Menno van Coehoornweg 20
 
google streetview 2019
 
Waarschijnlijk is dit de voorganger van "Unrest"

De foto is afkomstig uit het familiealbum van van de familie Post uit Wijckel en beschikbaar gesteld door Kees Post.

 
eigenaren
1832: Hendrik Harmens Bouman, landbouwer te Wijckel, legger Balk 42
1887:
 
kadastrale gegevens
 
Balk B 357; tuin in 1832
Balk B 358; huis en erf in 1832
Balk B 359; weiland in 1832
Balk B 360; laan als bouwland in 1832
bron: www.hisgis.nl
kadastrale gemeente Balk sectie B 357, 358, 359 en 360 ongewijzigd tot 1928
bron: www.tresoar.nl
minuutplan 1832 netteplan 1887
bron: www.tresoar.nl
B 357 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: --/--
B 358 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: --/--
B 359 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: --/--
B 360 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: --/--
B 357 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 100 / 388, 393 ; 130 / 57
B 358 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 100 / 388, 393 ; 130 / 57
B 359 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 100 / 388, 393 ; 130 / 57
B 360 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 100 / 388, 393 ; 130 / 57
bron: www.tresoar.nl
 
bron: www.hisgis.nl
In de rode cirkel Menno van Coehoornweg 20 op de topografische militaire kaart uit 1864
 
bewoners Menno van Coehoornweg 20
huisnummering: 1829 - 1859 Wijckel 38, 1869 - 1890 Wijckel 62; 1890 - 1910 Wijckel 80; 1910 - 1920 Wijckel 30; 1921 - 1930 Wijckel 37; 1931 - 1953 Wijckel 47; 1953 - 1979 Menno van Coehoornweg 32; 1979 - heden Menno van Coehoornweg 20
   
   
volkstelling 1829; blad 297
1829 Hendrik Harmens Bouma(n), boer ( * Wijckel); hoofd
volkstelling 1840; huisnummer Wijckel 38
1840 Hendrik Harmens Bouma(n), boer ( * Wijckel); hoofd
1840  
periode 1841 - 1849
1849 Hendrik Harmens Bouma overleden op huisnummer Wijckel 38
1849 Ymkje Gerbens Groenhof, weduwe Hendrik Harmens Bouma, overleden op huisnummer Wijckel 38
woningregister 1849 - 1859 blad 1018, huisnummer Wijckel 38
1849 - 1850 Siebolt Hendriks de Wilde, boerenknecht ( * Sondel);
1850 - 1859 Roelof Ottes Bouwstra, boer en zuivelboer ( * 1805 te Hemelum); hoofd
woningregister 1859 - 1869 blad 26, kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 358, huisnummer Wijckel 62
1859 - 1869 Roelof Ottes Bouwstra, veehouder ( * 1805 te Hemelum); hoofd
   
woningregister 1869 - 1879 blad 83, kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 358 volgnummer 405
1869 - 1873 Roelof Ottes Bouwstra, veehouder ( * 1805 te Hemelum); hoofd
1869 - 1879 Hinkje Hendriks Bouma, weduwe Roelof Ottes Bouwstra, landbouwer ( * Balk); hoofd vanaf 1873
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 193 kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 358
1880 - 1886 Hinkje Hendriks Bouma, weduwe Roelof Ottes Bouwstra, landbouwer ( * Balk); hoofd
1880 - 1890 Otte Roelofs Bouwstra, zoon ( * 1843 te Mirns en Bakhuizen)
1880 - 1890 Jurjen Jans van de Wetering, schoonzoon ( * 1857 te Wijckel)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 90; huisnumer Wijckel 80
1890 - 189? Otte Roelofs Bouwstra, zoon ( * 1843 te Mirns en Bakhuizen)
1890 - 1900 Jurjen Jans van de Wetering, zwager ( * 1857 te Wijckel)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 94; huisnummer Wijckel 80 / 30
1900 - 1910 Jurjen Jans van de Wetering, veehouder ( * 1857 te Wijckel); hoofd
register van huisnummering 1911 - 1920; huisnummer Wijckel 30
1911 - 1915 Jurjen Jans van de Wetering
1915 - 1920 Stoffel Walters de Koe
bevolkingsregister 1911 - 1920 W-Z blad 40, huisnummer Wijckel 30
1911 - 1915 Jurjen Jans van de Wetering, veehouder ( * 1857 te Wijckel); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 33, huisnummer Wijckel 30
1915 - 1920 Stoffel Walters de Koe, veehouder ( * 1875 te Elahuizen); hoofd, van Harich 121
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 34, huisnummer Wijckel 37
1921 - 1921 Stoffel Walters de Koe, veehouder ( * 1875 te Elahuizen); hoofd, naar Delfstrahuizen
1921 - 1926 Pieter Knossen, veehouder ( * 1896 te Heeg); hoofd
1926 - 1930 Hendrik Hessels Visser, veehouder ( * 1900 te Idskenhuizen); hoofd, van Idskenhuizen
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 41; huisnummer Wijckel 47
1931 - 1934 Hendrik HesselsVisser, veehouder ( * 1900 te Idskenhuizen); hoofd, naar Oudega (Smal.)
1934 - 1937 Pieter Ages Knossen, veehouder ( * 1896 te Heeg); hoofd, van ? , naar Grouw
1937 - 1939 Hendrik Hessels Visser, veehouder ( * 1900 te Idskenhuizen); hoofd, van Oudega (Smal.)
 
1939 - 1965 Hendrik Hessels Visser, veehouder ( * 1900 te Idskenhuizen); hoofd,
1965 - 2006 Cees Hendriks Visser, veehouder ( * 1937 te Wijckel); hoofd
   
     
 
 
 
bron: Nieuwsblad van Friesland van 30 maart 1915
 
Na het overlijden van Jurjen Jans van de Wetering op 15 januari 1915 gaat de boerderij samen met het vee, gereedschap en huisraad in de verkoop.
Onduidelijk is nog wie de oude eigenaar was. En wie op dat moment de nieuwe eigenaar is geworden.
 
In 1937 wordt R. Falkena uit Smallebrug genoemd als eigenaar van de boerderij.
 
 
 
bron: Nieuwsblad van Friesland van 30 maart 1915 >>
 
bron: Leeuwarden Courant van 15 april 1915
 
Deze foto is ongeveer in 1914 gemaakt.
Van links naar rechts:
boerenknecht? ,
Stoffel Walters de Koe (* 1875 Elahuizen - 1962 Heerenveen ) op 10 mei 1907 getrouwd met
Jaike Feikes de Vries ( * 1881 Hemelum - 1944 Delfstrahuizen),
dochter Aafke (* 1908 Harich - 1993 Heerenveen)
 
 
 
bron: Nieuwsblad van Friesland van 15 oktober 1920
 
 
 
<<< bron: Leeuwarder Courant van 7 oktober 1920
 
 
bron: Nieuwsblad van Friesland van 17 december 1937
Eigenaar Roelof Falkena uit Smallebrug krijgt op 29 december 1937 vergunning van de gemeente Gaasterland voor het bouwen van een nieuwe boerderij.
 
Boerderij "Unrest" gebouwd na de brand van 1937.
 
Boerderij "Unrest" gebouwd na de brand van 1937 en gesloopt rond 2009.
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 27 mei 2022 laatste wijziging: 20-11-2022