Wijckel, Lytse Jerden 4
 
 
google streetview 2016
 
bron: 325-008 foto beschikbaar gesteld door Froukje de Jong
Achter het bos staat er bij deze foto uit het album van de familie Spoelstra. Hier woonde het gezin van Pieter Spoelstra en Idskjen Kortekamp
 
eigenaren
1832: Frederik Zacharias Reneman te Wijckel, legger Balk 213
 
 
kadastrale gegevens
 
Balk B 341; huis en erf in 1832
Balk B 342; boomgaard in 1832
Balk 343: weiland in 1832
bron: www.hisgis.nl
kadastrale gemeente Balk sectie B 341 en 342 vernummerd in 1886 naar B 1357 en 1358
kadastrale gemeente Balk sectie B 343 vernummerd in 1886 naar B 1358
onwijzigd tot 1929
 
bron: www.tresoar.nl
minuutplan 1832 netteplan 1887
bron: www.tresoar.nl
B 341, 342 en 343 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1156: -/-
B 341, 342 en 343 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1157: -/-
B 1357 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 101/ 352-354 , 81/225 , 105/495 , 112/164
B 1358 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 81/225 , 101/ 352-354 , 105/495 , 112/164
bron: www.tresoar.nl
 
101/352 = ?
101/353 = ?
101/354 = ?
81/225 = ?
105/495 = ?
112/164 = ?
 
bron: www.hisgis.nl
In de rode cirkel Lytse Jerden 4 op de topografische militaire kaart uit 1864
 
bewoners Lytse Jerden 4
huisnummering: 1849 - 1859 Wijckel 33; 1859 - 1890 Wijckel 52; 1890 - 1910 Wijckel 72; 1910 - 1920 Wijckel 37; 1921 - 1930 Wijckel 44; 1931 - 1953 Wijckel 54; 1953 - 1979 Menno van Coehoornweg 16 ; 1979 - 19?? Meerenstein 1 ; 19?? - heden Lytse Jerden 4
   
 
   
volkstelling 1829; huisnummer Wijckel
   
volkstelling 1840; huisnummer Wijckel
   
woningregister 1849 - 1859 blad 1012; huisnummer Wijckel 33
1849 - 1859 Jolle Wiarda, zuivelboer ( * 6 mei 1824 te Balk); hoofd
1849 - 1859 Aurelia Wiarda, zuster, boerin ( * 27 september 1812 te Sloten Frl);
woningregister 1859 - 1869 blad ; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 341; huisnummer Wijckel 52
1859 - 1859 Jolle Wiarda, ? ( * 1829 te Balk); hoofd
1859 - 1860 Arendje Johannes Wierda, weduwe Jentje Jolles Wiarda, veehoudersche ( * 20 sep. 1784 te Tjerkgaast) hoofd
1862 - 1860 Klaas van de Wetering, ( * 2 februari 1835 te Tjerkgaast); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 85; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 341; volgnummer 417
1869 - 1879 Sipke Watzes Schilstra, veehouder ( * 29 oktober 1841 te Wijckel); hoofd
bevolkingsreregister 1880 - 1890 blad 183; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 341
1880 - 188? Sipke Watzes Schilstra, zonder beroep ( * 29 oktober 1841 te Wijckel); hoofd
188? - 1890 Sjoerd Willems Kortekamp, ? ( * 30 september 1835 te Heeg); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 83; huisnummer Wijckel 72
1890 - 1897 Evertje Haringsma, weduwe van Geert Ferdinants, ? ( * 9 april 1843 te Harich); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 84; huisnummer Wijckel 72 / 37
1900 - 1910 Pieter Spoelstra, werkman ( * 17 juli 1870 te Sondel); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 S blad 123; huisnummer Wijckel 37
1911 - 1920 Pieter Spoelstra, arbeider ( * 17 juli 1870 te Sondel); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 41, huisnummer Wijckel 44
1921 - 1930 Pieter Spoelstra, koemelker en arbeider ( * 17 juli 1870 te Sondel); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 48; huisnummer Wijckel 54
1931 - 1939 Pieter Spoelstra, veehouder ( * 17 juli 1870 te Sondel); hoofd
 
1939 - 19??  
     
 
 
 
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 6 maart 2023 laatste wijziging: 6-03-2023