Wikelerdyk 10
 
Wikelerdyk 10
google streetview 2015
 
Wikelerdyk
foto 161-005 beschikbaar gesteld en gemaakt door Piet van der Wal
De situatie rond 1955 met rechts de voormalige directeurswoning van de firma Drijfhout, in 1955 gebruikt als onderwijzerswoning. Nu Wikelerdyk 10. In het midden woont de familie van der Wal, nu Wikelerdyk 12 en links de "School met den Bijbel" nu Wikelerdyk 14.
 
eigenaren
1832: Hendrik Brands van der Goot, koopman te Balk, legger Balk 94
bron: www.hisgis.nl
verkoop in ???? aan: ?? (Register 69, 2/200 , 21/131 , 23/12,13 , 2/318 , 33/55,56)
verkoop in 18?? aan: jonkheer G.G.R.G. van Swinderen te Rijs (Register 69, 14/45)
verkoop in 18?? aan: jonkheer J.H.F.K. van Swinderen te Rijs (Register 69, 54/180)
verkoop in 1898 aan: Maatschappij Gaasterland te Den Haag (Register 69, 106/611)
verkoop in ???? aan: Durk Wijma gemeentesecretaris (Register 69, 103/233)
verkoop in 1913 aan: Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Balk en Wijckel (Register 69, 83/206)
 
kadastrale gegevens
 
kadastrale gemeente Balk, sectie B nummer 13, weiland in 1832
bron: www.hisgis.nl
kadastrale gemeente Balk sectie B 13 vernummerd in 1878 naar B 1172, 1173, 1174, 1175
kadastrale gemeente Balk sectie B 1174 vernummerd in 1880 naar B 1203,1204,1205
kadastrale gemeente Balk sectie B 1175 vernummerd in 1880 naar B 1205
kadastrale gemeente Balk sectie B 1205 vernummerd in 1880 naar B 1217, 1218, 1219
kadastrale gemeente Balk sectie B 1218 vernummerd in 1886 naar B 1352 en 1353
kadastrale gemeente Balk sectie B 1219 vernummerd in 1886 naar B 1352 en 1353
kadastrale gemeente Balk sectie B 1352 vernummerd in 1886 naar B 1367 en 1368 (Wikelerdyk 10 en 12)
kadastrale gemeente Balk sectie B 1367 vernummerd in 1911 naar B 1711 (Wikelerdyk 10)
B 1711 komt uit B 1353 en 1367
kadastrale gemeente Balk sectie B 1711 vernummerd in 1926 naar B 1925
kadastrale gemeente Balk sectie B 1925 komt uit B 1711, 1368, 1712
 
Wikelerdyk 10 Wikelerdyk 10
minuutplan 1832 netteplan 1887
bron: www.tresoar.nl
B 13 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 2/200 , 21/131 , 23/12,13 , 2/318 , 33/55,56 , 14/45
B 1172 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 2/200 , 21/131 , 23/12,13 , 2/318 , 33/55,56 , 14/45
B 1174 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 2/200 , 21/131 , 23/12,13 , 2/318 , 33/55,56 , 14/45
B 1175 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 2/200 , 21/131 , 23/12,13 , 2/318 , 33/55,56 , 14/45
B 1205 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1156: --/--
B 1218 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1156: --/--
B 1219 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1156: --/--
B 1218 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 54/180
B 1219 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 54/180
B 1352 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1157: -- / --
B 1367 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 106/611 , 103/233
B 1711 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 83/206
B 1925 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1157: -- / --
bron: www.tresoar.nl
 
Wikelerdyk 10
bron: www.hisgis.nl
In de rode cirkel Wikelerdyk 10 op de topografische militaire kaart uit 1864
 
bewoners
huisnummering: 1890 - 1900 Wijckel 153a; 1910 - 191? Wijckel 213; 191? - 1920 Balk 370; 1920 - 1930 Balk 395; 1930 - 1953 Balk 380; 1953 - heden Wikelerdyk 10
     
