Menno van Coehoornweg 4
 
google streetview 2016
Balk B 323 school in 1832, eigenaar: school Wijckel, legger Balk 228
Balk B 324 huis en erf in 1832, eigenaar: school Wijckel, legger Balk 228
kadastrale gegevens: minuutplan 1832 hisgis / minuutplan 1832 / netteplan in 1887
 
foto 200-000 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
De voormalige Openbare Lagere School in Wijckel in 1839 omgebouwd tot 2 woningen. De foto zal gemaakt zijn rond 1970?
 
schoolmeesters in Wijckel 1608-1929
bron: www.fryske-akademy.nl
 
bron: Leeuwarder Courant van 16 januari 1818
 
bron: Leeuwarder Courant van 3 mei 1839
 
Gerrit Wiebes Feenstra
 
Gerrit Wiebes Feenstra is geboren op 21 maart 1819 te Irnsum. Hij huwde op 17 aprilm1842 te Nijehaske met Anna Catharina Snijder, geboren te Heerenveen op 4 mei 1815. Gerrit Feenstra werd in 1843 onderwijzer te Wijckel en is dat tot zijn dood gebleven. Hij stierf op zijn 37e verjaardag, 21 maart 1856, op huisnummer 30. Hij liet vrouw en zeven kinderen, vijf dochters en 2 zoons, achter. De jongste dochter werd na zijn dood geboren. Zijn vrouw ging terug naar Heerenveen waar ze 17 november 1876 is overleden.
bron: Ei sjuch it doarpke Wikel....
 
Jan van der Veen
 
Geboren te Meppel, overleden te Wijckel op 12 oktober 1859, 40 jaar oud.
overleden op nummer 49
 
Gerrit van Loon
 
bron: Leeuwarder Courant van 3 maart 1861
Hoofdonderwijzer Gerrit van Loon uit Wijckel bracht fl. 5,- in als opbrengst van een collecte t.b.v. de slachtoffers van de:
Watersnood in de Bommelerwaard in januari 1861
bron: www.wikipedia.org
Watersnood in het Land van Maas en Waal in februari 1861
bron: www.wikipedia.org
 
bron: Leeuwarder Courant van 20 januari 1871
 
foto 286 286-002 beschikbaar gesteld door Anna van der Goot
Anna van der Goot uit Kolderwolde stuurde me deze hele oude schoolfoto. De foto is gemaakt door de Leeuwarder fotograaf Abraham Israël Kiek. Klik op de foto voor de achterzijde.
 
Abraham Israël Kiek
A.J. Kiek woonde van 1864 – 1878 in Leeuwarden. Hij trok ook door Friesland om zijn foto’s te maken. Schoolfoto’s was zijn specialiteit. En hij deed dat naar tevredenheid van zijn klanten zoals te lezen is in een ingezonden stuk in de Leeuwarder Courant van 18 november 1873
In de Leeuwarder Courant van 16 juli 1983 vond ik nog een artikel over deze fotograaf en de uitleg van het woord “kiekje”.  Abraham Israël Kiek, geboren 21 mei 1839 te Gouda, vestigde zich in 1864 komende uit Leiden in Leeuwarden als fotograaf. Hij trouwde in dat jaar met de uit Leeuwarden afkomstige Froukje Dwinger. Hij was de zoon van portretschilder Israël David Kiek en Hendrica de Leeuw woonachtig in Leiden. Ze vertrokken in 1878 naar Rotterdam. Hij overlijdt op 5 februari 1926 in Rotterdam. Als herinnering aan Israél David Kiek staat in Leiden een monument aan één van de singels.
 
Nu we wat meer weten over de maker van de foto kunnen we met zekerheid vaststellen dat de foto gemaakt moet zijn tussen 1864 en 1878. De voorouders van Anna van der Goot komen uit Harich, Wijckel en Veenwouden. In het metselwerk op de achtergrond staan in zwart geschilderde cirkels de witte letters G en F. Gezien de volgorde (van links naar rechts) is het een noordgevel van een kerk met een begraafplaats. In de noordgevel van de kerk in Harich zit op die locatie een origineel laag kozijn. Ook is de afmeting van de lettercirkels anders dan op de foto. Deze kunnen in 150 jaar tijd veranderd zijn maar daar ga ik vooreerst niet van uit.
 
Volgens mij is de schoolfoto bij de kerk in Wijckel gemaakt. De vorm, afmetingen en locatie van de letters op de gevel komen na bestudering van een sterke uitvergroting van de oude foto overeen met de huidige situatie. Het kozijn tussen G en F in de noordgevel moet dan na het maken van de foto geplaatst zijn?
Wijckel Wijckel
Wijckel - Wijckel
De onderwijzer links op de foto moet dan Gerrit van Loon zijn.
 
bron: Tubantia van 2 december 1882
 
bron: Leeuwarder Courant van 12 maart 1883 bron: Leeuwarder Courant van 12 april 1889
 
foto 200-000 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
Verscholen in het groen de voormalige Openbare Lagere School te Wijckel.
 
