Wikelerdyk 6
 
Wikelerdyk 6
google streetview 2015
 
Wijckelerweg
prentbriefkaart 046-003 beschikbaar gesteld door Aafke Meinesz
 
eigenaren
 
1832: Hendrik Brands van der Goot, koopman te Balk, legger Balk 94
verkoop in ???? aan: ?? (Register 69, 2/200 , 21/131 , 23/12,13 , 2/318 , 33/55,56)
verkoop in 18?? aan: jonkheer G.G.R.G. van Swinderen te Rijs (Register 69, 14/45)
verkoop in 1898 aan Maatschappij Gaasterland te Den Haag (Register 69, 106/611)
verkoop in 1899 aan: Simon Meinesz, koopman en fabrikant te Wijckel (Register 69, 107/314)
verkoop in ???? aan: ??? , (Register 69, 107/315
verkoop in ???? aan: ??? , (Register 69, 110/494)
verkoop in ???? aan: ??? , (Register 69, 115/384)
verkoop in ???? aan: ??? , (Register 69, 113/39)
 
kadastrale gegevens
 
kadastrale gemeente Balk, sectie B nummer 13, weiland in 1832
bron: www.hisgis.nl
kadastrale gemeente Balk sectie B 13 (opp. 01 51 10) vernummerd in 1878 naar B 1172, 1173, 1174, 1175
kadastrale gemeente Balk sectie B 1172 (opp. 00 00 55) zie
kadastrale gemeente Balk sectie B 1173 (opp. 00 00 62) zie
kadastrale gemeente Balk sectie B 1174 (opp. 00 24 60) vernummerd in 1880 naar B 1203, 1204, 1205
kadastrale gemeente Balk sectie B 1175 (opp. 01 25 33) zie
kadastrale gemeente Balk sectie B 1203 (opp. 00 12 80) vernummerd in 1901 naar B 1562 en 1563 (Wikelerdyk 6)
kadastrale gemeente Balk sectie B 1562 (opp. 00 11 00) ongewijzigd tot 1929 (Wikelerdyk 6)
kadastrale gemeente Balk sectie B 1563 (opp. 00 08 45) vernummerd in 1913 naar B 1764 (Wikelerdyk 8)
bron: www.tresoar.nl
 
Wikelerdyk 6 Wikelerdyk 6
minuutplan 1832 netteplan 1887
bron: www.tresoar.nl
 
eigendomsoverschrijving volgens het hypothekenregister
 
De ‘hypotheekregisters’ of ‘openbare registers’ vervullen evenals het kadaster een grote rol bij het garanderen van de rechtszekerheid bij de overdracht van onroerend goed. Waar het kadaster de toestand van een perceel weergeeft (iemand is eigenaar), constateren de openbare registers een verandering (iemand wordt eigenaar).
 
B 13 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 2/200 , 21/131 , 23/12,13 , 2/318 , 33/55,56 , 14/45
B 1174 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1156: 2/200 , 21/131 , 23/12,13 , 2/318 , 33/55,56 , 14/45
B 1203 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1156: --/--
B 1203 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 106/611 , 107/314 , 107/315
B 1562 Register 69 toegang 35-03 inventaris 1157: 110/494 , 115/384 , 113/39
bron: www.tresoar.nl
 
2 / 200 = Hendrik Brants van der Goot te Balk
21 / 131 = Jacobus Hendriks van der Goot, winkelier te Balk
23 / 12 = Cornelia Sybrands de Vries, echtgenoot van Jacobus Hendriks van der Goot, te Balk
23 / 13 = Jaitje Hendriks van der Goot rijksontvanger te Oosterend
2 / 318 = Rintje Hendriks van der Goot te Balk
33 / 55 = ??
33 / 56 = ??
14 / 45 = jonkheer G.G.R.G. van Swinderen te Rijs
106 / 611 = Maatschappij Gaasterland te Den Haag
107 / 314 = Simon Meinesz, koopman te Harich
107 / 315 = ??
110 / 494 = ??
115 / 384 = ??
113 / 39 = ??
 
