Wikelerdijk 44
 
 
google streetview 2016
 
NOG UITWERKEN!!!!!!
 
 
 
eigenaren
1832: Jan Meinderts, koopman te Balk, legger Balk 171
bron: www.hisgis.nl
kadastrale gegevens
 
kadastraal perceel gemeente Balk sectie B nummer 23 in 1832, weiland
kadastraal perceel gemeente Balk sectie B nummer 24 in 1832, huis en erf
kadastraal perceel gemeente Balk sectie B nummer 25 in 1832, boomgaard
kadastraal perceel gemeente Balk sectie B nummer 26 in 1832, weiland
bron: www.hisgis.nl
 
kadastrale gemeente Balk sectie B 23 vernummerd in 1859 naar B 905, 906, 908
kadastrale gemeente Balk sectie B 24 vernummerd in 1854 naar B 876
kadastrale gemeente Balk sectie B 25 vernummerd in ? naar B 906, 907
kadastrale gemeente Balk sectie B 26 vernummerd in 1854 naar B 877, 878, 879
kadastrale gemeente Balk sectie B 876 vernummerd in 1884 naar B 1252, 1253
kadastrale gemeente Balk sectie B 877 vernummerd in 1884 naar B 1254
kadastrale gemeente Balk sectie B 878 vernummerd in 1869 naar B 1035 (sloop)
kadastrale gemeente Balk sectie B 879 vernummerd in 1869 naar B 1036,1037 (sloop)
kadastrale gemeente Balk sectie B 905 vernummerd in 1884 naar B 1250 (Wikelerdyk 42)
kadastrale gemeente Balk sectie B 906 vernummerd in 1884 naar B 1251 (Wikelerdyk 42)
kadastrale gemeente Balk sectie B 907 vernummerd in 1884 naar B 1252 en 1253
kadastrale gemeente Balk sectie B 1035,1036 vernummerd in 1870 naar B 1047 (sloop)
kadastrale gemeente Balk sectie B 1037 vernummerd in 1884 naar B 1255 (sloop)
kadastrale gemeente Balk sectie B 1047 vernummerd in 1877 naar B 1146 en 1147 (sloop
kadastrale gemeente Balk sectie B 1252 vernummerd in 1885 naar B 1281
kadastrale gemeente Balk sectie B 1253 vernummerd in 1885 naar B 1279, 1280, 1281
kadastrale gemeente Balk sectie B 1146 en 1147 vernummerd in 1919 naar B 1827 (sloop)
kadastrale gemeente Balk sectie B 1250 vernummerd in 1906 naar B 1635 (Wikelerdyk 42)
kadastrale gemeente Balk sectie B 1251 vernummerd in 1906 naar B 1635, 1636 (Wikelerdyk 42)
 
   
minuutplan 1832 netteplan 1887
bron: www.tresoar.nl
B 23, 25 hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 14/26 , 18/1 , 36/19 , 44/75
B 24, 26, hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 14/26 , 18/1 , 36/19
B 876, hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 14/26 , 18/1 , 36/19 , 44/75 , 47/184 , 83/88-91 , 33/53 , 95/242-244 , 27/78
B 877, hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 14/26 , 18/1 , 36/20 , 81/225
B 878, hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 14/26 , 18/1 , 36/20 ,
B 879, hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 14/26 , 18/1 , 36/20 ,
B 1035 en 1036 , hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 14/26 , 18/1 , 36/20 ,
B 1037 , hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 14/26 , 18/1 , 36/20 , 81/225
B 1047 , hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 14/26 , 18/1 , 36/20 , 81/225
B 1146 , hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 14/26 , 18/1 , 36/20 , 81/225
B 1147 , hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 14/26 , 18/1 , 36/20 , 81/225
B 1252 , hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: --/--
B 1253 , hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: --/--
B 1254 , hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: --/--
B 1255 , hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: --/--
B 1279 , hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: --/--
B 1280 , hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: --/--
B 1281 , hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: --/--
B 1146 , hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 85/225 , 101/352-354 , 105/495
B 1147 , hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 85/225 , 101/352-354 , 105/495
B 1827 , hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: --/--
B 1635 , hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 123/2?
B 1637 , hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 123/2?
bron: www.tresoar.nl
 