bron: Leeuwarder Courant van 30 oktober 1971
 
bewoners
huisnummering: 1813 - 1859 Wijckel 30; 1859 - 1890 Wijckel 49, 1890 - 1910 Wijckel 65; 1910 - 1920 Wijckel 40; 1921 - 1930 Wijckel 47; 1931 - 1953 Wijckel 57; 1953 - heden
   
volkstelling 1840
1840 Jurrien Murray Banning, onderwijzer
woningregister 1849 - 1859 blad 1005; huisnummer Wijckel 30
1849 - 1857 Gerrit Feenstra, schoolmeester ( * 1819 te Irnsum)
1859 - 1859 Jan van der Veen, schoolmeester ( * circa 1819 te Meppel)
woningregister 1859 - 1869 blad 21; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 323, huisnummer Wijckel 49
1859 - 1859 Jan van der Veen, schoolmeester ( * circa 1819 te Meppel)
1860 - 1869 Gerrit van Loon, hoofdonderwijzer ( * 23 november 1834 te Lutkewierum); hoofd
1863 - 1866 Jan Ottes de Jong, ( * 25 juni 1852 te Bakhuizen)
woningregister 1869 - 1879 blad 85; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 872, volgnummer 420
1869 - 1879 Gerrit van Loon, hoofdonderwijzer ( * 23 november 1834 te Lutkewierum); hoofd
1877 - 1878 Ype Ypes, ( *4 november 1863 te Leeuwarden)
1879 - 1879 Hendrik Willem van der Sluis, kostleerling ( * 3 mei 1872 te Nijehaske)
1879 - 1879 Rinske Frederika Nolledes, ( * 12 mei 1845 te Leeuwarden); van wamel
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 182; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 323
1880 - 1889 Gerrit van Loon, hoofdonderwijzer ( * 23 november 1834 te Lutkewierum); hoofd
1880 - 188? Rinske Frederika Nolledes, ( * 12 mei 1845 te Leeuwarden)
1880 - 188? Hendrik Willem van der Sluis, kostleerling ( * 3 mei 1872 te Nijehaske)
  Pieter Wiebes Oosterhoff, kostleerling ( * 5 november 1862 te Rauwerd)
  Christiaan van der Veen, commencaal ( * 5 maart 1864 te Heerenveen)
1889 - 1890 Meinte Schilstra, hoofdonderwijzer ( * 9 december 1861 te Oosthem); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 76; huisnummer Wijckel 65
1890 - 1890 Andries Folkertsma, ( * 14 augustus 1853 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
1890 - 1891 Rijkle de Groot, ( * 23 april 1867 te Offingawier); hoofd
1891 - 1892 Emke Keulen, ( * 23 juni 1866 te Hemelum); hoofd
1892 - 189? Jacobus van der Goot, werkman ( * 16 maart 1865 te Harich); hoofd
189? - 1900 Uilke Otter, wagenaar ( * 16 november 1834 te Echten); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 77; huisnummer Wijckel 65 / 40
1900 - 1902 Uilke Otter, melkrijder ( * 16 november 1834 te Echten); hoofd
1902 - 1910 Pier Leffertstra, zonder beroep ( * 17 april 1844 te Wijckel); hoofd
register van huisnummering 1911 - 1920; huisnummer Wijckel 40
1910 - 1920 Pier Leffertstra
register van huisnummering 1921 - 1930, huisnummer Wijckel 47
1921 - 1924 Pier Leffertstra
1924 - 1925 Berend Schoon
1924 - 1926 Jeltje Bok, weduwe Berend Schoon
1926 - 1930 Petrus Rekers,
register van huisnummering 1931 - 1939; huisnummer Wijckel 57
1931 - 1936 Petrus Rekers
1936 - 1939 Willem van der Meer, koster van de Hervormde kerk
 
1939 - 19??  
     
bewoners
huisnummering: 1890 - 1910 Wijckel 66; 1910 - 1920 Wijckel 39; 1920 - 1930 Wijckel 46; 1930 - 1953 Wijckel 56; 1953 - 19?? Menno van Coehoornweg 12; 19?? - heden Menno van Coehoornweg 4
   
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 77; huisnummer Wijckel 66
1890 - 1900 Jan Joukes Posthuma, werkman ( * 21 mei 1865 te Balk)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 78; huisnummer Wijckel 66 / 39
1900 - 190? Richtje Bosma, ( * 14 oktober 1820 te Balk)
190? - 1910 Neeltje Schram, weduwe Uilke Otter ( * 9 november 1833 te te Balk); hoofd
register van huisnummering 1911 - 1920; huisnummer Wijckel 39
1910 - 1918 Neeltje Schram, weduwe Uilke Otter
1918 - 1920 Rein Ottema
register van huisnummering 1921 - 1930, huisnummer Wijckel 46
1921 - 1927 Rein Ottema
1927 - 1930 Jantje de Vries, weduwe Johannes Meijer
register van huisnummering 1931 - 1939; huisnummer Wijckel 56
1931 - 1932 Jantje de Vries, weduwe Johannes Meijer
1934 - 1935 Sijbren Bakker,
  onbewoond
     
schoolgebouw
   
volkstelling 1840
   
woningregister 1849 - 1859 blad ; huisnummer Wijckel
   
woningregister 1859 - 1869 blad 21; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 871, huisnummer Wijckel 50
1859 - 1869 schoolgebouw
woningregister 1869 - 1879 blad 85; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 871, volgnummer 419
1869 - 1879 schoolgebouw voor lageronderwijs
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad ; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer
   

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 6-03-2023