Wikelerdijk 46
 
google streetview mei 2022
 
Vrederechter mr. Frederik Zacharias Reneman (1776-1866) woonde op het nabijgelegen Meerzicht. Hij bezat in 1832 onder andere deze boerderij met tuin en weilanden aan de weg van Balk naar Wijckel. Toen ver buiten de bebouwde kom van de vlecke Balk. Lichtgeel ingekleurd met de kadastrale percelen B 27, 28, 29, 30, 31.
In 1875 is de huidige stelpboerderij op Wikelerdyk 46 gebouwd. De oude zathe op kadastraal perceel Balk B 28 is gesloopt. In 2009 bouwt de woningstichting op bijna dezelfde locatie van de oude zathe een zorgcomplex met 12 studio's.
Het pand Wikelerdyk 44 is gebouwd in opdracht van Luitjen Mulder (1868-1949). In 1937 de schuur en twee jaar later de woning door Jakob Luitjens Mulder (1909-1981)
 
 
 
eigenaren
 
1832: mr. Frederik Zacharias Reneman te Wijckel, legger Balk 213
bron: www.hisgis.nl
Frederik Zacharias Reneman te Wijckel (17 / 24)
Nicolaas van Heloma, zonder beroep te Velp (101 / 352)
Grietje van Heloma, zonder beroep te Nunspeet, gehuwd met ?? Brocx (101 / 353)
Marcus van Heloma, te Ede, Amersfoort (101 / 354)
(81 / 225)
(105 / 495)
 
kadastrale gegevens
 
kadastraal perceel gemeente Balk sectie B nummer 27 weiland in 1832
kadastraal perceel gemeente Balk sectie B nummer 28 huis en erf in 1832
kadastraal perceel gemeente Balk sectie B nummer 29 weiland in 1832
kadastraal perceel gemeente Balk sectie B nummer 30 tuin in 1832
kadastraal perceel gemeente Balk sectie B nummer 31 weiland in 1832
bron: www.hisgis.nl
 
kadastrale gemeente Balk sectie B 27 (opp. 00 62 50) vernummerd in 1875 naar B 1112, 1114, 1115
kadastrale gemeente Balk sectie B 28 (opp. 00 10 40) vernummerd in 1875 naar B 1112, 1115, 1116
kadastrale gemeente Balk sectie B 29 (opp. 00 21 60) vernummerd in 1875 naar B 1113, 1114
kadastrale gemeente Balk sectie B 30 (opp. 00 12 20) vernummerd in 1875 naar B 1115
kadastrale gemeente Balk sectie B 31 (opp. 04 41 80) vernummerd in 1875 naar B 1112, 1115, 1116
kadastrale gemeente Balk sectie B 1112 (opp. 00 69 10) vernummerd in 1884 naar B 1249
kadastrale gemeente Balk sectie B 1113 (opp. 00 10 50) ongewijzigd tot 1929
kadastrale gemeente Balk sectie B 1114 (opp. 00 11 80) ongewijzigd tot 1929
kadastrale gemeente Balk sectie B 1115 (opp. 00 15 00) ongewijzigd tot 1929
kadastrale gemeente Balk sectie B 1116 (opp. 04 42 10) ongewijzigd tot 1929
kadastrale gemeente Balk sectie B 1249 (opp. 00 69 20) ongewijzigd tot 1929
 
minuutplan 1832 netteplan 1887
bron: www.tresoar.nl
 
eigendomsoverschrijvingen volgens het hypothekenregister
 
De ‘hypotheekregisters’ of ‘openbare registers’ vervullen evenals het kadaster een grote rol bij het garanderen van de rechtszekerheid bij de overdracht van onroerend goed. Waar het kadaster de toestand van een perceel weergeeft (iemand is eigenaar), constateren de openbare registers een verandering (iemand wordt eigenaar).
 
