Wikelerdyk 42
 
bron: google streetview 2015
 
Wikelerdijk 42
foto beschikbaar gesteld door de familie Bijlholt
 
 
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie B nummer 23, huis en erf
B 23 in 1859 vernummerd naar B 905, B 906, B 908
B 905 in 1884 verrnummerd naar B 1250 / B 906 in 1884 vernummerd naar B 1251
908 wordt 1059 en 1060
kadastrale gegevens: minuutplan 1832 / netteplan 1887
 
bewoners
huisnummering: 1889 - 1910 Wijckel 142; 1910 - 1920 Wijckel 203; 1921 - 1930 Wijckel 222; 1931 - 1953 Wijckel 247; 1953 - 19?? Wikelerdyk 44; 19?? - heden Wikelerdyk 42
   
   
woningregister 1859 - 1869 blad 41; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 905?, huisnummer Wijckel 105?
1859 - 1869 Willem Gatzes de Boer, veehouder ( * 2 mei 1800 te Harich); hoofd
1859 - 1860 Trijntje Baukes Visser, schoonmoeder ( * 1775 te Langweer); inwonend
1859 - 1861 Beeuw D Postma, nicht ( * 1834 te Enkhuizen); inwonend
woningregister 1869 - 1879 blad 75; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 905, volgnummer 352
1869 - 1874 Willem Gatzes de Boer, veehouder ( * 2 mei 1800 te Harich); hoofd
1869 - 1879 Jacobje Ages Jongsma, weduwe Willem G. de Boer, z.b. ( * 6 dec 1804 te Woudsend); hoofd vanaf 1874
  Aaltje van der Wal ( * 27 december 1845 te Heeg); inwonend
1876 - 1876 Freerkjen Breemer, dienstbode ( * 1 februari 1850 te Stavoren); inwonend
1878 - 1879 Nelligjen Rienks Ronner, dienstbode ( * 13 maart 1854 te Balk); inwonend, van Idskenhuizen, naar Teroele
1879 - 1879 Dirk Posthuma, neef ( * 7 juni 1857 te Amsterdam); inwonend, van Amsterdam
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 219; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 905
1880 - 1883 Jacobje Ages Jongsma, weduwe Willem G. de Boer, zonder beroep ( * 6 december 1804 te Woudsend); hoofd
1880 - 1882 Dirk Posthuma, neef ( * 7 juni 1857 te Amsterdam); inwonend, naar Amsterdam
1880 - 188? Antje Bouma, dienstbode ( * ), inwonend, van Wommels, naar nr. 378
1881 - 1882 Nelligjen Rienks Ronner, dienstbode ( * 13 maart 1854 te Balk); inwonend, van Teroele, naar Teroele
1883 - 1887 Dirk Posthuma, neef ( * 7 juni 1857 te Amsterdam); inwonend, van Amsterdam, naar Woudsend
1885 - 1887 Alle Hettinga, ? ( * 4 maart 1853 te Elahuizen); hoofd, van Sloten, naar Tjerkgaast
1887 - 1888 Gerben Waijer, ? ( * 1 februaeri 1853 te Piaam); hoofd, van Lemmer, naar Lemmer
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 166; huisnummer Wijckel 142
1890 - 1890 Willem J. van de Wetering, ( * 9 juli 1861 te Wijckel); hoofd
1890 - 1892 Akke Wierda, weduwe Jan Jentjes Tromp ( * 20 november 1835 te Sint Nicolaasga); hoofd
1892 - 1899 Jan J. Reekers, veekoopman ( * 21 december 1842 te Hemelum)
1899 - 1900 Teye Bouma, koemelker ( * 22 januari 1843 te Oudemirdum); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 168; huisnummer Wijckel 142 / 203
1900 - 1909 Teye Bouma, koemelker ( * 22 januari 1843 te Oudemirdum); hoofd
1909 - 1910 Elizabeth Teppema (1842-1920), weduwe Teye Bouma; ( * 12 oktober 1842 Tirns ); hoofd
register van huisnummering 1911 - 1920; huisnummer Wijckel 203
1910 - 1919 Elizabeth Teppema (1842-1920), weduwe Teye Bouma; naar Balk 62 (= van Swinderenstraat 27)
1919 - 1920 Jan Pieters de Vries, omnibusrijder ( * 28 juli 1873 te Surhuisterveen); van Balk 77 (= van Swinderentraat 41)
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 211; huisnummer Wijckel 222
1921 - 1921 Jan Pieters de Vries, voerman ( * 28 juli 1873 te Surhuisterveen); hoofd, vertr. naar Balk 257 (= Westein 14)
1921 - 1930 Minne Jorna, veehouder ( * 31 januari 1880 te Grouw); hoofd, van Franeker
1921 - 1923 Jette de Jong, dienstbode ( * 4 juli 1905 te Nijega HON); inwonend
1924 - 1925 Maria Bouwhuis, dienstbode ( * 20 september 1906 te Sint Nicolaasga); inwonend
1926 - 1926 Fetje Bergsma, dienstbode ( * 30 mei 1911 te Mirns en bakhuizen); inwonend
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 223; huisnummer Wijckel 247
1931 - 1939 Minne Jorna, veehouder ( * 31 januari 1880 te Grouw); hoofd
 
1939 - 19?? familie Jorna
19?? - 19?? familie Frans Bruinsma
19?? - heden familie Bijlholt
   

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 4-06-2019