/84
B 1130 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 101/243 , 104/393 , 122/145 , 122/146
B 1419 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 101/243 , 104/393 , 122/145 , 122/146
bron: www.tresoar.nl
 
7 / 181 = ?
13 / 97 = ?
28 / 88 = ?
14 / 191 = ?
38 / 80 = ?
72 / 9 = ?
72 / 11 = ?
72 / 13 = ?
14 / 45 = jonkheer Gerard Regnier Gerlacius van Swinderen te Rijs
21 / 133 = ?
33 / 84 = ?
101 / 243 = ?
104 / 393 = ?
122 / 145 = waarschijnlijk Wijmer Haagsma
122 / 146 = waarschijnlijk Bendiks Haagsma
 
bron: www.hisgis.nl
In de rode cirkel Lynbaen 24 op de topografische militaire kaart (TMK) uit 1864
 
bron: www.hisgis.nl
In de rode cirkel Lynbaen 24 op de topografische kaart uit 1932
 
bewoners Lynbaen 24
huisnummering: 18?? - 1859 Wijckel 43; 1859 - 1890 Wijckel 73; 1890 - 1910 Wijckel 120; 1911 - 1920 Wijckel 172; 1921 - 1930 Wijckel 191; 1931 - 1953 Wijckel 218; 1953 - 1979 Delbuursterweg 26; 1979 - heden Lynbaen 24
   
volkstelling 1829; huisnummer Wijckel 43
1829 Lubbert Douwes Visser, boer
volkstelling 1840; huisnummer Wijckel 43
1840 Lubbert Douwes Visser, boer
woningregister 1849 - 1859 blad 1027; huisnummer Wijckel 43
1849 - 1850 Bote Waltes de Vries, bouw- en zuivelboer ( * 16 september 1822 te Wijckel); hoofd
1850 - 1851 Abe Siezes van der Kerk, zetboer ( * 26 september 1811 te Doniaga); hoofd
1851 - 1859 Ane Doedes Jaarsma, boer ( * 14 april 1820 te Heeg); hoofd
woningregister 1859 - 1869 blad 30; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 175; huisnummer Wijckel 73
1859 - 1860 Ane Doedes Jaarsma, boer ( * 14 april 1820 te Heeg); hoofd
1861 - 1866 Jantje A. Wierstra ( * 11 november 1828 te Harich); hoofd
1866 - 1869 Epke Sietzes Leenstra ( * 20 juni 1830 te Sint Nicolaasga); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 78; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 175; volgnummer 373
1869 - 1879 Epke Sietzes Leenstra, veehouder ( * 20 juni 1830 te Sint Nicolaasga); hoofd
1874 - 1874 Rintje Jans Schutter, ? ( * 24 april 1848 te Wijckel); hoofd?
bevolkingsreregister 1880 - 1890 blad 246; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 1130
1880 - 1890 Egge Luitjens Mulder, landbouwer ( * 31 augustus 1839 te Sondel); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 142; huisnummer Wijckel 120
1890 - 1890 Igge Luitjens Mulder, landbouwer ( * 31 augustus 1839 te Sondel); hoofd
1890 - 1894 Rein Harmens de Lange, veehouder ( * 15 mei 1823 te Sondel); hoofd
1894 - 1896 Klaas M. Zonneveld, veehouder ( * 17 juni 1840 te); hoofd
1896 - 1899 Sijtze Adolf Swarts, veehouder ( * 14 september 1866 te Leeuwarden); hoofd
1899 - 1900 Douwe M. de Vries. veehouder ( * 7 augustus 1852 te Sondel); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 145; huisnummer Wijckel 120 / 172
1900 - 1902 Douwe M. de Vries. veehouder ( * 7 augustus 1852 te Sondel); hoofd
1902 - 190? Gatze de Boer, veehouder ( * 5 april 1848 te Idzega); hoofd
190? - 1910 Foppe Kok, veehouder ( * 2 februari 1872 te Wijckel); hoofd
register van huisnummering 1911 - 1920 blad ?; huisnummer Wijckel 172
1911 - 1917 Foppe Kok
1917 - 1920 Jelmer de Groot
1920 - 1920 Wijmer en Bendiks Haagsma
bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 38, huisnummer Wijckel 172
1911 - 1917 Foppe Kok, veehouder ( * 2 februari 1872 te Wijckel); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 38, huisnummer Wijckel 172
1917 - 1920 Jelmer de Groot, koemelker ( * 27 juni 1879 te Oosterzee); hoofd, van Heeg, naar Nijland
 
   
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 180, huisnummer Wijckel 191
1921 - 1930 Bendiks Haagsma, veehouder ( * 25 maart 1896 te Jutrijp); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 193; huisnummer Wijckel 218
1931 - 1939 Bendiks Haagsma, veehouder ( * 25 maart 1896 te Jutrijp); hoofd
 
1939 - 1965 familie Haagsma
     
 
 
foto 383-002 beschikbaar gesteld door Diks Haagsma
 
bron: Leeuwarder Courant van 11 september 1965
 
foto 383-006 beschikbaar gesteld door Diks Haagsma
 
bron: Leeuwarder Courant van 28 december 1966
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 31 oktober 2022 laatste wijziging: 13-10-2023