Wikelerdijk 40
 
google streetview 2015
In het midden de oprit naar Wikelerdyk 40. Links nummer 42 en naar rechts respectievelijk nr. 34 en 32
 
Koopman Jan Meinderts (1779-1840) uit Balk bezat in 1832 onder andere een woning met boomgaard en weilanden aan de weg van Balk naar Wijckel. Toen ver buiten de bebouwde kom van de vlecke Balk. Lichtgeel ingekleurd met de kadastrale percelen B 23, 24, 25, 26.
Als middelpunt het huidige adres Wikelerdyk 40.
Rond 1884 wordt de woning Wikelerdyk 42 gebouwd. Gesloopt in 2006 en herbouwd in 2007.
Waarschijnlijk omstreeks 1854 bouwt de toenmalige eigenaar achter in het weiland, ter hoogte van de Bauke Boersmastrjitte 2-8 een woning. Gemakshalve noem ik dit Wikelerdyk 40bis. Op een gegeven moment bewoont door 3 gezinnen. Deze woning is gesloopt in 1918 / 1919.
Wikelerdyk 32 is gebouwd in 1935, en Wikelerdyk 34 is gebouwd in het jaar 2000 aldus de BAG (=Basis Administratie Gebouwen)
 
bron: www.hisgis.nl
Het kadastrale minuutplan uit 1832 met op de achtergrond de opentopografische kaart uit 2022.
 
eigenaren
 
1832: Jan Meinderts, koopman te Balk, legger Balk 171
bron: www.hisgis.nl
 
kadastrale gegevens
 
kadastrale gemeente Balk, sectie B nummer 23, weiland in 1832
kadastrale gemeente Balk, sectie B nummer 24, huis en erf in 1832
kadastrale gemeente Balk, sectie B nummer 25, boomgaard in 1832
kadastraal perceel gemeente Balk sectie B nummer 26 in 1832, weiland
bron: www.hisgis.nl
 
kadastrale gemeente Balk sectie B 23 (opp. 01 77 50) vernummerd in 1859 naar B 905, 906, 908 (Wikelerdyk 42)
kadastrale gemeente Balk sectie B 24 (opp. 00 04 50) vernummerd in 1854 naar B 876 = Wikelerdyk 40
kadastrale gemeente Balk sectie B 25 (opp. 00 19 10) vernummerd in 1859 naar B 906, 907 (Wikelerdyk 42)
kadastrale gemeente Balk sectie B 26 (opp. 02 05 60) vernummerd in 1854 naar B 877, 878, 879 (Wikelerdyk 40bis)
kadastrale gemeente Balk sectie B 876 (opp. 00 04 50) vernummerd in 1884 naar B 1252, 1253 = Wikelerdyk 40
kadastrale gemeente Balk sectie B 877 (opp. 00 61 60) vernummerd in 1884 naar B 1254 = Wikelerdyk 40
kadastrale gemeente Balk sectie B 878 (opp. 00 03 90) vernummerd in 1869 naar B 1035 (Wikelerdyk 40bis)
kadastrale gemeente Balk sectie B 879 (opp. 01 40 10) vernummerd in 1869 naar B 1036,1037 (Wikelerdyk 40bis)
kadastrale gemeente Balk sectie B 905 (opp. 00 05 85) vernummerd in 1884 naar B 1250 (Wikelerdyk 42)
kadastrale gemeente Balk sectie B 906 (opp. 00 30 52) vernummerd in 1884 naar B 1251 (Wikelerdyk 42)
kadastrale gemeente Balk sectie B 907 (opp. 00 05 94) vernummerd in 1884 naar B 1252 en 1253 = Wikelerdyk 40
kadastrale gemeente Balk, sectie B nummer 908 (opp. 01 54 20) vernummerd in 1871 naar B 1059, 1060
kadastrale gemeente Balk sectie B 1035 (opp. 01 54 20) vernummerd in 1870 naar B 1047 (Wikelerdyk 40bis)
kadastrale gemeente Balk sectie B 1036 vernummerd in 1870 naar B 1047 (Wikelerdyk 40bis)
kadastrale gemeente Balk sectie B 1037 vernummerd in 1884 naar B 1255 (Wikelerdyk 40bis)
kadastrale gemeente Balk sectie B 1047 vernummerd in 1877 naar B 1146 en 1147 (Wikelerdyk 40bis)
kadastrale gemeente Balk sectie B 1250 vernummerd in 1906 naar B 1635 (Wikelerdyk 42)
kadastrale gemeente Balk sectie B 1251 vernummerd in 1906 naar B 1635, 1636 (Wikelerdyk 42)
kadastrale gemeente Balk sectie B 1252 vernummerd in 1885 naar B 1281 = Wikelerdyk 40
kadastrale gemeente Balk sectie B 1253 vernummerd in 1885 naar B 1279, 1280, 1281 = Wikelerdyk 40
kadastrale gemeente Balk sectie B 1146 (opp. 00 03 87) vernummerd in 1919 naar B 1827 (Wikelerdyk 40bis)
kadastrale gemeente Balk sectie B 1147 (opp. 00 00 24) vernummerd in 1919 naar B 1827 (Wikelerdyk 40bis)
kadastrale gemeente Balk, sectie B nummer 1635 (opp. 00 07 70) ongewijzigd tot 1929 (Wikelerdyk 42)
kadastrale gemeente Balk, sectie B nummer 1636 (opp. 00 32 40) ongewijzigd tot 1929 (Wikelerdyk 42)
kadastrale gemeente Balk sectie B 1827 (opp. 01 44 11) ongewijzigd tot 1929 (Wikelerdyk 40bis)
B 1827 komt uit B 1146, 1147, 1255 (Wikelerdyk 40bis)
 
