Wikelerdyk 22 en 24
 
google streetview 2022
 
 
 
 
IN BEWERKING !!!!!!
 
 
 
eigenaren
1832: Jeep Pieters Tuinman te Wijckel, legger Balk 262
bron: www.hisgis.nl
(29 / 130)
verkoop in 1853 aan: Willem Jan Hemsing, notaris te Balk (12 / 86)
(14 / 45)
Maatschappij Gaasterland (106 / 611)
?? (107 / 274)
 
kadastrale gegevens
 
kadastraal perceel gemeente Balk sectie B nummer 21 in 1832, huis en erf
kadastraal perceel gemeente Balk sectie B nummer 22 in 1832, moestuin
bron: www.hisgis.nl
kadastrale gemeente Balk sectie B 21 vernummerd in 1880 naar B 1206
kadastrale gemeente Balk sectie B 22 vernummerd in 1867 naar B 959 - 962
kadastrale gemeente Balk sectie B 961 vernummerd in 1884 naar B 1257
kadastrale gemeente Balk sectie B 962 vernummerd in 1880 naar B 1206
kadastrale gemeente Balk sectie B 1206 vernummerd in 1884 naar B 1258
kadastrale gemeente Balk sectie B 959 vernummerd in 1 naar B 1922
kadastrale gemeente Balk sectie B 960 vernummerd in 1901 naar B 1564
kadastrale gemeente Balk sectie B 1257 ongewijzigd tot 1929
kadastrale gemeente Balk sectie B 1258 vernummerd in 1901 naar B 1564
kadastrale gemeente Balk sectie B 1564 vernummerd in 1926 naar B 1921 & 1922
 
minuutplan 1832 netteplan 1887
bron: www.tresoar.nl
B 21 hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 29/130 , 12/86 , 14/45
B 22, hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 29/130 , 12/86 , 14/45
B 959, hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 29/130 , 12/86 , 14/45
B 960, hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 29/130 , 12/86 , 14/45
B 961, hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 29/130 , 12/86 , 14/45
B 962, hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 29/130 , 12/86 , 14/45
B 1206, hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: -- / --
B 1257, hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: -- / --
B 1258, hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: -- / --
B 959 , hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 106/611 , 107/274
B 960 , hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 106/611 , 107/274
B 1257 , hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 106/611 , 107/274
B 1258 , hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 106/611 , 107/274
B 1564, hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: -- / --
B 1921 & 1922, hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: -- / --
bron: www.tresoar.nl
 
bron: www.hisgis.nl
In de rode cirkel Wikelerdyk 24 op de topografische militaire kaart uit 1864
 
bewoners Wikerdyk 22 en 24
huisnummering: 1812 - 1859 Wijckel 60; 1859 - 1879 Wijckel 109
   
   
volkstelling 1829, blad 326, huisnummer Wijckel 60?
1829 Jeep Pieters Tuinman, werkman
volkstelling 1840, huisnummer Wijckel 60
1840 Jeep Pieters Tuinman, werkman
woningregister 1849 - 1859 blad 1061; huisnummer Wijckel 60
1849 - 1852 Jeep Pieters Tuinman, ? ( * 8 februari 1767 te Balk); hoofd
185? - 185? Berend Smid, werkman ( * 1808 te Harich); hoofd
185? - 1859 Thomas Lammerts de Koe ( * 20 november 1813 te Sloten); hoofd
woningregister 1859 - 1869 blad 44; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 21, huisnummer Wijckel 109
1859 - 1867 Thomas Lammerts de Koe, werkman ( * 20 november 1813 te Sloten); hoofd
1867 - 1869 Atze Willems Samplonius (* 13 juni 1836 te Wijckel)
1867 - 1869 Sybrand van der Goot ( * 1842 te Woudsend)
   
woningregister 1869 - 1879 blad 74; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 21, volgnummer 342
1869 - 1879 Atze Willems Samplonius, landarbeider ( * 13 juni 1836 te Wijckel); hoofd
  woning gesloopt
   
 
huisnummering: 1867 - 1890 Wijckel ?; 1890 - 1910 Wijckel 151; 1911 - 1920 Wijckel 209; 1921 - 1930 Wijckel 226; 1931 - 1944 Wijckel 250; 1944 - 1953 Balk 382d; 1953 - heden Wikelerdyk 22
   
woningregister 1869 - 1879 blad 74; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 959, volgnummer 343
1869 - 1879 Fedde Rintjes van der Lee, landarbeider ( * 14 september 1818 te Oosterzee); hoofd
1876 - 187? Sibbele Rienks van der Lee ( * 3 januari 1823 te Follega); van Sint Nicolaasga
1878 - 187? Arend Sikkes, ( * 18 mei 1853 te Mirns); van Koudum
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 226; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 959
1880 - 1890 Hantje H Haitjema
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 175; huisnummer Wijckel 151
1890 - 1890 Hantje Tjeerds Haitjema, ? ( * 15 mei 1805 te Balk); hoofd
1890 - 1900 Baukje Wijbrands, weduwe Hantje Haitjema ( * 1 oktober 1824 te Stavoren); hoofd
1899 - 1900 Anna van der Feer, ( * 18 januari 1886 te Nijemirdum); inwonend
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 177; huisnummer Wijckel 151 / 209
1900 - 190? Hielke van der Gaast, arbeider ( * 2 november 1872 te Wijckel); hoofd
190? - 1910 Watze Sipkes Schilstra ( * 7 augustus 1874 te Wijckel); hoofd
register van huisnummering 1911 - 1920; huisnummer Wijckel 209
1910 - 1920 Watze Schilstra
bevolkingsregister 1911 - 1920 S blad 24; huisnummer Wijckel 209
1911 - 1920 Watze Sipkes Schilstra, veehouder ( * 7 augustus 1874 te Wijckel); hoofd
register van huisnummering 1921 - 1930; huisnummer Wijckel 226
1921 - 1930 Watze Schilstra
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 215; huisnummer Wijckel 226
1921 - 1930 Watze Sipkes Schilstra, veehouder ( * 7 augustus 1874 te Wijckel); hoofd
register van huisnummering 1931 - 1939; huisnummer Wijckel 250
1931 - 1939 Watze Schilstra
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 226; huisnummer Wijckel 250
1931 - 1939 Watze Sipkes Schilstra, zonder beroep ( * 7 augustus 1874 te Wijckel); hoofd
huisnummer Wijckel 250
1939 - 1944  
huisnummer Balk 382d
1944 - 1953  
Wikelerdyk 22
1953 - ????  
   
