Wikelerdyk 22 en 24
 
google streetview 2022
 
eigen foto gemaakt in juni 2023
 
foto 394-001 beschikbaar gesteld door Pieter en Johanna Ykema
Deze luchtfoto zal gemaakt zijn tussen 1950 en 1960 door de LFN (Lucht Fotografie Nederland).
Rechts boven de boerderij met boomgaard met het adres Wikelerdyk 16
In het midden de in 1925 gebouwde boerderij van de familie van der Zee, nu Wikelerdyk 20.
Tussen beide boerderijen de boomgaard waar rond 1950 de woning Wikelerdyk 18 is gebouwd.
Links onder, oorspronkelijk als dubbele woning gebouwd, het adres Wikelerdyk 24.
 
foto 394-003beschikbaar gesteld door Pieter en Johanna Ykema
Deze foto is gemaakt rond 1990 door Doede Deinum vanuit een luchtballon.
 
bron: www.hisgis.nl
Het kadastrale minuutplan uit 1832 met op de achtergrond de topografische kaart uit 2022.
 
eigenaren
 
1832: Jeep Pieters Tuinman te Wijckel, legger Balk 262
bron: www.hisgis.nl
(29 / 130)
verkoop in 1853 aan: Willem Jan Hemsing, notaris te Balk (12 / 86)
jonkheer Gerard Regnier Gerlacius van Swinderen te Rijs (14 / 45)
Maatschappij Gaasterland (106 / 611)
verkoop in 1899 aan Sipke Watses Schilstra (107 / 274)?
 
kadastrale gegevens
 
kadastraal perceel gemeente Balk sectie B nummer 21 in 1832, huis en erf
kadastraal perceel gemeente Balk sectie B nummer 22 in 1832, moestuin
bron: www.hisgis.nl
kadastrale gemeente Balk sectie B 21 (opp. 00 01 20) vernummerd in 1880 naar B 1206
kadastrale gemeente Balk sectie B 22 (opp. 00 41 10) vernummerd in 1867 naar B 959 - 962
kadastrale gemeente Balk sectie B 961 (opp. 00 17 20) vernummerd in 1884 naar B 1257
kadastrale gemeente Balk sectie B 962 (opp. 00 22 64) vernummerd in 1880 naar B 1206
kadastrale gemeente Balk sectie B 1206 (opp. 00 23 84) vernummerd in 1884 naar B 1258 (=Wikelerdyk 20)
kadastrale gemeente Balk sectie B 959 (opp. 00 00 63) vernummerd in 1926 naar B 1922 (=Wikelerdyk 22)
kadastrale gemeente Balk sectie B 960 (opp. 00 00 63) vernummerd in 1901 naar B 1564 (=Wikelerdyk 24)
kadastrale gemeente Balk sectie B 1257 (opp. 00 17 40) ongewijzigd tot 1929
kadastrale gemeente Balk sectie B 1258 (opp. 00 24 10) vernummerd in 1901 naar B 1564 (=Wikelerdyk 20)
kadastrale gemeente Balk sectie B 1564 (opp. 00 24 73) vernummerd in 1926 naar B 1921 en 1922 (=Wikelerdyk 20)
kadastrale gemeente Balk sectie B 1921 (opp. 00 24 34) ongewijzigd tot 1929
kadastrale gemeente Balk sectie B 1922 (opp. 00 01 02) ongewijzigd tot 1929
 
minuutplan 1832 netteplan 1887
bron: www.tresoar.nl
 
eigendomsoverschrijvingen volgens het hypothekenregister
 
De ‘hypotheekregisters’ of ‘openbare registers’ vervullen evenals het kadaster een grote rol bij het garanderen van de rechtszekerheid bij de overdracht van onroerend goed. Waar het kadaster de toestand van een perceel weergeeft (iemand is eigenaar), constateren de openbare registers een verandering (iemand wordt eigenaar).
 
B 21 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 29/130 , 12/86 , 14/45
B 22 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 29/130 , 12/86 , 14/45
B 959 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 29/130 , 12/86 , 14/45
B 960 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 29/130 , 12/86 , 14/45
B 961 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 29/130 , 12/86 , 14/45
B 962 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 29/130 , 12/86 , 14/45
B 1206, hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: -- / --
B 1257, hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: -- / --
B 1258, hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: -- / --
B 959 , hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 106/611 , 107/274
B 960 , hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 106/611 , 107/274
B 1257 , hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 106/611 , 107/274
B 1258 , hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 106/611 , 107/274
B 1564, hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: -- / --
B 1921 & 1922, hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: -- / --
bron: www.tresoar.nl
 
bron: www.tresoar.nl
 
29 / 130 = ??
12 / 86 = Willem Jan Hemsing te Balk
14 / 45 = jonkheer Gerard Regnier Gerlacius van Swinderen te Rijs
106 / 611 = Maatschappij Gaasterland te Den Haag
107 / 274 = ??
 
