Menno van Coehoornweg 31
 
Menno van Coehoornweg 31
google streetview 2016
 
menno van Coehoornweg 31
foto 284-005 beschikbaar gesteld door mevrouw Antje Sierdsma-Luinenburg
Achter op de foto staat:
"Onze eerste woning in Wijckel, de knecht Wietse (van der Meer), Hendrik en Antje, Rinske voor het eerst naar school in Balk en ik Jan (Luinenburg) was niet thuis. April 1929".
De vrouw rechts is Froukje Kramer, moeder van de kinderen en echtgenote van Jan Luinenburg.
 
eigenaren
1832: weduwe Ruurd Jacobs Visser, wonende te Sloten, legger Balk 283
kadastrale gegevens
 
Balk B 234 huis en erf in 1832
kadastrale gemeente Balk sectie B 234 vernummerd in 1884 naar B 1260, 1261
kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 1260 en 1261 vernummerd in 1897 naar B 1519 en 1520
kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 1519 en 1520 vernummerd in 1913 naar B 1761
kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 1761 vernummerd in 1928 naar B 1942 en 1944
 
Menno van Coehoornweg 31 Menno van Coehoornweg 31
minuutplan 1832 netteplan 1887
bron: www.tresoar.nl
B 234 hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 6 / 274 , 93 / 172
B 1260 hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: --
B 1761 hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 129 / 490
bron: www.tresoar.nl
 
TMK 1864
bron: www.hisgis.nl
In de rode cirkel Menno van Coehoornweg 31 op de topografische militaire kaart uit 1864
 
bewoners
huisnummering: 1812 - 1859 Wijckel; 1859 - 1890 Wijckel, 1890 - 1910 Wijckel; 1910 - 1920 Wijckel; 1921 - 1930 Wijckel; 1931 - 1953 Wijckel ; 1953 - 1979? Menno van Coehoornweg 47, 1979? - heden Menno van Coehoornweg 31
   
volkstelling 1840, huisnummer Wijckel 42
1840 Johannes Ages van der Meer, boer (65 jaar oud)
1840 Harmke Pieters de Kleine, dienstmeid (65 jaar oud)
woningregister 1849 - 1859 blad 1024; huisnummer Wijckel 42
1849 - 1851 Age van der Meer, werkman ( * 1798 te Sondel); hoofd
1851 - 1859 Fimme Hendriks Schotanus (Scholtanis), arbeider ( * 14 november 1824 op nummer 21 te Wijckel); hoofd
woningregister 1859 - 1869 blad 28; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 234, huisnummer Wijckel 68
1859 - 1869 Fimme Hendriks Schotanus, arbeider * 14 november 1824 te Wijckel); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 76; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 234, volgnummer 401
1869 - 1879 Kornelis Johannes Ottema, arbeider ( * 13 januari 1837 te Sondel); hoofd
187? - 187? Fouke Gerrits Leffertstra, ( * 3 januari 1854 te Wijckel); hoofd
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 185; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 234
1880 - 1890 Kornelis Ottema, arbeider ( * 13 januari 1837 te Sondel)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 99; huisnummer Wijckel 86
1890 - 1900 Hendrik Luinenburg, veehouder ( * 6 april 1853 te Wijckel); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 101; huisnummer Wijckel 86 / 122
1900 - 1910 Hendrik Luinenburg, veehouder ( * 6 april 1853 te Wijckel); hoofd
register van huisnummering 1911 - 1920; huisnummer Wijckel 122
1910 - 1920 Hendrik Luinenburg, ( naar 156)
1920 - 1920 Jan Luinenburg
bevolkingsregister 1911- 1920 K-M blad 153; huisnummer Wijckel 122
1911 - 1920 Hendrik Luinenburg, veehouder ( * 6 april 1853 te Wijckel); hoofd
bevolkingsregister 1911- 1920 K-M blad 168; huisnummer Wijckel 122
1920 - 1920 Jan Luinenburg, veehouder ( * 7 maart 1894 te Wijckel); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 129; huisnummer Wijckel 139
1921 - 1929 Jan Luinenburg, veehouder ( * 7 maart 1894 te Wijckel); hoofd
1921 - 1925 Geeske van der Meer, dienstbode ( * 27 mei 1905 te Oldeouwer); inwonend
1925 - 1925 Attje Koopmans, dienstbode ( * 6 augustus 1904 te hemeleum); inwonend
1925 - 1927 Hiltje Poepjes, dienstbode ( * 25 februari 1912 te Wijckel); inwonend
1927 - 1928 Hendrik de Kroon, boerenknecht ( * 19 juni 1910 te Oudemirdum); inwonend
1928 - 1929 Wijtze van der Meer, boerenknecht ( * 22 oktober 1910 te Wijckel); inwonend
1929 - 1930 Rigtje Keulen, weduwe Yke Martien Swart, veehoudster ( * 11 augustus 1873 te Jutrijp); hoofd
bevolkingsregister1931 - 1939 blad 134; huisnummer Wijckel 153
1931 - 1939 Rigtje Keulen, weduwe Yke Martien Swart, veehoudster ( * 11 augustus 1873 te Jutrijp); hoofd
 
   
Menno van Coehoornweg 47 / 31
1970? - heden familie Frans Bruinsma
     

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 6-06-2019