minuutplan 1832 netteplan 1887
bron: www.tresoar.nl
 
eigendomsoverschrijvingen volgens het hypothekenregister
 
De ‘hypotheekregisters’ of ‘openbare registers’ vervullen evenals het kadaster een grote rol bij het garanderen van de rechtszekerheid bij de overdracht van onroerend goed. Waar het kadaster de toestand van een perceel weergeeft (iemand is eigenaar), constateren de openbare registers een verandering (iemand wordt eigenaar).
 
B 23, 25 hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 14/26 , 18/1 , 36/19 , 44/75 (Wikelerdyk 42)
B 24, 26, hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 14/26 , 18/1 , 36/19 (Wikelerdyk 40bis)
B 876, hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 14/26 , 18/1 , 36/19 , 44/75 , 47/184 , 83/88-91 , 33/53 , 95/242-244 , 27/78 (Wikelerdyk 40)
B 877, hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 14/26 , 18/1 , 36/20 , 81/225 (Wikelerdyk 40bis)
B 878, hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 14/26 , 18/1 , 36/20 , (Wikelerdyk 40bis)
B 879, hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 14/26 , 18/1 , 36/20 , (Wikelerdyk 40bis)
B 905 hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 14/26 , 18/1 , 36/19 , 44/75 , 47/184 , 83/88-91 , 33/53 , 89/28
B 906 hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 14/26 , 18/1 , 36/19 , 44/75 , 47/184 , 83/88-91 , 33/53 , 89/28
B 907 hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 14/26 , 18/1 , 36/19 , 44/75 , 47/184 , 83/88-91 , 33/53 , 95/242-243 , 27/78
B 908 hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 14/26 , 18/1 , 36/19 , 44/75 , 26/7
B 1035 en 1036 , hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 14/26 , 18/1 , 36/20 ,
B 1037 , hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 14/26 , 18/1 , 36/20 , 81/225
B 1047 , hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 14/26 , 18/1 , 36/20 , 81/225
B 1146 , hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 14/26 , 18/1 , 36/20 , 81/225
B 1147 , hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 14/26 , 18/1 , 36/20 , 81/225
B 1252 , hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: --/--
B 1253 , hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: --/--
B 1254 , hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: --/--
B 1255 , hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: --/--
B 1279 , hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: --/--
B 1280 , hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: --/--
B 1281 , hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: --/--
B 1146 , hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 85/225 , 101/352-354 , 105/495
B 1147 , hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 85/225 , 101/352-354 , 105/495
B 1250 en 1251 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 103/162, 101/1, 80/182
B 1827 , hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: --/--
B 1635 , hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 123/2
B 1637 , hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 123/2
bron: www.tresoar.nl
 
14 / 26 = Eelkjen Wigles Visser, zonder beroep te Woudsend
18 / 1 = ??
26 / 7 = Fetje Poppes te Balk
27 / 78 = ??
33 / 53 = ??
36 / 19 = Anne Berends Coldeweijer te Wijckel
36 / 20 = ??
44 / 75 = ??
47 / 184 = ??
81 / 225 = ??
83 / 88 = ??
83 / 89 = ??
83 / 90 = ??
83 / 91 = ??
85 / 225 = ??
89 / 28 = ??
95 / 242 = ??
95 / 243 = ??
95 / 244 = ??
101 / 1 = Gerben Meinderts Frankena te Harich
101 / 352 = ??
101 / 353 = ??
101 / 354 = ??
103 / 162 = Jan Johannes Reekers te Balk (betreft Wikelerdyk 42)
105 / 495 = ??
123 / 2 = ??
 
 
bron: www.hisgis.nl
In de rode cirkel Wikelerdijk 40 op de topografische militaire kaart uit 1864
 
bron: www.hisgis.nl
In de rode cirkel Wikelerdyk 40 op de topografische kaart uit 1932
 
bewoners
huisnummering: 1812 - 1859 Wijckel; 1859 - 1890 Wijckel, 1890 - 1910 Wijckel 145; 1910 - 1920 Wijckel 204 en 204a; 1921 - 1930 Wijckel 223 en 224; 1931 - 1944 Wijckel 223; 1944 - 1953 Balk 382g; 1953 - ???? Wikelerdyk 38, 1953 - heden Wikelerdyk 40
   
volkstelling 1840, huisnummer Wijckel
   
woningregister 1849 - 1859 blad ; huisnummer Wijckel
   
woningregister 1859 - 1869 blad 42; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 876, huisnummer Wijckel 106
1859 - 1860 Wiebe Klazes Pelsma, ( * 1832 te Balk); hoofd, naar Avereest
1860 - 186? Jan Stoffelsma, ( * 24 mei 1820 te Sondel); hoofd, van Harich 45
   