     
Wikelerdyk 22 of 24
huisnummering: 1867 - 1890 Wijckel ?; 1890 - 1910 Wijckel 150; 1911 - 1920 Wijckel 208; 1921 - 1930 Wijckel 225; 1931 - 1944 Wijckel 250; 1944 - 1953 Balk 382d; 1953 - heden Wikelerdyk 24
   
woningregister 1869 - 1879 blad 74; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 960, volgnummer 344
1869 - 1870 Albert Dirks Duijff, opzichter ( * 26 augustus 1803 te Balk); hoofd
1871 - 1871 Gezina Johanna Hofstra, ( * te Balk); van Amsterdam
woningregister 1869 - 1879 blad 97 vervolg van blad 74; volgnummer 344
1872 - 187? Hendrik Brants van der Goot ( * ( * 15 maart 1841 te Wijckel); hoofd
1872 - 1872 Marijke Hofstra ( * 19 augustus 1859 te Sloten); van Sloten, naar Leeuwarden
1873 - 1875 Hendrik Reijenga, hulponderwijzer ( * 9 nov. 1850 te Lemmer); kostganger, van Zaandam, naar Oosterzee
1876 - 1880 Pieter Tuinman, hulponderwijzer ( * 19 juli 1858 te IJlst); kostganger, van IJlst, naar Oostzaan
1879 - 1879 Dirk Jans de Vries, leerling Rijksnormaalschool ( * 26 feb. 1863 te Burum); kostganger van Kollum
1879 - 1879 Sikke Postma, leerling Rijksnormaalschool ( * 1 maart 1869 te Warns); kostganger, van HON
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 226; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 960
1880 - 1890 Hendrik Brants van er Goot, arbeider ( * 15 maart 1841 te Wijckel); hoofd
1880 - 1880 Pieter Tuinman, hulponderwijzer ( * 19 juli 1858 te IJlst); kostganger, naar Oostzaan
  is in 1880 onderwijzer te Oostzaan, later Benningbroek, Sijbekarspel
1880 - 1881 Dirk Jans de Vries, leerling Rijksnormaalschool( * 26 feb. 1863 te Burum); kostganger, naar Kollumerland
  onderwijzer te Burum, overleden op 23 maart 1883 te Burum
1880 - 1884 Sikke Sijtzes Postma, leerling Rijksnormaalschool ( * 1 maart 1864 te Warns); kostganger, naar Haarlem
  krijgt in 1880 een beurs voor een opleiding in Haarlem, is in 1892 onderwijzer te Woubrugge, later te Den Haag,
1880 - 1887 Wijbe Puma, hulponderwijzer OLS te Balk ( * 23 april 1861 te Leermens); kostganger, van Groningen naar Spannum
  1889 naar Noord Amerika, overleden 16 februari 1932 te Grand Rapids, Michigan
1880 - 1884 Jan Rinzes Theunissen, ( * 16 feb. 1866 te Suameer); kostganger, van Suameer naar Suameer
  waarschijnlijk was hij leerling aan de Rijksnormaalschool te Balk, in 1884 is hij toegelaten op de onderwijzersopleiding te Leeuwarden.
1882 - 1883 Trijntje Humalda, dienstbode ( * 21 november 1864 te Rinsumageest); inwonend, van Lwd naar Lwd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 174; huisnummer Wijckel 150
1890 - 189? Hendrik Brants van der Goot, arbeider ( * 15 maart 1841 te Wijckel); hoofd
189? - 1994 Jan Verpoorten, rijksveldwachter ( * 13 juli 1848 te Bath); hoofd, naar Leeuwarden
189? - 1994 Cornelia Marianne Seijnstra ( * 10 maart 1882 te Middelburg); inwonend
1894 - 1900 Johannes Huisman, rijksveldwachter ( * 29 juli 1854 te Nieuweschoot); hoofd, van Haulerwijk
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 176; huisnummer Wijckel 150 / 208
1900 - 1901 Johannes Huisman, rijksveldwachter ( * 29 juli 1854 te Nieuweschoot); hoofd
1901 - 1910 Sipke Schilstra, ( * 29 oktober 1841 te Wijckel); hoofd
register van huisnummering 1911 - 1920; huisnummer Wijckel 208
1910 - 1919 Sipke Schilstra
1910 - 1920 Eeuw Falkena, weduwe Sipke Schilstra
register van huisnummering 1921 - 1930; huisnummer Wijckel 225
1921 - 1925 Eeuw Falkena, weduwe Sipke Schilstra
1925 - 1930 hoort bij 226
register van huisnummering 1931 - 1939; huisnummer Wijckel 250
1931 - 1939 Watze Schilstra
huisnummer Wijckel 250
1939 - 1944  
huisnummer Balk 382d
1944 - 1953  
Wikelerdyk 24
1953 - heden  
     
     
 
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 15 mei 2023 laatste wijziging: 16-07-2023