Wijckel, Menno van Coehoornweg 24 / 12
 
google streetview 2019
 
bron: Balkster Courant van 12 juni 1986 Doe't pake nog feint wie
De foto is gemaakt in 1916. De familie Dijkstra voor hun boerderij aan de Menno van Coehoornweg 12 in Wijckel.
Van links naar rechts:
Geeltje Dijkstra ( * 3 november 1910 te Wijckel)
Jan Dijkstra ( * 18 augustus 1913 te Wijckel)
Hittje Hijlkema ( * 23 juni 1883 te Harich)
Hijlkje Dijkstra ( * 27 juli 1907 te Wijckel)
Meine Dijkstra ( * 28 december 1881 te Wijckel)
Froukje Dijkstra ( * 3 november 1908 te Wijckel)
 
eigenaren
1832: weduwe en erven Rommert Hendriks Klif te Oudemirdum, legger Balk 148
1924: Ittje Meinzes Bosma bij boedelscheiding
1924: Rink Meinzes Bosma bij boedelscheiding
kadastrale gegevens
 
Balk B 345; weiland in 1832
Balk B 346; huis en erf in 1832
Balk B 347; tuin in 1832
Balk B 348; laan als bouwland in 1832
bron: www.hisgis.nl
 
kadastrale gemeente Balk sectie B 345 vernummerd in 1867 naar B 989 en 990
kadastrale gemeente Balk sectie B 990 vernummerd in 1885 naar B 1259 = weg Balk naar Wijckel
kadastrale gemeente Balk sectie B 989 vernummerd in 1902 naar B 1582 - 1585
ongewijzigd tot 1929
bron: www.tresoar.nl
minuutplan 1832 netteplan 1887
bron: www.tresoar.nl
B 345, 346, 347 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 8/111 , 45/127
B 989 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 8/111 , 45/127 , 28/96
B 989 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 45/127
B 1582, 1583, 1584, 1585 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 102/98 , 102/99
bron: www.tresoar.nl
8/111 = ?
28/96 = De Grietenij Gaasterland
45/127 = ?
102/98 = Ittje Meinzes Bosma, getrouwd met Klaas Hielkema predikant te Kampen
102/99 = Rink Meinzes Bosma getrouwd met Freerk Schrale predikant
 
bron: www.hisgis.nl
In de rode cirkel Menno van Coehoornweg (24) 12 op de topografische militaire kaart (TMK) uit 1860
 
bewonersMenno van Coehoornweg 18 / sloop
huisnummering: 1849 - 1859 Wijckel 35; 1859 - 1890 Wijckel 58; 1890 - 1910 Wijckel 75; 1911 - 1920 Wijckel 34; 1921 - 1930 Wijckel 41; 1931 - 1953 Wijckel 51; 1953 - 1979 Menno van Coehoornweg 24; 1979 - heden Menno van Coehoornweg 12
   
volkstelling 1829; huisnummer Wijckel
1829  
volkstelling 1840; huisnummer Wijckel 34
1840 Bendiks Zuiderveld, boer ( * 1800 te Elahuizen); hoofd
woningregister 1849 - 1859 blad 1014; huisnummer Wijckel 35
1849 - 1858 Bendiks Zuiderveld, bouw en zuivelboer ( * 1800 te Elahuizen); hoofd
1858 - 1859 Marten Brands van der Goot, boer ( * 9 mei 1838 te Balk); hoofd
woningregister 1859 - 1869 blad 24; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 346; huisnummer Wijckel 58
1859 - 1869 Marten Brands van der Goot, ? ( * 9 mei 1838 te Balk); hoofd
1869 - 1869 Bouwe Foekes Dijkstra, veehouder ( * 17 juni 1821 te Delfstrahuizen); hoofd, van Nijelamer
woningregister 1869 - 1879 blad 84; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 346; volgnummer 410
1869 - 1879 Bouwe Foekes Dijkstra, veehouder ( * 17 juni 1821 te Delfstrahuizen); hoofd
bevolkingsreregister 1880 - 1890 blad 183; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 346
1880 - 1886 Bouwe Foekes Dijkstra, veehouder ( * 17 juni 1821 te Delfstrahuizen); hoofd
1880 - 1890 Klaaske de Jong, wed. Bouwe Dijkstra, winkeliersche ( * 21 nov. 1819 te Gaast); hoofd vanaf 1886
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 86; huisnummer Wijckel 75
1890 - 1891 Klaaske de Jong, wed. Bouwe Dijkstra, veehoudster ( * 21 nov. 1819 te Gaast); hoofd
1891 - 1895 Willem van de Wetering, landbouwr ( * 9 juli 1861 te Wijckel); landbouwer
1895 - 1900 Robijn de Jong, veehouder ( * 3 september 1836 te Oudemirdum); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 89; huisnummer Wijckel 75 / 34
1900 - 1905 Robijn de Jong, veehouder ( * 3 september 1836 te Oudemirdum); hoofd
1905 - 1910 Meine Dijkstra, veehouder ( * 28 december 1881 te Harich); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 74, huisnummer Wijckel 34
1911 - 1920 Meine Dijkstra, veehouder ( * 28 december 1881 te Harich); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 T-V blad 13, huisnummer Wijckel 34
1920 - 1920 Titte Trinks, veehouder ( * 13 augustus 1836 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 38, huisnummer Wijckel 41
1921 - 1930 Titte Trinks, veehouder ( * 13 augustus 1836 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 45; huisnummer Wijckel 51
1931 - 1933 Titte Trinks, veehouder ( * 13 augustus 1836 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
1933 - 1939 Freerk Popke Boersm, veehouder ( * 6 maart 1902 te Nijega HON); hoofd
 
1939 -  
     

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 5 maart 2023 laatste wijziging: 5-03-2023