 
bron: www.hisgis.nl
In de rode cirkel Wikelerdijk 40 op de topografische militaire kaart uit 1864
 
bewoners
huisnummering: 1812 - 1859 Wijckel; 1859 - 1890 Wijckel, 1890 - 1910 Wijckel; 1910 - 1920 Wijckel; 1921 - 1930 Wijckel; 1931 - 1953 Wijckel ; 1953 - 1979? , 1979? - heden ?
   
volkstelling 1840, huisnummer Wijckel
   
woningregister 1849 - 1859 blad ; huisnummer Wijckel
   
woningregister 1859 - 1869 blad 42; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 876, huisnummer Wijckel 106
1859 - 1860 Wiebe Klazes Pelsma, ( * 1832 te Balk); hoofd, naar Avereest
1860 - 186? Jan Stoffelsma, ( * 24 mei 1820 te Sondel); hoofd, van Harich 45
   
1859 - Jan Aants Monkelbaan, ? ( * 14 april 1836 te Wijckel); hoofd
   
1859 - Pier Klazes Jongsma, ? ( * 14 januari 1831 te Balk); hoofd
   
1859 - 186? Hendrik S van der Goot, ? ( * 1811 te Ruigahuizen); hoofd
1862 - 186? Hendrik W Haagsma
   
   
woningregister 1869 - 1879 blad 75; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 876, volgnummer 347
1869 - 1879 Pier Klazes Jongsma, bosarbeider ( * 14 januari 1831 te Balk); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 75; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 876, volgnummer 348
1869 - 1872 Feije Johannes Portiek, landarbeider ( * 6 oktober 1837 te Wijckel); hoofd, naar Elahuizen
1872 - 1869 Bauke Bult, ? ( * 27 september 184 te Koudum); hoofd, van Warns
woningregister 1869 - 1879 blad 75; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 876, volgnummer 349
1869 - Jan Aants Monkelbaan, landarbeider ( * 14 april 1836 te Wijckel); hoofd
1871 - Pieter Sybrens de Jong, schippersknecht ( * 8 oktober 1834 te Balk); hoofd
   
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad ; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer
   
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad ; huisnummer Wijckel
   
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad ; huisnummer Wijckel
   
register van huisnummering 1911 - 1920; huisnummer Wijckel
1910 - 1911  
1911 - 1920  
bevolkingsregister 1921 - 1930, huisnummer Wijckel
1921 - 1929  
1929 - 1930  
bevolkingsregister1931 - 1939; huisnummer Wijckel
1931 - 1939  
 
1939 - 19??  
     

 

bewoners gesloopte woning achter Wikelerdyk 40
 
   
volkstelling 1840, huisnummer Wijckel
   
woningregister 1849 - 1859 blad ; huisnummer Wijckel
   
woningregister 1859 - 1869 blad ; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer , huisnummer Wijckel
   
woningregister 1869 - 1879 blad 75; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 1035, volgnummer 350
1869 - 1879 Pieter Berends Coldewijer, veehouder ( * 26 december 1810 te Nijemirdum); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 75; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 1036, volgnummer 351
1869- 1870 Petrus IJsselmuiden, verversknecht ( * 18 februari 1839 te Franeker) hoofd, naar Franeker
   
   
   
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad ; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer
   
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad ; huisnummer Wijckel
   
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad ; huisnummer Wijckel
   
register van huisnummering 1911 - 1920; huisnummer Wijckel
1910 - 1911  
1911 - 1920  
bevolkingsregister 1921 - 1930, huisnummer Wijckel
1921 - 1929  
1929 - 1930  
bevolkingsregister1931 - 1939; huisnummer Wijckel
1931 - 1939  
 
1939 - 19??  
     

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 4-06-2019