Wijckel, Menno van Coehoornweg 8
 
google streetview 2019
 
foto 094-007 beschikbaar gesteld door Piet Rienstra uit Nijemirdum; gegevens van J. Oenema
Deze boerderij stond tegen het Wijckelerbos komend uit de richting van de Bargebek. De familie Oenema heeft hier gewoond. In 1934 werd de boerderij gekocht door de moeder van Jochem Oenema. Zij kwam hier te wonen met zes kinderen, haar man was in 1932 overleden. Jochem Oenema werd na zijn moeder hier boer en heeft er 36 jaar gewoond. In 1970 is het gezin door de ruilverkaveling naar de Gaestfjurwei verhuisd, waar hij tot 1985 boer was. De boerderij is afgebroken en de familie Janssen heeft er een woonhuis gebouwd.
 
eigenaren
1832: erven Douwe Lubberts Visser, landbouwer te Wijckel, legger Balk 273
 
kadastrale gegevens
 
Balk B 344; weiland in 1832
bron: www.hisgis.nl
kadastrale gemeente Balk sectie B 344 vernummerd in 1852 naar B 856 en 857
kadastrale gemeente Balk sectie B 856 vernummerd in 1886 naar B 1354
kadastrale gemeente Balk sectie B 857 vernummerd in 1886 naar B 1354, 1355, 1356
kadastrale gemeente Balk sectie B 1354 en 1355 vernummerd in 1915 naar B 1795
ongewijzigd tot 1928
bron: www.tresoar.nl
minuutplan 1832 netteplan 1887
bron: www.tresoar.nl
B 344 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 7/181 , 13/97 , 28/88 , 29/149
B 856 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 7/181 , 13/97 , 28/88 , 29/149, 81/225
B 857 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 7/181 , 13/97 , 28/88 , 29/149, 81/225
B 1354 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 81/225 , 101/352-354 , 105/495 , 100/204
B 1355 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 81/225 , 101/352-354 , 105/495 , 100/204
B 1356 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 81/225 , 101/352-354 , 105/495 , 100/204
 
bron: www.tresoar.nl
7/181 = ?
13/97 = ?
28/88 = ?
29/149 = ?
81/225 = ?
101/352 = ?
101/353 = ?
101/354 = ?
105/495 = ?
100/204 = ?
 
bron: www.hisgis.nl
In de rode cirkel Menno van Coehoornweg 8 op de topografische militaire kaart (TMK) uit 1864
 
bewonersMenno van Coehoornweg 8
huisnummering: 1859 - 1859 Wijckel 34a; 1859 - 1890 Wijckel 54; 1890 - 1910 Wijckel 74; 1911 - 1920 Wijckel 35; 1921 - 1930 Wijckel 42; 1931 - 1953 Wijckel 52; 1953 - 1979 Menno van Coehoornweg 20; 1979 - heden Menno van Coehoornweg 8
   
volkstelling 1829; huisnummer Wijckel
1829 weiland
volkstelling 1840; huisnummer Wijckel
1840 weiland
woningregister 1849 - 1859 blad 1068; huisnummer Wijckel 34a
1850 - 1859 Rommert Johannes Atsma, ( * 18 mei 1813 te Follega); hoofd
woningregister 1859 - 1869 blad 22; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 856; huisnummer Wijckel 54
1859 - 1869 Rommert Johannes Atsma, ( * 18 mei 1813 te Follega); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 84; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 856; volgnummer 411
1869 - 1879 Rommert Johannes Atsma, ( * 18 mei 1813 te Follega); hoofd
bevolkingsreregister 1880 - 1890 blad 212; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 856
1880 - 1880 Rommert Johannes Atsma, ( * 18 mei 1813 te Follega); hoofd
188? - 1890 Pieter Aants Monkelbaan, ( * 27 juli 1853 te Sloten Frl.); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 85; huisnummer Wijckel 74
1890 - 1900 Sjoerd Willems Kortekamp, veehouder ( * 30 september 1835 te Heeg); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 86; huisnummer Wijckel 74 / 35
1900 - 190? Sjoerd Willems Kortekamp, veehouder ( * 30 september 1835 te Heeg); hoofd
190? - 1910 Titte Stoffels Boersma, koemelker ( * 12 mei 1845 te Oudemirdum); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 117, huisnummer Wijckel 35
1911 - 1920 Titte Stoffels Boersma, veehouder ( * 12 mei 1845 te Oudemirdum); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 39, huisnummer Wijckel 42
1921 - 1930 Titte Stoffels Boersma, veehouder ( * 12 mei 1845 te Oudemirdum); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 46; huisnummer Wijckel 52
1931 - 1933 Titte Stoffels Boersma, veehouder ( * 12 mei 1845 te Oudemirdum); hoofd
1933 - 1934 Jelle Bottema, veehouder ( * 1 mei 1888 te Spannum); hoofd
1934 - 1939 Aukje Gietema, weduwe Oene Oenema ( * 12 augustus 1892 te Eesterga); hoofd
 
1939 - 1970 Jochem Oenema
     

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 6 juni 2019 laatste wijziging: 3-03-2023