bron: www.hisgis.nl
In de rode cirkel Wikelerdyk 24 op de topografische militaire kaart uit 1864
 
bron: www.hisgis.nl
In de rode cirkel Wikelerdyk 24 op de topografische kaart uit 1932
 
bewoners Wikerdyk 22 en 24
huisnummering: 1812 - 1859 Wijckel 60; 1859 - 1879 Wijckel 109
   
   
volkstelling 1829, blad 326, huisnummer Wijckel 60?
1829 Jeep Pieters Tuinman, werkman
volkstelling 1840, huisnummer Wijckel 60
1840 Jeep Pieters Tuinman, werkman
woningregister 1849 - 1859 blad 1061; huisnummer Wijckel 60
1849 - 1852 Jeep Pieters Tuinman, ? ( * 8 februari 1767 te Balk); hoofd
185? - 185? Berend Smid, werkman ( * 1808 te Harich); hoofd
185? - 1859 Thomas Lammerts de Koe ( * 20 november 1813 te Sloten); hoofd
woningregister 1859 - 1869 blad 44; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 21, huisnummer Wijckel 109
1859 - 1867 Thomas Lammerts de Koe, werkman ( * 20 november 1813 te Sloten); hoofd
1867 - 1869 Atze Willems Samplonius (* 13 juni 1836 te Wijckel)
1867 - 1869 Sybrand van der Goot ( * 1842 te Woudsend)
   
woningregister 1869 - 1879 blad 74; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 21, volgnummer 342
1869 - 1879 Atze Willems Samplonius, landarbeider ( * 13 juni 1836 te Wijckel); hoofd
  woning gesloopt
   
 
huisnummering: 1867 - 1890 Wijckel ?; 1890 - 1910 Wijckel 151; 1911 - 1920 Wijckel 209; 1921 - 1930 Wijckel 226; 1931 - 1944 Wijckel 250; 1944 - 1953 Balk 382d; 1953 - heden Wikelerdyk 22
   
woningregister 1869 - 1879 blad 74; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 959, volgnummer 343
1869 - 1879 Fedde Rintjes van der Lee, landarbeider ( * 14 september 1818 te Oosterzee); hoofd
1876 - 187? Sibbele Rienks van der Lee ( * 3 januari 1823 te Follega); van Sint Nicolaasga
1878 - 187? Arend Sikkes, ( * 18 mei 1853 te Mirns); van Koudum
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 226; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 959
1880 - 1890 Hantje H Haitjema
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 175; huisnummer Wijckel 151
1890 - 1890 Hantje Tjeerds Haitjema, ? ( * 15 mei 1805 te Balk); hoofd
1890 - 1900 Baukje Wijbrands, weduwe Hantje Haitjema ( * 1 oktober 1824 te Stavoren); hoofd
1899 - 1900 Anna van der Feer, ( * 18 januari 1886 te Nijemirdum); inwonend
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 177; huisnummer Wijckel 151 / 209
1900 - 190? Hielke van der Gaast, arbeider ( * 2 november 1872 te Wijckel); hoofd
190? - 1910 Watze Sipkes Schilstra ( * 7 augustus 1874 te Wijckel); hoofd
register van huisnummering 1911 - 1920; huisnummer Wijckel 209
1910 - 1920 Watze Schilstra
bevolkingsregister 1911 - 1920 S blad 24; huisnummer Wijckel 209
1911 - 1920 Watze Sipkes Schilstra, veehouder ( * 7 augustus 1874 te Wijckel); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 215; huisnummer Wijckel 226
1921 - 1930 Watze Sipkes Schilstra, veehouder ( * 7 augustus 1874 te Wijckel); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 226; huisnummer Wijckel 250
1931 - 1939 Watze Sipkes Schilstra, zonder beroep ( * 7 augustus 1874 te Wijckel); hoofd
huisnummer Wijckel 250
1939 - 1944  
huisnummer Balk 382d
1944 - 1953  
Wikelerdyk 22
1953 - ????  
  vakantiewoning
19?? - heden familie Ykema  
     
Wikelerdyk 22 of 24
huisnummering: 1867 - 1890 Wijckel ?; 1890 - 1910 Wijckel 150; 1911 - 1920 Wijckel 208; 1921 - 1930 Wijckel 225; 1931 - 1944 Wijckel 250; 1944 - 1953 Balk 382d; 1953 - heden Wikelerdyk 24
   
