Menno van Coehoornweg 15 en 17 (1953)
 
google streetview 2016
 
Balk B 277 in 1832, Balk B 277 in 1887
kadastrale gegegvens: minuutplan 1832 / netteplan 1887
eigenaar in 1832: erven Sake Meines Pol(le)boer
 
Menne van Coehoornweg
foto 223-024 beschikbaar gesteld door Lineke de Vries
Op de foto de woning die gestaan heeft tegenover de Hervormde kerk in Wijckel. Het huis is afgebroken door aannemer Bauke Visser uit Wijckel rond 1953. De laatste bewoners van het rechterdeel waren Jaap en Janke Klijnsma en van het linker deel Willem en Trijntje ten Brink. Daarvoor woonde er de familie Hans Hoekstra. Hij verkocht vis. Daarnaast woonde Ieke Jongstra, in de volksmond heette ze “Alde Ieke”. Ze kwam af en toe bij de familie Wildschut om sokken en andere gebreide kledingstukken te stoppen. In de nacht van 17 op 18 maart 1947 is zij verdronken. Komend van een jaarfeest uit Balk is zij vanwege de duisternis van de weg geraakt bij de splitsing Sanmar-Heerenhoogweg. De volgende ochtend is ze door een voorbijganger in de sloot gevonden. 
Nog een kleine anekdote over de sloop van de woning. Taeke Postma, werknemer bij aannemer Visser, mocht op een zondagochtend de antieke tegeltjes uit de oude woning halen. Het waren lange werkweken in die tijd. Hij was echter vergeten om de organist in de kerk assisteren met  “poestetraepjen”.
 
 
De erven Sake Meines Pol(le)boer waren in 1832 eigenaar van het pand. Sake Meines Polleboer (1778-1825) trouwt op 17 juli 1803 te Wijckel met Sjieuwke Botes Nijdam (1772-1827). Ze vestigen zich in Oldelamer waar Grietje (1804) en Meine (1806) worden geboren. Rond 1810 vertrekken ze naar Wijckel waar dochter Geertje (1811) wordt geboren. Sake overlijdt in 1825 op nummer 20 te Wijckel.
Meine Sakes Polleboer (1806 te Oldelamer -1874 te Wijckel) was schoenmaker in Wijckel. Van 1849 - 1853 woonden hij en zijn vrouw op huisnummer 30, dat was de schoolmeesterswoning (Menno van Coehoornweg 4) naast de kerk.
 
Meine Polleboer
bron: Leeuwarder Courant van 19 maart 1850
 
Volgens het woningregister van Wijckel periode 1880-1890 woonden Bokke de Vries (1844-1935) op 12 mei 1871 getrouwd in de gemeente Hemelumer Olderferd met Roelofke Bouwstra (1851-????) op dit adres. Samen met hun dochters Akke (*15 febr 1873) en Wiepkje (*4 juli 1876)
 
Yke Jongstra - Molenaar
bron: Heerenveensche Koerier van 21 maart 1947
Yke Oenema (1888-1947) trouwde in 1921 met Anne Jongstra (1878-1938)
 
plein
de huidige (2012) situatie
 
Weromsjen yn Gaasterlân aflevering 74
27 juli 2012: Reactie van mevrouw F. Ottema uit Talma Hiem: de naam Teake Postma niet juist kan zijn. Er was wèl een Teake van der Wèrf, maar die heeft nooit bij Bauke Visser gewerkt en die zou het “poestetraepjen” nooit hebben vergeten. Dat vond hij prachtig om te doen, zodat hij het erg spijtig vond dat op een gegeven moment een electrische poestetraeper werd geïnstalleerd. Overigens groeiden de families Postma en van der Werf dichtbij elkaar en met elkaar op in Wijckel, met familieverbanden over en weer, zodat er misschien gemakkelijk verwarring tussen personen heeft kunnen ontstaan. Hoe het daarom precies wèl is geweest kan ik niet meer achterhalen, maar er zal wel een kern van waarheid in zitten;  het was in ieder geval een mooi verhaal.
 