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 177; huisnummer Wijckel 153a
1890 - 1890 Anthonie Cornelis Jan Verhoeff, rijksontvanger ( * 3 oktober 1857 te Alkmaar)
1890 - 1890 Engel Visser, ? ( * 25 juli 1851 te Workum)
1890 - 1890 Catharina Spoelstra, werkmeid ( * 13 december 1862 te Engwierum)
1890 - 1894 Gerardus Albertus de Stoppelaar, rijksontvanger ( * 11 december 1857 te Middelburg)
1890 - 1891 Hendrika Maria Ekelhof, dienstmeid ( * 3 februari 1864 te Denekamp)
1890 - 189? Willem van der ???? , klerk ( * 29 januari 1872 te Tubbergen)
1891 - 1892 Mietje Krol, ??? ( * 3 juli 1869 te Lieve Vrouwenparochie
1891 - 1894 Gerritje van der Meer, dienstmeid ( * 2 april 1873 te Slappeterp)
1894 - 1897 Willem den Broeder, rijksontvanger ( * 16 september 1845 te St. Annaland)
1897 - 1900 Durk Wijma, secretaris der gemeente ( * 18 december 1841 te Oudwoude); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 180; huisnummer Wijckel 153a / 213
1900 - 1910 Durk Wijma, secretaris der gemeente ( * 18 december 1841 te Oudwoude); hoofd
1900 - 1910 Janke Lijklema, ? ( * 28 april 1883 te Balk); inwonend
1908 - 1908 Wilhelmina Latensteijn van Voorst, ? ( * 29 mei 1886 te Alkmaar); kostgangster
bevolkingsregister 1911 - 1920 W-Z blad 81; huisnummer Wijckel 213
1911 - 1912 Durk Wijma, secretaris der gemeente ( * 18 december 1841 te Oudwoude); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 W-Z blad 81; huisnummer Balk 370
1912 - 1913 Durk Wijma, secretaris der gemeente ( * 18 december 1841 te Oudwoude); hoofd,
bevolkingsregister 1911 - 1920 N-R blad 197; huisnummer Balk 370
1914 - 1920 Willem de Roest, hoofdonderwijzer ( * 15 januari 1889 te Hemelum); hoofd
1918 - 1918 Marten de Jager, schoonvader ( * 5 februari 1853 te Oppenhuizen); inwonend
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 345; huisnummer 395
1921 - 1930 Willem de Roest, hoofdonderwijzer ( * 15 januari 1889 te Hemelum)
1930 - 1930 Meindert Dijkstra, hoofdonderwijzer ( * 10 november 1897 te Noordbroek)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 316; huisnummer 380
1930 - 1939 Meindert Dijkstra, hoofdonderwijzer ( * 10 november 1897 te Noordbroek)
 
  familie Dijkstra
  familie Hiemstra
  familie Krijnen
   
goud- en zilversmederij Drijfhout
 
Drijfhout
bron: Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van H. Drijfhout & Zoon's Edelmetaalbedrijven N.V. te Amsterdam in 1952
Rond 1883 laat Willem Hanzes Drijfhout aan de rand van Balk, toen nog bij Wijckel horend, een kleine fabriek (nu Wikelerdyk 12) bouwen met aan de rechterzijde een nieuwe directeurswoning.
 
te huur
bron: Leeuwarder Courant van 10 december 1888
 
 
 
Wikelerdyk
foto 161-005 beschikbaar gesteld en gemaakt door Piet van der Wal
De situatie rond 1955 met rechts de voormalige directeurswoning van de firma Drijfhout, in 1955 gebruikt als onderwijzerswoning. Nu Wikelerdyk 10. In het midden woont de familie van der Wal, nu Wikelerdyk 12 en links de "School met den Bijbel" nu Wikelerdyk 14.
 
Wikelerdyk 10
bron: google streetview november 2010
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 4-06-2019