B 27, 28, 29, 30, 31 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 17 / 24
B 1112, 1113, 1114, 1115, 1116 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 17/24
B 1249 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1156: --/--
B 1113, 1114, 1115, 1116 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 101/352-354 ; 81/225 ; 105/495
B 1249 register hypotheken 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 101 / 352-354 ; 81 / 225 ; 105 / 495
bron: www.tresoar.nl
 
17 / 24 =
101 / 352 =
101 / 353 =
101 / 354 =
81 / 225 =
105 / 495 =
 
 
 
 
bron: www.hisgis.nl
In de rode cirkel Wikelerdyk 46 op de topografische militaire kaart uit 1864
 
 
 
 
 
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 13 april 1894
 
 
 
Leeuwarder Courant van 2 april 1901
 
 
Leeuwarder Courant van 30 april 1901
 
 
 
 
 
<<< Leeuwarder Courant van 19 april 1901
 
bewoners
huisnummering: 1813 - 1859 Wijckel 57; 1859 - 1890 Wijckel 103, 1890 - 1910 Wijckel 141; 1910 - 1920 Wijckel 202; 1921 - 1930 Wijckel 221; 1931 - 1944 Wijckel 246; 1944 - 1953 Balk 382j; 1953 - heden Wikelerdyk 46
   
   
volkstelling 1829
1829  
volkstelling 1840; huisnummer Wijckel 57
1840 Geert Wybrens Landman, zuivelboer ( * 1801 te Wijckel); hoofd
woningregister 1849 - 1859 blad 1057; huisnummer Wijckel 57
1849 - 1850 Geert Wybrens Landman, zuivelboer ( * 1801 te Wijckel); hoofd
1850 - 185? Jan van der Goot, zuivelboer ( * 1803 te ? ); hoofd
185? - 1859 Jelle H de Vries, zuivelboer ( * 1832 te Wijckel); hoofd
woningregister 1859 - 1869 blad ; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 28, huisnummer Wijckel 103
1859 Jelle H de Vries ( * 1832 te Wijckel); hoofd
  Siemen A. Wierstra, veehouder ( * 23 februari 1833 te Harich); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 75; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 28, volgnummer 353
1869 - 1879 Jelte Jans Kok, veehouder ( * 10 april 1836 te Wijckel); hoofd
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad ; kadastrale gemeente Balk sectie B nummer 1114
1880 - 1890 Jelte Jans Kok, landbouwer ( * 10 april 1836 te Wijckel); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 165; huisnummer Wijckel 141
1890 - 1894 Jelte Jans Kok, veehouder ( * 10 april 1836 te Wijckel); hoofd
1894 - 1900 Willem Freerks Beuckens, veehouder ( * 25 september 1829 te Oudemirdum); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 167; huisnummer Wijckel 141 / 202
1900 - 1900 Willem Freerks Beuckens, veehouder ( * 25 september 1829 te Oudemirdum); hoofd
1900 - 1901 Jacoba Meijer, weduwe Willem F. Beuckens ( * 1 november 1845 te Wolvega); hoofd vanaf 1900
1901 - 1910 Luitjen Hendriks Mulder, veehouder ( * 31 oktober 1868 te Oudemirdum); hoofd
register van huisnummering 1911 - 1920; huisnummer Wijckel 202
1910 - 1920 Luitjen Hendriks Mulder
bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 239, huisnummer Wijckel 202
1911 - 1920 Luitjen Hendriks Mulder, veehouder ( * 31 oktober 1868 te Oudemirdum); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 210, huisnummer Wijckel 221
1921 - 1928 Luitjen Mulder, veehouder ( * 31 oktober 1868 te Oudemirdum); hoofd
1928 - 1930 Hendrik Mulder, veehouder ( * 18 maart 1900 te Wijckel); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 222; huisnummer Wijckel 246
1931 - 1939 Hendrik Mulder, veehouder ( * 18 maart 1900 te Wijckel); hoofd
 
1939 - 19??  
     

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 15 mei 2023 laatste wijziging: 29-10-2023