bewoners
huisnummering: 1813 - 1859 Wijckel ?; 1859 - 1890 Wijckel 44; 1890 - 1910 Wijckel 62; 1910 - 1920 Wijckel 110, 1921 - 1930 Wijckel 126; 1931 - 1953 Wijckel 137; 1953 - sloop Menno van Coehoornweg 15 / vervallen
   
volkstelling 1840
1840  
woningregister 1849 - 1859 blad 1003; huisnummer Wijckel 29
1849 - 1859 Grietje Easgers Terpstra, weduwe Harmen Jacobs Jongsma, winkeliersche ( * 1808 te Wijckel); hoofd
woningregister 1859 - 1869 blad 19; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 277, huisnummer Wijckel 44
1859 - 1861 Grietje Easgers Terpstra, weduwe Harmen Jacobs Jongsma, winkeliersche ( * 1808 te Wijckel); hoofd
1859 - 1869 Bouwe Marcus Bouwman, arbeider ( * 29 juli 1843 te Sondel); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 93; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 277, volgnummer 462
1869 - 1870 Bouwe Marcus Bouwman, arbeider ( * 29 juli 1843 te Sondel); hoofd
1870 - Rienk Jans Brouwer, schipper ( * 7 oktober 1826 te Bolsward); hoofd
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 186, kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 277
1880 - 1890 Bokke de Vries, arbeider ( * 4 maart 1844 te Wijckel); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 73; huisnummer Wijckel 62
1890 - 1900 Bokke de Vries, werkman ( * 4 maart 1844 te Wijckel); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 74; huisnummer Wijckel 62 / 110
1900 - 1910 Bokke de Vries, arbeider ( * 4 maart 1844 te Wijckel); hoofd
register van huisnummering 1911 - 1920; huisnummer Wijckel 110
1910 - 1920 Bokke de Vries
register van huisnummering 1921 - 1930, huisnummer Wijckel 126
1921 - 1930 Bokke de Vries
register van huisnummering 1931 - 1939; huisnummer Wijckel 137
1931 - 1934 Bokke de Vries
1934 - 1935 Jantje de Vries
1935 - 1939 Hans Hoekstra
 
1939 - 19??  
     
bewoners
huisnummering: 1813 - 1859 Wijckel ?; 1859 - 1890 Wijckel 44; 1890 - 1910 Wijckel 63; 1910 - 1920 Wijckel 111, 1921 - 1930 Wijckel 127; 1931 - 1953 Wijckel 138; 1953 - 19?? Menno van Coehoornweg 17 / vervallen
   
woningregister 1859 - 1869 blad 19; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 277, huisnummer Wijckel 44
1859 - 1860 Hantje Visser, ( * 3 januari 1805 te Balk); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 93; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 277, volgnummer 463
1869 - 1875 Pieter Willems de Vries, landarbeider ( * 16 april 1833 te Hommerts); hoofd
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 186, kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 277
   
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 74; huisnummer Wijckel 63
1890 - 1892 Neeltje de Vries, ( * 16 april 1814 te Sondel); hoofd
1892 - 1896 Geertje van Aarzen, werkman ( * 14 febrauri 1827 te Hennard); hoofd
1898 - 1900 Fimke de Vries, weduwe van ? Schotanus ( * 24 februari 1826 te Oldeholtpade); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 75; huisnummer Wijckel 63 / 111
1900 - 1903 Jochem de Jong, arbeider ( * 5 augustus 1853 te Sloten frl)
1903 - 1903 Hendrik Ottema, arbeider ( * 10 januari 1871 te Wijckel); hoofd
1903 - 190? Janke Bakker, weduwe Feenstra, ( * 1 juli 1850 te Kolderwolde); hoofd
190? - 1910 Benjamin Stegenga, arbeider ( * 10 januari 1841 te Wijckel); hoofd
register van huisnummering 1911 - 1920; huisnummer Wijckel 111
1910 - 1919 Benjamin Stegenga
1919 - 1919 Sjoerd Wijckelsma
1919 - 1920 Hans Hoekstra
register van huisnummering 1921 - 1930, huisnummer Wijckel 127
1921 - 1922 Hans Hoekstra,
1922 - 1924 Neantske ten Hoeve, weduwe B Stegenga
1924 - 1928 Gosse Boukes
1928 - 1930 Hartman Sjoerds
1930 - 1930 Grietje de Groot, weduwe Evert Haagsma
register van huisnummering 1931 - 1939; huisnummer Wijckel 138
1931 - 1931 Grietje de Groot, weduwe Evert Haagsma
1931 - 1931 Hiltje Haagsma
1932 - 1939 weduwe Roelof Ferdinands
 
1939 - 19??  
     

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 6-06-2019