woningregister 1869 - 1879 blad 74; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 960, volgnummer 344
1869 - 1870 Albert Dirks Duijff, opzichter ( * 26 augustus 1803 te Balk); hoofd
1871 - 1871 Gezina Johanna Hofstra, ( * te Balk); van Amsterdam
woningregister 1869 - 1879 blad 97 vervolg van blad 74; volgnummer 344
1872 - 187? Hendrik Brants van der Goot ( * ( * 15 maart 1841 te Wijckel); hoofd
1872 - 1872 Marijke Hofstra ( * 19 augustus 1859 te Sloten); van Sloten, naar Leeuwarden
1873 - 1875 Hendrik Reijenga, hulponderwijzer ( * 9 nov. 1850 te Lemmer); kostganger, van Zaandam, naar Oosterzee
1876 - 1880 Pieter Tuinman, hulponderwijzer ( * 19 juli 1858 te IJlst); kostganger, van IJlst, naar Oostzaan
1879 - 1879 Dirk Jans de Vries, leerling Rijksnormaalschool ( * 26 feb. 1863 te Burum); kostganger van Kollum
1879 - 1879 Sikke Postma, leerling Rijksnormaalschool ( * 1 maart 1869 te Warns); kostganger, van HON
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 226; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 960
1880 - 1890 Hendrik Brants van er Goot, arbeider ( * 15 maart 1841 te Wijckel); hoofd
1880 - 1880 Pieter Tuinman, hulponderwijzer ( * 19 juli 1858 te IJlst); kostganger, naar Oostzaan
  is in 1880 onderwijzer te Oostzaan, later Benningbroek, Sijbekarspel
1880 - 1881 Dirk Jans de Vries, leerling Rijksnormaalschool( * 26 feb. 1863 te Burum); kostganger, naar Kollumerland
  onderwijzer te Burum, overleden op 23 maart 1883 te Burum
1880 - 1884 Sikke Sijtzes Postma, leerling Rijksnormaalschool ( * 1 maart 1864 te Warns); kostganger, naar Haarlem
  krijgt in 1880 een beurs voor een opleiding in Haarlem, is in 1892 onderwijzer te Woubrugge, later te Den Haag,
1880 - 1887 Wijbe Puma, hulponderwijzer OLS te Balk ( * 23 april 1861 te Leermens); kostganger, van Groningen naar Spannum
  1889 naar Noord Amerika, overleden 16 februari 1932 te Grand Rapids, Michigan
1880 - 1884 Jan Rinzes Theunissen, ( * 16 feb. 1866 te Suameer); kostganger, van Suameer naar Suameer
  waarschijnlijk was hij leerling aan de Rijksnormaalschool te Balk, in 1884 is hij toegelaten op de onderwijzersopleiding te Leeuwarden.
1882 - 1883 Trijntje Humalda, dienstbode ( * 21 november 1864 te Rinsumageest); inwonend, van Lwd naar Lwd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 174; huisnummer Wijckel 150
1890 - 189? Hendrik Brants van der Goot, arbeider ( * 15 maart 1841 te Wijckel); hoofd
189? - 1994 Jan Verpoorten, rijksveldwachter ( * 13 juli 1848 te Bath); hoofd, naar Leeuwarden
189? - 1994 Cornelia Marianne Seijnstra ( * 10 maart 1882 te Middelburg); inwonend
1894 - 1900 Johannes Huisman, rijksveldwachter ( * 29 juli 1854 te Nieuweschoot); hoofd, van Haulerwijk
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 176; huisnummer Wijckel 150 / 208
1900 - 1901 Johannes Huisman, rijksveldwachter ( * 29 juli 1854 te Nieuweschoot); hoofd
1901 - 1910 Sipke Watzes Schilstra, ( * 29 oktober 1841 te Wijckel); hoofd
1902 - 190? Koop Wichers Meesters, schoonvader Joh. Huisman ( * 25 juli 1822 te Terband); inwonend
register van huisnummering 1911 - 1920; huisnummer Wijckel 208
1910 - 1919 Sipke Watses Schilstra
1910 - 1920 Eeuw Falkena, weduwe Sipke Schilstra
bevolkingsregister 1911 - 1920 S blad 21; huisnummer Wijckel 208
1911 - 1919 Sipke Watzes Schilstra, zonder beroep ( * 29 oktober 1841 te Wijckel); hoofd
1911 - 1920 Eeuw Falkena, wed. Sipke Schilstra, zonder beroep ( * 31 december 1837 te Sondel); hoofd vanaf 1919
bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 122; huisnummer Wijckel 208
1920 - 1920 Eeuw Falkena, wed. Sipke Schilstra, zonder beroep ( * 31 december 1837 te Sondel); hoofd
register van huisnummering 1921 - 1930; huisnummer Wijckel 225
1921 - 1925 Eeuw Falkena, weduwe Sipke Schilstra
1925 - 1930 hoort bij 226
bevolkingsregister 1921 - 1925 blad 214; huisnummer Wijckel 225
1921 - 1925 Eeuw Falkena, wed. Sipke Schilstra, zonder beroep ( * 31 december 1837 te Sondel); hoofd
register van huisnummering 1931 - 1939; huisnummer Wijckel 250
1931 - 1939 Watze Schilstra
huisnummer Wijckel 250
1939 - 1944  
huisnummer Balk 382d
1944 - 1953  
Wikelerdyk 24
1953 -  
19?? - 19?? familie Spiekhout
19?? - heden familie Ykema
     

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 15 mei 2023 laatste wijziging: 10-11-2023