1859 - Jan Aants Monkelbaan, ? ( * 14 april 1836 te Wijckel); hoofd
   
1859 - 1969 Pier Klazes Jongsma, ? ( * 14 januari 1831 te Balk); hoofd
   
1859 - 186? Hendrik S van der Goot, ? ( * 1811 te Ruigahuizen); hoofd
1862 - 186? Hendrik W Haagsma
   
woningregister 1869 - 1879 blad 75; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 876, volgnummer 347
1869 - 1879 Pier Klazes Jongsma, bosarbeider ( * 14 januari 1831 te Balk); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 75; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 876, volgnummer 348
1869 - 1872 Feije Johannes Portiek, landarbeider ( * 6 oktober 1837 te Wijckel); hoofd, naar Elahuizen
1872 - 1869 Bauke Bult, ? ( * 27 september 184 te Koudum); hoofd, van Warns
woningregister 1869 - 1879 blad 75; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 876, volgnummer 349
1869 - Jan Aants Monkelbaan, landarbeider ( * 14 april 1836 te Wijckel); hoofd
1871 - Pieter Sybrens de Jong, schippersknecht ( * 8 oktober 1834 te Balk); hoofd
   
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 216; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 876
1880 - 1888 Fetze Sterks, arbeider ( * 28 maart 1854 te Sloten); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 169; huisnummer Wijckel 145
1890 - 1891 Hielke Pieters Hielkema, rijtuighouder ( * 20 januari 1840 te Joure); hoofd, naar Amsterdam
1891 - 1892 Hendrik M de Vries, ( * 26 december 1845 te Sondel); hoofd
1892 - 1900 Abe de Vries, wagenaar ( * 17 november 1844 te Wijckel); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 171; huisnummer Wijckel 145 / 204
1900 - 190? Abe de Vries, voerman ( * 17 november 1844 te Wijckel); hoofd
190? - 1904 Pieter de Winter, veekoopman ( * 6 april 1846 te Balk); hoofd
190? - 1910 Marijke Reekers, weduwe Pieter de Winter, veehoudersche ( * 29 okt. 1845 te Balk); hoofd vanaf 1904
register van huisnummering 1911 - 1920; huisnummer Wijckel 204
1910 - 1920 Eelke de Winter
bevolkingsregister 1911 - 1920 W-Z blad 89; huisnummer Wijckel 204
1911 - 1920 Eelke Pieters de Winter, veekoopman ( * 15 juni 1871 te Ruigahuizen); hoofd
register van huisnummering 1911 - 1920; huisnummer Wijckel 204a
1911 - 1915 Marijke Reekers, weduwe Pieter de Winter,
1912 - 1919 Johannes de Winter
1919 - 1902 Michiel Gersjes
1920 - 1920 Ynte Hylkema
bevolkingsregister 1911 - 1920 W-Z blad 69; huisnummer Wijckel 204a
1911 - 1915 Marijke Reekers, weduwe Pieter de Winter, veehoudersche ( * 29 oktober 1845 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 W-Z blad 92; huisnummer Wijckel 204a
1912 - 1919 Johannes de Winter, koopman in vee (* 25 januari 1883 te Ruigahuizen); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 171; huisnummer Wijckel 204
1919 - 1920 Michiel Gersjes, arbeider ( * 7 februari 1888 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 135; huisnummer Wijckel 204
1920 - 1920 Ynte Hylkema, werkman ( * 11 oktober 1885 te Harich); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930, huisnummer Wijckel 223
1921 - 1921 Ynte Hylkema, arbeider ( * 11 oktober 1885 te Harich); hoofd
1921 - 1930 Hendrik Kooiker, arbeider ( * 27 juni 1852 te Wijckel); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 213, huisnummer Wijckel 224
1921 - 1930 Eelke Pieters de Winter, veehandelaar ( * 15 juni 1871 te Ruigahuizen); hoofd
   
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 224; huisnummer Wijckel 248 / vervallen in 1934
1931 - 1934 Hendrik Kooiker, zonder beroep ( * 27 juni 1852 te Wijckel); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 225; huisnummer Wijckel 249
1931 - 1939 Eelke Pieters de Winter, veehouder ( * 15 juni 1871 te Ruigahuizen); hoofd
Wijckel 249
1939 - 1944  
Balk 382g
   
Wikelerdyk 38
   
Wikelerdyk 40
   
   
     

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 12-11-2023