Wikelerdyk 1 / It Hoekstee 1 - 23
 
Wikelerdyk 1
google streetview 2015
 
opening Mulo Wikelerdyk
foto 200-000 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
De nieuwe Christelijke Ulo aan de Wikelerdyk te Balk in april 1957. Links op de achtergrond de gebouwen van garage van der Heide aan toen nog de Mr. C.J. Trompstraat, nu (2019) Jachthavendyk.
 
PAGINA NOG IN BEWERKING
 
eigenaren
1832: Jan Meinderts, koopman te Balk, legger 171
bron: www.hisgis.nl
bij boedelscheiding in 1843 aan: Eelkjen Annes Visser, (Register 69: 14/25) echtgenote van Cornelis Poppes, koopman te Balk
bij boedelscheiding in 18??: aan: Poppe Cornelis Poppes te Balk (Register 69: 62/8)
bij boedelscheiding in 1843 aan: dr. Jan Cornelis Tromp, arts te Balk (Register 69: 105/653)
verkoop in 19?? aan: ??? (Register 69: 105/455)
 
kadastrale gegevens
 
kadastraal perceel gemeente Balk sectie B nummer 62 in 1832, weiland
bron: www.hisgis.nl
kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 62 vernummerd in 1915 naar B 1799
B 1799 ongewijzigd tot 1929
 
Wikelerdyk 1 Wikelerdyk 1
minuutplan 1832 netteplan 1887
bron: www.tresoar.nl
B 62 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 14/25 , 62/8
B 62 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 105/653 , 105/455
B 1799 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1157: --/--
bron: www.tresoar.nl
 
Wikelerdyk 1
bron: www.hisgis.nl
In de rode cirkel Wikelerdyk 1 op de topografische militaire kaart uit 1864
 
bewoners
huisnummering: 1957 - 1995 Wikelerdyk 1; 1995 - heden It Hoekstee 1-23
 
1957 - 1993 Ulo, Mulo, Mavo
1995 - heden Haskestaete
ULO / MULO / MAVO
 
  Mulo Balk
Ulo Balk
bron: Friesche Koerier van 13 maart 1956
 
bron: Friesche Koerier van 12 april 1956 >>>
 
Wikelerdyk 1
bron: Balkster Courant van 6 april 1957
 
Mulo
bron deel 1: Balkster Courant van 20 april 1957
Mulo Balk Mulo Balk
bron deel 2: Balkster Courant van 20 april 1957 bron deel 3: Balkster Courant van 20 april 1957
Wikelerdyk 1
 
Mulo Balk
foto eigen collectie
De nieuwe Ulo-school gezien vanaf de Dubbelstraat/Wikelerdyk in de richting van de huidige (2019) Jachthavendyk. Twee jaar na de oplevering bleek de school al te klein. Architect Symen Gerkes Walinga (1902-1966) uit Sneek tekende het ontwerp voor twee nieuwe lokalen. Deze lokalen werden gebouwd op de plek waar je op deze foto in de fietsenhokken kijkt.
 
Wikelerdyk 1
bron: Friesche Koerier van 22 april 1959
 
 
  Symen Gerkes Walinga  
architect BNA Symen Gerkes Walinga
(1902 IJlst - 1966 Sneek)
 
<<< bron: Friesch Dagblad van 17 mei 1934
 
 
 
  Symen Gerkes Walinga  
De heer Alb. L. Oger (rechts), architect van Monumentenzorg, in gesprek met de heer Symen Gerkes Walinga, architect BNA te Sneek.
<<< bron: Leeuwarder Nieuwsblad van 19 oktober 1938
 
In memoriam
bron: Friesche Koerier van 29 september 1966
 
 
 
benoeming Herschoe benoeming Hofma
bron: Friesche Koerier van 23 mei 1958 bron: Friesche Koerier van 15 april 1966
 
Christelijke Ulo Balk
prentbriefkaart 003-249 beschikbaar gesteld door Berend Bakker
De school in de jaren zestig van de 20e eeuw.
 
Mavo 1967-1968
bron: www.schoolbank.nl
staand van links naar rechts: ? , A. Zuiderhof , Walstra / Hofman
zittend van links naar rechts: ?, K. Bruinsma, H. Winters, D. Herschoe, A.C. Hofma
 
verkoop woningen Jachthavendyk  
noodgbouw Jachthavendyk
bron: Balkster Courant van 24 maart 1973
zie verder op deze link
 
<<< bron: Leeuwarder Courant van 16 september 1972
 
schoolavond Mavo  
schoolavond Mavo
bron: Balkster Courant van 11 mei 1977
 
 
 
 
 
Mavo Balk
foto: archief De Bolster
luchtfoto gemaakt in 1993
 
sloop Mavo Balk
bron: Balkster Courant van 3 februari 1994, deel 1 en deel 2
Mavo Balk
 
sloop Mavo Balk
bron: Leeuwarder Courant van 29 februari 1994
sloop Mavo Balk
 
Haskestaete
 
Haskestaete
bron: Balkster Courant van 21 april 1994
 
Haskestaete
bron: Leeuwarder Courant van 8 juli 1994
Haskestaete
 
Haskestaete
bron: Leeuwarder Courant van 1 december 1994
Haskestaete
 
Haskestaete
 
 
Balkster Courant
 
Haskestaete Balkster Courant
bron: Balkster Courant van 22 juni 1995
 
Balkster Courant
bron: Balkster Courant van 29 juni 1995; deel 1 en deel 2
Balkster Courant Balkster Courant
 
 
 
sluiting kantoor Balkster Courant in Balk was in juni / juli 2009
 
 
bakkerij Twijnstra
 
bakkerij Twijnstra
bron: Balkster Courant van 13 juli 1995
bakkerij Twijntra
 
 
 
 
 
 
 
 
bruidsboetiek Madelief
 
 
 
Viwecom ICT Services
vanaf januari 2006 tot 2020 door Willem Bandstra
Hobbyhuis De Strandjutters
 
Haskestaete Makelaardij
 
Rabobank
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 1-06-2020