Wikelerdyk 6
bron: www.hisgis.nl
In de rode cirkel Wikelerdyk 6 op de topografische militaire kaart uit 1864
 
bron: www.hisgis.nl
In de rode cirkel Wikelerdyk 8 op de topografische kaart uit 1932
 
bewoners
huisnummering: 1890 - 1900 Wijckel 153d; 1910 - 191? Wijckel 215; 191? - 1920 Balk 368; 1920 - 1930 Balk 393; 1930 - 1953 Balk 378; 1953 - heden Wikelerdyk 6
     
  De woning is waarschijnlijk gebouwd in 1879 in opdracht van jonkheer van Swinderen.
woningregister 1880 - 1890
  ?
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 180; huisnummer Wijckel 153d
1890 - 1890 Jan Verpoorten, rijksveldwachter ( * 13 juli 1848 te Bath); hoofd
1890 - 1891 Engel Visser, ( * 25 juli 1851 te Workum); inwonend
1890 - 1890 Wouter Guerin, waarnemend rijksontvanger ( * 11 januari 1865 te St. Joshua ten Noodae); inwonend
1891 - 189? Cornelia Marianne Seijnstra, nicht ( * 10 maart 1882 te Middelburg); inwonend
1892 - 1894 Jurrien Bearda, rijks(commies) ( * 21 april 1856 te Dokkum); hoofd
1894 - 1899 Hendrik Kappen, rijkscommies ( * 27 september 1854 te Nieuwe Pekela); hoofd
1899 - 1899 Petrus Melles, commies ( * 20 juni 1854 te Groningen); hoofd
1899 - 1900 Simon Meinesz, -- ( * 17 augustus 1874 te Harich); hoofd
1899 - 1900 Doutzen Dijkstra, dienstbode ( * 15 december 1879 te Nijega); inwonend
1900 - 1900 Janke Lijklema, -- ( * 28 april 1883 te Balk); inwonend
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 183; huisnummer Wijckel 153d / 215
1900 - 1910 Simon Meinesz, fabrikant ( * 17 augustus 1874 te Harich); hoofd
1900 - 190? Ypkje Wagenmakers, dienstbode ( * 8 juni 1879 te Balk); inwonend
1903 - 190? Barbara de Groot, dienstbode ( * 1 februiari 1871 te Krimpen aan de Lek); inwonend
bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 200; huisnummer Wijckel 215
1911 - 1911 Simon Meinesz, fabrikant ( * 17 augustus 1874 te Harich); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 T-V blad 183; huisnummer Balk 368
1911 - 1916 Hendrik Herman Frederik Vierdag, rijksontvanger ( * 10 januari 1881 te Zwolle)
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 26; huisnummer 368
1916 - 1920 Uilkjen Haarsma, weduwe Jan Stoffels Boersma, zonder beroep ( * 7 januari 1851 te Sondel)
bevolkingsregister 1920 - 1930 blad 343; huisnummer Balk 393
1920 - 1930 Uilkjen Haarsma, weduwe Jan Stoffels Boersma, zonder beroep ( * 7 januari 1851 te Sondel)
1920 - 1921 Hendrikje de Vries, dienstbode ( * 14 december 1898 te Nijemirdum)
1921 - 1927 Trijntje de Kroon, dienstbode ( * 23 april 1900 te Oudega)
1922 - 1923 Johanna de Plaa, zonder beroep ( * 2 juni 1864 te Wissekerke)
1927 - 1930 Fettje de Roest, dienstbode ( * 16 augustus 1897 te Hemelum)
bevolkingsregister 1930 - 1939 blad 314; huisnummer Balk 378
1930 - 1939 Uilkjen Haarsma, weduwe Jan Stoffels Boersma, zonder beroep ( * 7 januari 1851 te Sondel)
1930 - 1935 Fettje de Roest, dienstbode ( * 16 augustus 1897 te Hemelum)
1935 - 1939 Ruurdje Zijlstra, dienstbode ( * 16 januari 1903 te Uitwellingerga)
 
1939 -  
  familie Siemonsma
   
verkoop
 
Perseveranza Perzeveranza
bron: Nieuwsblad van Friesland; Hepkema's van 9 december 1911 bron: Nieuwsblad van Friesland; Hepkema's van 18 januari 1916
 
 
 
Wijckelerweg
prentbriefkaart 046-003 beschikbaar gesteld door Aafke Meinesz
De villa Perseveranza (is Italiaans voor doorzettingsvermogen / volharding) in 1899 gekocht door Simon Meinesz (1874 te Harich - 1929 te Hilversum) van de maatschappij Gaasterland. Het bedrag dat hij neertelde voor deze villa was f 1600,- Volgens de koopacte hoorde dit bij Wijckel. Simon Meinesz staat in de voortuin.
 
villa Perseveranza
foto 046-001 beschikbaar gesteld door Aafke Meinesz
De voorgevel met voortuin van de villa Perseveranza. Simon Meinesz en Anna von Santen zitten voor de serre.
 
villa Perseveranza
foto 046-001 beschikbaar gesteld door Aafke Meinesz
De achtergevel met tuin van villa Perseveranza.
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 10-10-2023